THE TRUE FRIEND

Once there were two friends - a squirrel and a puppy. They used to live and play together. The squirrel was very sporty and always won the game. The puppy used to feel bad and thought that it was of no use.

One day, it started raining heavily. The squirrel was in high spirits. He started doing antics but suddenly, lost his balance and fell in the rain water. 

He called his friend, the puppy for help. The puppy came to his rescue. The squirrel climbed on its back and reached a safe place. He thanked his friend for saving his life.

Source: Kids Front

 

 

Người bạn thực sự.

Ngày xưa có hai người bạn - một con sóc và một chú cún con. Chúng thường sống và chơi cùng nhau. Sóc rất thích thể thao và luôn dành chiến thắng. Cún con thường cảm thấy buồn và nghĩ rằng nó không có ích.

Một ngày nọ, trời bắt đầu mưa to. Sóc đang rất phấn chấn. Cậu bắt đầu làm trò cười nhưng đột nhiên, cậu mất thăng bằng và ngã xuống vũng nước mưa.

Sóc hô hoán gọi bạn, cún con đến giúp. Cún con đã đến cứu. Sóc leo lên lưng cún và đến một nơi an toàn. Cậu đã cảm ơn người bạn đã cứu mạng cậu.

 

Dịch bởi: GiangLe, alice