Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Nghệ thuật đúc khuôn sống

Nghệ thuật đúc khuôn sống

17/02/2019
Mức trung cấp

Life-Casting and Art

Julian Bames explores the questions posed by Life-Casts, an exhibition of plaster moulds of living people and objects which were originally used for scientific purposes.

Art changes over time and our idea of what art is changes too.

For example, objects originally intended for devotional, ritualistic or re-creational purposes may be recategorised as art by members of other later civilisations, such as our own, which no longer respond to these purposes.

What also happens is that techniques and crafts which would have been judged inartistic at the time they were used are reassessed.

Life-casting is an interesting example of this.

It involved making a plaster mould of a living person or thing.

This was complex, technical work, as Benjamin Robert Haydon discovered when he poured 250 litres of plaster over his human model and nearly killed him.

At the time, the casts were used for medical research and, consequently, in the nineteenth century life-casting was considered inferior to sculpture in the same way that, more recently, photography was thought to be a lesser art than painting.

Both were viewed as unacceptable shortcuts by the ’senior 1 arts.

Their virtues of speed and unwavering realism also implied their limitations; they left little or no room for the imagination.

For many, life-casting was an insult to the sculptor’s creative genius.

In an infamous lawsuit of 1834, a moulder whose mask of the dying French emperor Napoleon had been reproduced and sold without his permission was judged to have no rights to the image.

In other words, he was specifically held not to be an artist.

This judgement reflect the view of established members of the nineteenth-century art world such as Rodin, who commented that life-casting ‘happens fast but it doesn’t make Art’.

Some even feared that ‘if too much nature was allowed in, it would lead Art away from its proper course of the Ideal.

The painter Gauguin, at the end of the nineteenth century, worried about future developments in photography.

If ever the process went into colour, what painter would labour away at a likeness with a brush made from squirrel-tail? But painting has proved robust.

Photography has changed it, of course, just as the novel had to reassess narrative after the arrival of the cinema.

But the gap between the senior and junior arts was always narrower than the traditionalists implied.

Painters have always used technical back-up such as studio assistants to do the boring bits, while apparently lesser crafts involve great skill, thought, preparation and, depending on how we define it, imagination.

Time changes our view in another way, too.

Each new movement implies a reassessment of what has gone before.

What is done now alters what was done before.

In some cases this is merely self-serving, with the new art using the old to justify itself.

It seems to be saying, look at how all of that points to this.

Aren’t we clever to be the culmination of all that has gone before?.

But usually it is a matter of re-alerting the sensibility, reminding us not to take things for granted.

Take, for example, the cast of the hand of a giant from a circus, made by an anonymous artist around 1889, an item that would now sit happily in any commercial or public gallery.

The most significant impact of this piece is on the eye, in the contradiction between unexpected size and verisimilitude.

Next, the human element kicks in you note that the nails are dirt-encrusted, unless this is the caster’s decorative addition, and the fingertips extend far beyond them.

Then you take in the element of choice, arrangement, art if you like, in the neat, pleated, buttoned sleeve-end that gives the item balance and variation of texture.

This is just a moulded hand, yet the part stands utterly for the whole.

It reminds us slyly, poignantly, of the full-size original.

But is it art? And, if so, why? These are old tediously repeated questions to which artists have often responded, ‘It is art because I am an artist and therefore what I do is art.

However, what doesn’t work for literature works much better for art – works of art do float free of their creators’ intentions.

Over time the “reader” does become more powerful.

Few of us can look at a medieval altarpiece as its painter intended.

We believe too little and aesthetically know too much, so we recreate and find new fields of pleasure in the work.

Equally, the lack of artistic intention of Paul Richer and other forgotten craftsmen who brushed oil onto flesh, who moulded, cast and decorated in the nineteenth century is now irrelevant.

What counts is the surviving object and our response to it.

The tests are simple: does it interest the eye, excite the brain, move the mind to reflection and involve the heart.

It may, to use the old dichotomy, be beautiful but it is rarely true to any significant depth.

One of the constant pleasures of art is its ability to come at us from an unexpected angle and stop us short in wonder.

Source: https://www.artmolds.com

 

Life-Casting - Nghệ thuật đúc khuôn sống

Julian Bames khám phá các câu hỏi đặt ra bởi Life-Casts, một cuộc triển lãm về khuôn đúc thạch cao của người sống và các vật thể mà ban đầu được sử dụng cho các mục đích khoa học.

Nghệ thuật thay đổi theo thời gian và suy nghĩ của chúng ta về câu hỏi nghệ thuật là gì cũng thay đổi theo.

Ví dụ, các đồ vật ban đầu dành cho các mục đích mộ đạo, nghi thức hoặc mục đích giải trí có thể được phân loại lại như là nghệ thuật bởi các thành viên của các nền văn minh khác sau này, chẳng hạn như chính chúng ta, những cái không còn đáp ứng cho những mục đích này nữa.

Điều cũng xảy ra là các kỹ thuật và đồ thủ công đã bị đánh giá là phản nghệ thuật tại thời điểm chúng được sử dụng đã được đánh giá lại.

Đúc khuôn sống là một ví dụ thú vị về điều này. Nó liên quan đến việc làm một khuôn thạch cao của một người sống hoặc vật.

Đây là công việc phức tạp, kỹ thuật, mà Benjamin Robert Haydon đã phát hiện ra khi ông đổ 250 lít thạch cao lên người làm mẫu của ông và nó gần như giết chết ông ấy.

Vào thời điểm đó, các khuôn đúc được sử dụng cho nghiên cứu y học, và do đó, trong thế kỷ thứ mười chín, đúc khuôn đã được coi là kém cỏi hơn so với điêu khắc theo cùng một cách mà gần đây, nhiếp ảnh được cho là kém nghệ thuật hơn so với vẽ tranh.

Cả hai đều được xem như là các đường tắt không thể chấp nhận được bởi nghệ thuật cao cấp số 1.

Các đồ mỹ nghệ của họ về tốc độ và chủ nghĩa hiện thực không lay chuyển cũng ngụ ý những hạn chế của họ; Họ để lại ít hoặc không có chỗ nào cho trí tưởng tượng.

Đối với nhiều người, đúc khuôn sống là một sự xúc phạm đến sự sáng tạo thiên tài của các nhà điêu khắc.

Trong một vụ kiện khét tiếng năm 1834, một thợ đúc người sở hữu chiếc mặt nạ của hoàng đế Pháp Napoleon được mô phỏng và bị đem bán mà không được phép của ông ấy được phán quyết là ông không có quyền gì đối với hình ảnh.

Nói cách khác, ông được đặc biệt coi không phải là một nghệ sĩ.

Phán quyết này phản ánh quan điểm của các thành viên thành lập trong thế giới nghệ thuật thế kỷ thứ mười chín như Rodin, người đã bình luận rằng việc đúc sống "xảy ra nhanh nhưng nó không làm thành “Nghệ thuật".

Một số thậm chí còn sợ rằng "nếu quá nhiều tính chất được cho phép, nó sẽ dẫn Nghệ thuật ra khỏi tiến trình lý tưởng đúng đắn của nó.

Các họa sĩ Gauguin, vào cuối thế kỷ XIX, lo lắng về sự phát triển trong tương lai của nhiếp ảnh.

Nếu quá trình này cần màu sắc, họa sĩ sẽ cố gắng vẽ cái gì ở một bức chân dung với một cây cọ được làm từ lông đuôi sóc? Nhưng hội họa đã chứng tỏ sự mạnh mẽ.

Nhiếp ảnh đã thay đổi nó, tất nhiên, giống như cuốn tiểu thuyết đã phải đánh giá lại thể văn tường thuật sau sự xuất hiện của nền điện ảnh.

Nhưng khoảng cách giữa nghệ thuật cao cấp và trung cấp luôn luôn hẹp hơn so với các nhà chủ nghĩa truyền thống đã ám chỉ.

Các họa sĩ luôn sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ như phụ tá xưởng điêu khắc để làm những phần nhàm chán, trong khi rõ ràng là có ít hơn các đồ thủ công đòi hỏi các kỹ năng thông thạo, tư duy, sự chuẩn bị và, tùy thuộc vào cách chúng ta định nghĩa nó, trí tưởng tượng.

Thời gian cũng thay đổi quan điểm của chúng ta theo một cách khác.

Mỗi bước tiến mới ám chỉ một sự đánh giá lại những gì chúng ta đã làm trước đó.

Những gì được thực hiện bây giờ thay đổi những gì đã được thực hiện trước đây.

Trong một số trường hợp, đây chỉ là sự tự phục vụ, với môn nghệ thuật mới bằng cách sử dụng cái cũ để biện minh cho chính nó.

Có vẻ như chúng ta đang nói, hãy nhìn vào cách tất cả những điểm này.

Chúng ta không phải là người thông minh để trở thành đỉnh cao của tất cả những gì đã xảy ra trước đây hay sao?.

Nhưng thông thường nó là vấn đề của sự cảnh báo lại sự nhạy cảm, nhắc nhở chúng ta đừng coi thường mọi chuyện.

Lấy ví dụ như một khuôn đúc một bàn tay của một người khổng lồ từ rạp xiếc, được thực hiện bởi một nghệ sỹ vô danh năm 1889, một món đồ mà bây giờ có thể yên vị một cách sung sướng trong bất kỳ phòng tranh thương mại hay công cộng nào.

Tác động quan trọng nhất của tác phẩm này là dựa vào mắt nhìn, trong sự mâu thuẫn giữa kích thước không được mong đợi và tính xác thật.

Tiếp theo, yếu tố con người bắt đầu lưu ý bạn rằng những cái móng tay thì được bọc bằng đất, trừ khi đó là sự thêm vào trang trí của người thợ đúc, và các ngón tay kéo dài vượt ra bên ngoài chúng.

Sau đó, bạn tận hưởng các yếu tố của sự lựa chọn, sự sắp đặt, nghệ thuật nếu bạn thích, trong sự gọn gàng, được xếp nếp, tay áo được bấm khuy sẽ cung cấp cho vật thể sự cân bằng và sự đa dạng của kết cấu.

Đây chỉ là một bàn tay đúc, nhưng là một phần đại diện hoàn toàn cho một tổng thể.

Nó nhắc nhở chúng ta một cách tinh tế, sâu sắc, của bản gốc có kích thước đầy đủ.

Nhưng nó có phải là nghệ thuật không? Và, nếu vậy, thì tại sao? Đây là những câu hỏi cũ kĩ một cách tẻ nhạt được lặp lại mà các nghệ sĩ thường trả lời: "Đó là nghệ thuật bởi vì tôi là một nghệ sĩ và do đó những gì tôi làm là nghệ thuật.

Tuy nhiên, những cái không có tác dụng cho văn học lại có hiệu quả tốt hơn nhiều cho nghệ thuật – các tác phẩm nghệ thuật nổi lên mà không có ý định của người sáng tạo ra nó.

Theo thời gian "người đọc" trở nên mạnh mẽ hơn.

Rất ít người trong chúng ta có thể nhìn vào một bức tranh trang trí phía sau bàn thờ thời Trung cổ như cái cách người vẽ nó đã dụng ý.

Chúng tôi tin tưởng quá ít và về mặt thẩm mỹ thì biết quá nhiều, vì vậy chúng ta tạo lại và tìm thấy các lĩnh vực mới với niềm vui trong công việc.

Tương tự như vậy, việc thiếu mục đích nghệ thuật của Paul Richer và các thợ thủ công bị lãng quên khác, những người đã quét dầu lên da thịt, những người đã nặn, đúc và trang trí vào thế kỷ 19 bây giờ đã không còn thích hợp nữa.

Những gì còn lại là vật thể còn sót và phản ứng của chúng ta đối với nó.

Các kiểm tra rất đơn giản: nó có cuốn hút thị giác không, kích thích não, tác động vào tâm trí đến sự phản chiếu và liên quan đến trái tim.

Nó có thể, sử dụng sự lưỡng phân cũ kỹ, trở nên đẹp đẽ, nhưng nó hiếm khi chính xác với bất kỳ sự hiểu biết đáng kể nào.

Một trong những niềm vui bất biến của nghệ thuật là khả năng của nó đến với chúng ta từ một góc độ bất ngờ và chặn đứng chúng ta tức thì trong kinh ngạc.

 

Dịch bởi: Nguyen Hoai Nam

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục