Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Talking about Transport (Nói về chủ đề Giao thông)

Bài học này là một phần được sử dụng trong chủ đề tiếng Anh: Getting from A to B (Di chuyển từ A tới B). Ce Phan đã giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning

Ruth, England

Good transportation? Not really because I'm from a small village but then if you actually go into the town itself, then things aren't too bad. There's quite a good bus system and you can get there easily on the train. We don't have a tram or anything like that but we don't need one. It's not very big anyways so we have enough transportation for all of our needs.

Akane, Canada

Does your hometown have a good transportation? Well, my hometown is Toronto and I would say that it does have a good transportation system. The highway system is quite extensive and there are buses and subway systems and long distance trains throughout. It may not be as convenient as some other countries like England or Japan, but I do think Toronto has the best transportation system in Canada.

Jeyong, South Korea

I'm from Seoul, Korea and "Yes" we have a good transportation because we have a lot of buses and we have a very convenient subway which almost goes around places around Seoul area, and outside of Seoul, so basically you can reach any place by riding the subway, and buses, even though there's a big traffic, still I think it's very comfortable.

Naomi, Australia

There's actually not very good transportation in my hometown because it's quite rural. You definitely need your own car to get around. I have a car in my hometown to get me around because actually it's on top of a mountain so there's no trains and there's only an occasional bus which is very expensive to use.

Ruth, Ireland

The transport in my hometown isn't too bad. I live quite near to the capital so there is a train that runs in and out from there. There are buses as well that run into Dublin city but sometimes they can be late or delayed.

Todd, United States

Yeah, San Francisco has a pretty good transportation system. The best thing about it, it's really cheap. You can go anywhere in the city for 1 dollar because once you buy a ticket for one dollar you get three transfers, so you can transfer from a bus to another bus, or a bus to the subway, so it's really efficient. Also we have the cable cars and there's pretty cool.

 

Source: englishwithjo

 

 

Ruth, Anh

Hệ thống giao thông ở chỗ tôi có tốt không ư? Không thực sự tốt lắm, bởi vì chỗ tôi ở chỉ là một ngôi làng nhỏ, tuy nhiên nếu bạn đi vào thành phố thì hệ thống giao thông không tồi lắm. Ở đó có hệ thống xe buýt rất tốt và bạn có thể dễ dàng di chuyển bằng tàu hỏa. Chúng tôi không có tàu điện hoặc các phương tiện tương tự như vậy nhưng điều đó cũng không cần thiết. Dù sao thì Ruth cũng không quá rộng lớn và chúng tôi có đủ phương tiện giao thông đáp ứng được yêu cầu.

Akane, Canada

Hệ thống giao thông ở thành phố bạn có tốt không? Ồ, Toronto là thành phố quê hương tôi và tôi cho rằng nó có một hệ thống giao thông tốt. Hệ thống đường cao rất phổ biến cộng với hệ thống xe buýt và tàu điện ngầm ở khắp mọi nơi. Nó có thể không được tiện lợi giống như một số nước như Anh hay Nhật Bản, nhưng tôi cho rằng Toronto có hệ thống giao thông tốt nhất ở Canada

Jeyong, Hàn Quốc

Tôi đến từ Seoul, Hàn Quốc và đúng là chúng tôi có một hệ thống giao thông tốt bởi vì chúng tôi có rất nhiều xe buýt và hệ thống tàu điện ngầm tiện lợi ở khắp các nơi tại khu vực Seoul và ngoại thành. Do đó, về cơ bản bạn có thể tới bất kỳ địa điểm nào bằng tàu điện ngầm, xe buýt. Mặc dù đây là một hệ thống giao thông lớn nhưng tôi vẫn nghĩ là nó thực sự rất dễ sử dụng.

Naomi, Úc

Hệ thống giao thông ở quê tôi không được tốt lắm bởi vì nó đã rất lạc hậu rồi. Bạn chắc chắn cần có ô tô riêng để di chuyển. Tại quê tôi có một chiếc ô tô bởi vì thực sự đó là lựa chon tốt nhất khi mà không có tàu hỏa và chỉ có môt tuyến xe buýt không thườn xuyên với giá vé rất đắt

Ruth, Ireland

Hệ thống giao thông ở quê tôi không tồi lắm. Tôi sống rất gần thủ đô, vì vậy có một chuyến tàu hỏa 2 chiều tới đó. Cũng có một hệ thống xe buýt chạy tới thủ đô Dubin nhưng thỉnh thoảng chúng hay bị muộn giờ hoặc hủy chuyến.

Todd, Mỹ

Yeah, San Francisco có một hệ thống giao thông thực sự tốt. Điều tốt nhất ở đây là nó rất rẻ. Bạn có thể đi bất kỳ đâu trong thành phố chỉ với 1 USD bởi vì với 1 vé giá trị 1 USD bạn có 3 lần đổi tuyến, vì vậy bạn có thể chuyển từ xe buýt này sang xe buýt khác hoặc từ xe buýt sang tàu điện ngầm, nó thực sự thuận tiện. Chúng tôi cũng có hệ thống xe điên khá là mát mẻ

 

Dịch bởi: Aroma18