Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Người Việt thực hiện giấc mơ làm việc cho Facebook

Người Việt thực hiện giấc mơ làm việc cho Facebook

01/05/2018
Mức căn bản

Vietnamese fulfill their dream of working for Facebook

More young Vietnamese people have grabbed opportunities to work for huge companies like Facebook. These are a few:

Mr Doan Hai Giang

1. Doan Hai Giang from Nghe An is now a software engineer of Facebook. He is also a co-founder and chair of HumanRank, a company in the US.

In September 2012, Giang applied to work for Facebook. In June 2013, he was admitted as an intern for three months. In August 2013, Giang applied for Google and got a job offer from Google two weeks later.

Giang was very happy that both giants, each of which receives more than 1 million applications each year, accepted him. Finally, he chose Facebook and became an official software engineer in May 2014.

2. After finishing general education in Vietnam, Nguyen Van Quang Huy flied to Singapore to study computer science at the National University of Singapore (NUS).

From Singapore, he sent an application to Facebook as per advice from a friend, who was an intern there. 

After three phone interview rounds with questions about algorithms, Huy successfully joined Facebook. 

At Facebook’s headquarters, Huy works in the Growth team, which specializes in processing notices that Facebook sends to users. The purpose of Growth is expanding the users’ community and strengthening connectivity of products.

Huy said he was deeply impressed by Facebook’s leaders, from Zuckerberg, Chris Cox, and Mike Schrep to Sheryl Sandberg, who all work hard and try to create the best possible products for users.

Huy likes the working environment where inspiring posters "Done is better than perfect" and "What would you do if you weren't afraid" are hung in many places.

3. Pham Van Hanh, a student of the University of Technology, is called the golden boy of Vietnam’s information technology.

He passed exams with excellent marks and defeated the competitors from many other countries to get opportunities to have internship at both Google and Facebook.

“Don’t think about how many people are competing with you,” he said.

Hanh is also famous for his statement “Other countries are just places for you to discover. Vietnam, the fatherland, is the place which you have a strong attachment to.”

Hanh has won many prizes and medals from domestic and international competitions, including the gold medal at the 2015 International Olympiad for Informatics (IOI) and the silver medal at APIO (Asia-Pacific Informatics Olympiad)

4. To work for Facebook, Nguyen Hai Khanh, who was a student at the IT Faculty of the HCMC University of Natural Sciences, had to refuse the annual pay of $100,000 offered by Google Australia.

Khanh chose Facebook because he had become used to the company’s environment after three months of internship. The US was also the target destination for Khanh. 
 

Source: english.vietnamnet.vn

 

Người Việt thực hiện giấc mơ làm việc cho Facebook

Nhiều người trẻ Việt Nam đã nắm lấy cơ hội làm việc cho các công ty khổng lồ như Facebook. Dưới đây là số người:

Đoàn Hải Giang

1. Đoàn Hải Giang quê Nghệ An, hiện là kỹ sư phần mềm của Facebook. Đồng thời cũng là người đồng sáng lập và là chủ tịch của HumanRank, một công ty ở Mỹ.

Tháng 9 năm 2012, Giang nộp đơn xin làm cho Facebook. Vào tháng 6 năm 2013, anh đã được nhận vào làm thực tập trong ba tháng. Vào tháng 8 năm 2013, Giang đã nộp hồ sơ vào Google và hai tuần sau đó anh nhận được một lời mời làm việc từ Google.

Giang rất vui vì cả hai gã khổng lồ (Facebook và Google) đã nhận anh vào làm, nơi mà có đến hơn 1 triệu đơn ứng cử mỗi năm. Cuối cùng, anh đã chọn Facebook và trở thành kỹ sư phần mềm chính thức vào tháng 5 năm 2014.

2. Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam, Nguyễn Văn Quang Huy đã bay sang Singapore học khoa học máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Ở Singapore, anh đã nộp đơn vào Facebook theo lời khuyên từ một người bạn, là người thực tập ở đó.

Sau ba cuộc phỏng vấn qua điện thoại với những câu hỏi về các thuật toán, Huy đã thành công được gia nhập vào Facebook.

Tại trụ sở của Facebook, Huy làm việc trong nhóm Growth, chuyên về xử lý các thông báo mà Facebook gửi cho người dùng. Mục đích của tăng trưởng là mở rộng cộng đồng người dùng và tăng cường khả năng kết nối của các sản phẩm.

Huy cho biết anh rất ấn tượng với những nhà lãnh đạo của Facebook, từ Zuckerberg, Chris Cox, và Mike Schrep đến Sheryl Sandberg, tất cả họ đều làm việc chăm chỉ và cố gắng tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho người dùng.

Huy thích môi trường làm việc, nơi mà các tấm áp phích truyền cảm hứng được treo ở nhiều nơi như: "Hoàn thiện hơn là hoàn hảo" và "Bạn sẽ làm gì nếu không sợ hãi".

3. Phạm Văn Hạnh, sinh viên Trường Đại học Bách khoa, được gọi là chàng trai vàng của công nghệ thông tin Việt Nam.

Anh đã vượt qua các kỳ thi với những thành tích xuất sắc và đánh bại các đối thủ cạnh tranh từ nhiều nước khác để có cơ hội thực tập ở cả Google và Facebook.

"Đừng nghĩ đến có bao nhiêu người đang cạnh tranh với bạn," anh nói.

Hạnh cũng nổi bật với quan niệm: "Các quốc gia khác chỉ là nơi để bạn khám phá. Đất nước Việt Nam mới là nơi mà bạn sẽ gắn bó lâu dài".

Hạnh đã giành được nhiều giải thưởng và huy chương từ các cuộc thi trong nước và quốc tế, bao gồm huy chương vàng tại Olympic Tin học Quốc tế 2015 (IOI) và huy chương bạc tại APIO (Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương)

4. Để làm việc cho Facebook, Nguyễn Hải Khánh, sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Khoa học Tự nhiên đã phải từ bỏ mức lương $100.000/ năm do Google ở Úc đưa ra.

Khanh đã chọn Facebook vì anh đã quen với môi trường của công ty sau 3 tháng thực tập. Mỹ cũng là điểm đến mục tiêu của Khánh.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục