Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Những câu nói song ngữ Anh-Việt của các chính trị gia và nhà văn về khám phá không gian

Những câu nói song ngữ Anh-Việt của các chính trị gia và nhà văn về khám phá không gian

04/12/2016
Mức căn bản

Famous quotes from politicians and writers about space exploration

1. “Man has gone out to explore other worlds and other civilizations without having explored his own labyrinth of dark passages and secret chambers, and without finding what lies behind doorways that he himself has sealed.” ― Stanisław Lem, Solaris

2. “The dinosaurs became extinct because they didn't have a space program. And if we become extinct because we don't have a space program, it'll serve us right!” ― Larry Niven

3. “Astronauts are inherently insane. And really noble.” ― Andy Weir

4. “The single simplest reason why human space flight is necessary is this, stated as plainly as possible: keeping all your breeding pairs in one place is a retarded way to run a species.” ― Warren Ellis

5. “We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win.” ― John F. Kennedy

6. “Houston, Tranquillity Base here. The Eagle has landed.” ― Neil Armstrong

7. “The sky is the limit only for those who aren't afraid to fly!” ― Bob Bello

8. “Earth is a small town with many neighborhoods in a very big universe.” ― Ron Garan

9. “Earth is the cradle of humanity, but one cannot live in a cradle forever.” ― Konstantin Tsiolkovsky

10. “We are the middle children of history. Born too late to explore earth, born too early to explore space.” ― Anonymous

Source: Facebook

 

Những câu nói nổi tiếng của các chính trị gia và nhà văn về khám phá không gian

1. "Con người đã đi tới và khám phá các thế giới khác và các nền văn minh khác trong  khi không chịu khám phá ở chính những góc khuất trong mê cung của chính mình và những tù tối bí mật, cũng không chịu tìm hiểu về những lời nói dối đằng sau những cánh cữa mà chính con người tự niêm phong lấy" ― Stanisław Lem, Solaris

2. "Khủng long tuyệt chủng bởi vì chúng không nghiên cứu về không gian. Và nếu chúng ta cũng bị tuyệt chủng chỉ bởi vì chúng ta không có một chuyến phám khá vũ trụ nào, điều đó chắc chắn sẽ mang lại sự khác biệt!"― Larry Niven

3. "Các phi hành gia vốn đã mất trí. Và điều họ làm thực sự cao quý. " ― Andy Weir

4. "Lý do đơn giản duy nhất giải thích tại sao chuyến bay thám hiểm của con người ra không gian là cần thiết chính là điều này, nói theo cách khả dĩ nhất là: giữ một cặp sinh vật sống tại một nơi nào đó là cách thận trọng để nhân giống về sau.” ― Warren Ellis

5. "Chúng ta chọn đi đến mặt trăng trong thập kỷ này và làm những việc khác nữa, không phải bởi vì chúng dễ thực hiện, mà bởi vì chúng là những việc khó khăn, bởi vì mục tiêu sẽ tạo ra sự hình dung và xác định  tố nhất cho các nguồn năng lượng và nâng cao kỹ năng của chúng ta, bởi vì đó là những thách thức mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận, chúng ra không muốn trì hoãn và chúng ta chuẩn bị để mang lại chiến thắng"  ― John F. Kennedy

6. "Houston, căn cứ Tranquility đây. Đại Bàng đã hạ cánh” ― Neil Armstrong

7. "Bầu trời là giới hạn chỉ là cách hiểu cho những người sợ bay!"  ― Bob Bello

8. "Trái đất giống như một thị trấn nhỏ với nhiều khu ở trong một vũ trụ rộng lớn" ― Ron Garan

9. "Trái Đất là cái nôi của nhân loại, nhưng người ta không thể sống trong một cái nôi mãi mãi." ― Konstantin Tsiolkovsky

10. "Chúng ta là những đứa trẻ giữa dòng lịch sử. Sinh ra quá muộn màn để khám phá trái đất những lại quá sớm để tìm hiểu về không gian" - Ẩn danh

 

Dịch bởi: Ce Phan

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục