Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến - Quảng cáo (Advertising)

Advertising

What is advertising? Is it telling the truth or is it making things look better than they really are? Or is it lying

Companies pay a lot of money for adverts. Some of the ads you see in glossy magazines look like art. The commercials on TV look like mini movies.

Do they really change our behaviour? Do adverts make you buy things?

I think some advertising is a form of lying. Is BMW really "The ultimate driving machine" like they say in their ads?

British Airways used to say they were "The world's favourite airline," but had to stop saying it because it wasn't true.

Personally, I get tired of watching ads on television. They always interrupt a good programme. I like ads in magazines. They're usually quite interesting.

 

Source: Listen A Minute

Quảng Cáo

Quảng cáo là gì? Nó có hoàn toàn nói đúng sự thật hay chỉ làm cho mọi thứ trông có vẻ tốt hơn bản chất thật sự của chúng? Hay nó chỉ là nói dối thôi?

Các công ty trả rất nhiều tiền cho quảng cáo. Một số mẩu quảng cáo bạn thấy trong các cuốn tạp chí nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng đầy nghệ thuật. Các mẩu quảng cáo trên truyền hình thì cứ như những đoạn phim ngắn.

Chúng có thật sự làm thay đổi hành vi của chúng ta không? Những mẫu quảng cáo có làm cho chúng ta mua sản phẩm không?

Tôi cho rằng có một vài mẩu quảng cáo thuộc dạng lừa bịp. BMW có thật sự là "Cổ xe thượng hạng" như họ đã nói trong quảng cáo của họ không?

Hãng hàng không Anh đã từng tuyên bố là "Hãng hàng không được yêu thích nhất thế giới", nhưng cuối cùng đã phải dẹp phát ngôn này đi vì sự thật chẳng phải vậy.

Cá nhân tôi thì chán quảng cáo trên ti vi lắm rồi. Nó luôn làm gián đoạn các chương trình hay khác. Tôi thích quảng cáo trên các tạp chí. Chúng thường rất thú vị.

 

Dịch bởi: Ce Phan