Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Nhiều loài quý hiếm được tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền

Nhiều loài quý hiếm được tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền

05/10/2016
Mức trung cấp

Many endangered species found in Phong Dien Nature Reserve

Nine globally endangered species have been discovered at Phong Dien Nature Reserve, the central province of Thua Thien-Hue, through camera traps. 

A photo of Chrotogale owstoni taken by camera trap (Photo: phongdiennr.org.vn)

The detected animals include “cay van” (Owston’s palm civet, or Chrotogale owstoni) and “cay giong soc” (large-spotted civet, or viverra megaspila), which are listed as endangered in the IUCN Red List of Threatened Species. 

The large-spotted civet was recorded in the wild most recently by camera traps in Phong Dien Nature Reserve last June. It is believed to be possibly extinct in China and Vietnam. 

Meanwhile, camera traps have only found Owston’s palm civet in Phong Dien Reserve in 2016 and in Sao La Reserve, also in Thua Thien-Hue, in 2015. 

Since 2011, scientists have been striving to spot “ga loi lam mao trang” (Edwards's pheasant, or Lophura edwardsi) by camera traps in the central provinces of Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien-Hue. “Ga loi lam mao trang” is indigenous to Vietnam and critically endangered as listed by IUCN.   

They expect to discover this species and other rare animals in Phong Dien Nature Reserve.

Founded in 2002, Phong Dien Nature Reserve covers 41,433ha of land in Phong Dien and A Luoi districts. It is also the first place to record Saola (Pseudoryx nghetinhensis) and “mang lon” (giant muntjac, or Megamuntiacus vuquangensis) that have been found only in Vietnam and Laos.

The reserve harbours 44 mammal species, including 19 in the IUCN Red List and 16 in Vietnam’s Red Data Book. It is also home to 34 reptile, 19 amphibian and 172 bird species.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nhiều loài quý hiếm được tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền

Chín loài bị đe dọa trên toàn cầu đã được phát hiện tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, thông qua bẫy camera.

Một bức ảnh của loài cầy vằn được chụp bởi 'bẫy camera' (Ảnh: phongdiennr.org.vn)

Các loài động vật được phát hiện bao gồm cầy vằn (hay Chrotogale owstoni) và cầy giông sọc (hay Viverra megaspila), được liệt kê là các loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ IUCN.

Gần đây nhất cầy giông sọc đã được ghi hình trong tự nhiên bởi bẫy camera ở khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền vào cuối tháng Sáu. Loài này được cho là đã có thể tuyệt chủng ở Trung Quốc và Việt Nam.

Trong khi đó, bẫy camera cũng phát hiện thấy cầy vằn ở Khu bảo tồn Phong Điền vào năm 2016 và loài Sao La, cũng tại Thừa Thiên-Huế, vào năm 2015.

Từ năm 2011, các nhà khoa học đã và đang phấn đấu để tìm kiếm gà lôi mào trắng (hay Lophura edwardsi) bằng bẫy camera tại các tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Gà lôi mào trắng là động vật bản địa của Việt Nam và được IUCN liệt kê là loài cực kỳ nguy cấp.

Họ hy vọng sẽ tìm ra loài này và nhiều loài động vật quý hiếm khác ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Được thành lập vào năm 2002, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền bao gồm 41,433ha đất ở huyện Phong Điền và A Lưới. Đây cũng là nơi đầu tiên ghi lại hình Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) và loài Mang lớn (hay Megamuntiacus vuquangensis) vốn chỉ được tìm thấy ở Việt Nam và Lào.

Khu bào tồn nuôi dưỡng 44 loài động vật có vú, trong đó có 19 loài nằm trong sách đỏ của IUCN và 16 loài nằm trong Sách đỏ của Việt Nam. Nơi đây cũng là nơi sinh sống của 34 loài bò sát, 19 loài lưỡng cư và 172 loài chim.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục