Bài viết liên quan:

Poverty without care is better than riches full of anxiety

A fir-tree stood on a hill-side. Several shrubs had grown around it. It always looked down upon these plants saying that they were of no use to anyone. He was very proud of his tall and impressive personality as compared to their stunted growth and prickly structure.

One day, the tree filled with pride said to a bramble, "You poor fellows! All of you are worthless and moreover you prick those who pass by you."

The bramble had no words to reply. Seeing this the tree put on an air of victory on it's face.

The bramble thought for a while and retorted, "You are absolutely right. But you live in an ever-present danger of the axe and the saw while we have no such fear at all. Even men pass by with caution lest they should be prickled."

From this story we conclude that- better be poor but care-free.s

Source: Kids Front

 

 

Nghèo mà an toàn còn hơn giàu mà lo lắng.

Một cây tùng mọc ở sườn đổi. Một vài cây bụi mọc xung quanh nó. Nó luôn nhìn xuống những cây bụi một cách kiêu ngạo và nói rằng chúng không có ích gì với bất kỳ ai. Cậu ta rất tự hào với chiều cao và vẻ hùng vĩ của mình khi so sánh với những cây phát triển còi cọc và thân hình có gai .

Một hôm, cây tùng đầy kiêu hãnh đã nói với một cây bụi:" Bạn ít bạn bè. Tất cả bạn không có giá trị và hơn thế nữa bạn đâm vào những người đi qua bạn."

Cây bụi không có một lời nào để đáp lại. Nhìn thấy vậy,cây tùng với vẻ mặt vui mừng khi chiến thắng cây bụi.

Sau một lúc suy nghĩ, cây bụi đáp trả lại:" Bạn hoàn toàn đúng. Nhưng bạn sống trong một mối nguy hiểm hiện tại của cái rìu và cái cưa trong khi chúng tôi không phải lo sợ tất những điều đó. Thậm chí con người đi qua chúng tôi cần phải thận trọng.

Từ câu chuyện,chúng ta kết luận rằng-nghèo thì tốt hơn vì không phải lo lắng gì.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990