Bài viết liên quan:

Bên dưới là 10 câu nói song ngữ Anh-Việt hay nhất từ những người nổi tiếng trên thế giới về những mối quan hệ về tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ khác trong xã hội. 

Đây là một phần trong chủ đề tiếng Anh Relationships (Những mối quan hệ). Đã được Ce Phan biên soạn và giới thiệu ở hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

1. "If you love someone, set them free. If they come back they're yours; if they don't they never were." -  Richard Bach
Nếu bạn yêu ai đó hay để họ được tự do. Nếu họ quay trở lại nghĩa là họ thuộc về bạn, nếu không thì có níu kéo cũng không được


2. "Truth is everybody is going to hurt you: you just gotta find the ones worth suffering for." - Bob Marley
Sự thật là mọi người đều có thể làm tổn thương bạn. Do vậy, bạn chỉ cần tìm ai đó để chịu khổ chung với bạn


3. "When someone shows you who they are, believe them the first time."- Maya Angelou
Khi ai đó cho bạn thấy họ đích thực là ai, hãy tin họ trong lần đầu tiên.


4. "Never above you. Never below you. Always beside you."- Walter Winchell
Tôi không bao giờ nghĩ tới việc hơn kém so với bạn. Điều quan trọng là tôi bên cạnh bạn.


5. "Nothing is perfect. Life is messy. Relationships are complex. Outcomes are uncertain. People are irrational."- Hugh Mackay
Không có gì là hoàn hảo trong cuộc sống này. Cuộc sống rất lộn xộn. Các mối quan hệ thì phức tạp. Mọi kết quả đều không đoán trước được. Con người làm những chuyện thật khó lý giải.


6. "Friendship may, and often does, grow into love, but love never subsides into friendship." - Lord Byron
Tình bạn có thể lớn dần thành tình yêu, nhưng tình yêu thì không bao giờ quay trở lại thành tình bạn.


7. "You don’t want to live your life and then meet someone. You want to share your life with someone. That’s what I’m missing right now." - Rihanna
Bạn không muốn sống bằng hình ảnh của chính mình và sau đó gặp được ai đó. Bạn muốn chia sẻ cuộc sống của bạn với ai đó. Đó chính là điều mà tôi đang thiếu.


8. "Shared joy is a double joy; shared sorrow is half a sorrow." - Swedish Proverb
Chia sẻ niềm vui thì được niềm vui gấp đôi, chia sẻ nỗi buồn thì nỗi buồn vơi đi phân nửa


9. "A man's sense of self is defined through his ability to achieve results. A woman's sense of self is defined through her feelings and the quality of her relationships." - John Gray
Ý nghĩa cuộc đời của người đàn ông là đạt được những kết quả. Ý nghĩa cuộc đời của người phụ nữ được xác định qua chất lượng những mối tình của cô ấy.


10. "Relationships give us a reason to live." - Ronny Shakes
Những mối quan hệ cho chúng ta lý do để sống

Biên soạn: Ce Phan