Bài viết liên quan:

The man and his wife

A man had a wife who made herself hated by all the members of his household.

Wishing to find out if she had the same effect on the persons in her father's house, he made some excuse to send her home on a visit to her father.

After a short time she returned, and when he inquired how she had got on and how the servants had treated her, she replied,  "The herdsmen and shepherds cast on me looks of aversion."

He said, "O Wife, if you were disliked by those who go out early in the morning with their flocks and return late in the evening, what must have been felt towards you by those with whom you passed the whole day!"

Source: Aesop Fables

 

Người đàn ông và cô vợ

Một Người đàn ông có một cô vợ ăn ở làm sao mà bị mọi người trong nhà anh ta ghét.

Vì muốn tìm hiểu xem những người trong nhà của bố vợ có ghét cô ta như thế không, nên anh ta tìm cớ bảo vợ đến nhà thăm bố cô.

Ít lâu sau, cô ta trở về, và khi anh ta hỏi cô đến thăm bố như thế nào, người ăn kẻ ở đối xử với cô ra sao, cô ta đáp: "Những người chăn gia súc và chăn cừu nhìn em với vẻ ác cảm, anh à."

Anh ta thốt lên: " Ôi em ơi, nếu những người phải dậy sớm đi chăn súc vật đến chiều tối mới trở về mà không ưa em, thì những người cả ngày bên em nghĩ sao về em đây?"

Dịch bởi: Nguyễn