Nghe tiếng Anh bài giới thiệu về: Ngôn ngữ của bạn có giúp bạn khỏe mạnh hơn?

Can The Language You Speak Make You Healthier?

According to new research on language and culture, your health and even your finances are related to the language you speak. Linguists have long known that language can directly influence your perception of the world.

For example, in the Kook Thaayorre language there are no words for left and right. In this language, there is no way to explain where something is without using the words north, south, east and west. Because of this, these people have an innate understanding of which way is north at all times. In some languages, there aren’t different words for blue and green. Speakers of these languages have trouble distinguishing between the two colors.

Keith Chen is an economist who has researched the relationship between language and future planning. Some languages such as Mandarin and Finnish don’t have a future tense, while other languages, such as French and English, do have a future tense that is clearly different than the present tense. For example, an English speaker would say “Today is cold and tomorrow will be cold,” while a Finnish speaker would say, “Today be cold and tomorrow be cold.”

Chen believes that this lack of a clear future tense causes people to see less of a separation between the present and the future, and this causes them to make better decisions today that will affect them tomorrow. In contrast, he believes that speakers of languages that do have a clear separation are more likely to see the future as something far off, and less likely to make sacrifices today that will help them in the distant future. According to his research, speakers of languages that don’t have a clear future tense are more likely to save money, exercise more, and not smoke cigarettes.

It’s important to remember that this research is just showing correlations. No one can say for sure if grammar is influencing our decisions or not. It could be that some cultures are just more responsible about planning for the future, and this has affected the way their language has developed. What about people in your culture? Do they make wise decisions when planning for the future? Do you think there is a relationship between the language you speak and the choices you make?

Source: Deep English

 

 

Ngôn ngữ của bạn có mang lại nhiều lợi ích cho bạn không?

Theo thông tin từ một cuộc điều tra mới nhất về ngôn ngữ, ăn hóa, sức khỏe và thâm chí là nguồn tài chính của bạn đều có liên quan đến ngôn ngữ mà bạn đang nói. Những nhà ngôn ngữ học từ lâu đã biết ngôn ngữ có thể định hướng đến cách bạn nhìn nhận thế giới quan.

Thử lấy một ví dụ, trong ngôn ngữ của Kook Thaayorre không có một từ ngữ nào để phân biệt trái và phải. Trong ngôn ngữ này, không có một cách nào để giải thích cho những địa điểm mà không sử dụng các từ vựng như bắc, nam, đông, tây. Với một số ngôn ngữ, không có những từ ngữ khác nhau để chỉ màu xanh dương và màu xanh lá. Người sử dụng những ngôn ngừ này sẽ gặp một số rắc rối trong việc phân biệt hai màu sắc này.

Keith Chen - một nhà hoạt động kinh tế - đang thực hiện cuộc điều tra mối quan hệ giữa ngôn ngữ và kế hoạch tương lai. Một số ngôn ngữ như tiếng Quan Thoại ( ngôn ngữ tiêu chuẩn chính thức của Trung Quốc ) và ngôn ngữ của Phần Lan không có thì tương lai, trong khi những ngôn ngữ khác, như tiếng Pháp va tiếng Anh thì thì tương lai khác biệt hoàn toàn với thì hiện tại. Thử lấy một ví dụ, người sử dụng tiếng Anh có thể nói "Hôm nay trời lạnh và ngày mai trời sẽ lạnh" trong khi người dùng tiếng Phần Lan sẽ nói "hôm nay trời lạnh và ngày mai trời lạnh".

Ông Chen tin rằng sự thiếu sót thì tương lai như vậy sẽ gây ra việc người sử dụng khó tách ra giữa thì hiện tại và thì tương lai và điều đó gây ra cho họ có những quyết định tốt hơn cho hôm nay nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến họ trong tương lai. Ngược lại , ông ấy tin rằng những người nói những ngôn ngữ có sự phân biệt về thì thì họ cũng phân biệt rõ ràng hơn khi nhìn tương lai với những điều xa hơn, và ít những hy sinh để giúp họ đạt được điều họ muốn trong tương lai xa. Theo kết quả của cuộc điều tra của ông ấy, những người nói ngôn ngữ không có thì tương lai rõ ràng thì họ tiết kiệm được nhiều tiền hơn, luyện tập nhiều hơn, và không hút thuốc lá.

Một điều quan trọng cần nhớ là cuộc điều tra này chỉ thể hiện sự tương quan. Không một ai có thể khẳng định chắc chắn rằng liệu rằng văn phạm đang ảnh hưởng đến quyết định của họ hay không. Nó có thể là do văn hóa dẫn đến sự tương tác cho những kế hoạch tương lai và điều đó ảnh hưởng đến cách mà họ phát triển ngôn ngữ. Vậy con người trong nền văn hóa đó thì sao? Họ có được những quyết định khôn ngoan khi lên kế hoạch cho tương lai hay không? Bạn có nghĩ đó là mối quan hệ giữa người nói và những quyết định mà họ làm hay không ?

 

Dịch bởi: ngonhungoc