Bài viết liên quan:

Bên dưới đây là 10 câu nói ngắn gọn và dễ hiểu của những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới đã chia sẻ nhận định của họ về Kiến trúc, Xây dựng và Nhà ở. Đây là một phần trong chủ đề Building Design (Thiết kế kiến trúc) mà Ce Phan đã giới thiệu ở hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning

1. "Architecture is the art of how to waste space." - Philip Johnson
Kiến trúc chỉ là nghệ thuật của việc lãng phí không gian


2. "We shape our buildings; thereafter they shape us." - Winston Churchill
Chúng tôi kiến trúc nên những tòa nhà và sau đó chúng cũng "kiến trúc" cuộc đời của chúng tôi


3. "It is not the beauty of a building you should look at; its the construction of the foundation that will stand the test of time." -  David Allan Coe
Vẻ đẹp của tòa nhà không phải là thứ mà bạn nhìn vào; phần kết cấu xây dựng của nền móng mới là thứ sẽ được chứng minh theo thời gian.


4. "A great building must begin with the unmeasurable, must go through measurable means when it is being designed and in the end must be unmeasurable." - Louis Kahn
Một tòa nhà tuyệt vời bắt đầu từ một suy nghĩ mơ hồ, nhưng khi thiết kế nó thì phải tính toán cụ thể, cuối cùng thì nó phải là một điều mơ hồ như vốn dĩ.


5. "All architecture is great architecture after sunset; perhaps architecture is really a nocturnal art, like the art of fireworks". - Gilbert K. Chesterton
Kiến trúc tuyệt vời là như cách của nó sau khi mặt trời lặn; có lẽ đến lúc về đêm kiến trúc mới thực sự là nghệ thuật trong đêm, giống như nghệ thuật của pháo hoa.


6. "The mother art is architecture. Without an architecture of our own we have no soul of our own civilization." - Frank Lloyd Wright
Nghệ thuật là mẹ của kiến trúc. Nếu không có một kiến trúc riêng cho mình, chúng ta cũng không có tâm hồn bên trong ta.


7. "My buildings will be my legacy... they will speak for me long after I'm gone." -  Julia Morgan
Những tòa nhà của tôi sẽ là những di sản của tôi ... chúng sẽ cất tiếng nói rất lâu sau đó khi tôi đã ra đi.


8. "I don't like landscapes. I like cities. Lots of cities. I like buildings. I like streets." - Dario Argento
Tôi không thích cảnh quan. Tôi thích các thành phố. Rất nhiều thành phố. Tôi thích các toàn nhà. Tôi thích các đường phố.


9. "Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful." - William Morris
Nếu không có thứ gì trong căn nhà của bạn, bạn sẽ không biết liệu rằng nó có hữu ích không, hoặc là bạn sẽ tin rằng sẽ làm cho ngôi nhà trông đẹp hơn.


10. “Houses are cellular walls; they keep our problems from bleeding into everyone else's.” - Jodi Picoult
Những ngôi nhà là những bức tường che đậy; chúng giữ những vấn đề của chúng ta khỏi sự dị nghị từ những người khác.

 

Biên soạn: Ce Phan