Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Những môn học nào nên được cắt giảm trong chương trình đào tạo đại học 3 năm?

Những môn học nào nên được cắt giảm trong chương trình đào tạo đại học 3 năm?

16/12/2016
Mức căn bản

Which subjects should be cut in the university 3-year training program?

Educators, while agreeing that it is necessary to shorten the university training time, have not made decisions about what to do to reach that goal.

According to Le Viet Khuyen from the Vietnam Association of Universities and Junior Colleges, the Prime Minister’s Decision on the national educational system dated in October 2016 stipulates that the time for university education would be 3-5 years. 

Meanwhile, the Prime Minister’s Decision on the national qualification frame signed by Deputy PM Vu Duc Dam on the same day stipulates that university students must have 120 credits at minimum.

Also according to Khuyen, in international practice, every training year is designed to comprise 30 credits. As such, 120 credits for university education needs to be fulfilled within four years.

If shortening the university period to three years, there will be two options. First, increasing the training volume every year instead of cutting the number of credits. Second, adding more knowledge to be learned for general education. The latter solution is unfeasible because the curriculum for general education has been criticized as overloaded. 

However, a problem may arise that if the curriculum is expanded in option one, this would be a burden on average students. The standards for good students must not be applied to the common curriculum.

“It would be a heavy workload for average students to fulfill 40 credits within one year,” Khuyen said.

Khuyen thinks the curriculum must be re-designed by integrating subjects instead of cutting the volume of knowledge.

“Only by doing this will Vietnamese workers be able to compete with regional workers, or they will have to undergo re-training after the graduation,” he said.

“There is only one way to follow – increasing the intensity to cut training time,” he concluded.

When asked which subjects should be cut to make the curriculum fit the 3-year training frame, Do Van Dung, rector of the HCMC University of Technique Education, said schools must not eliminate general subjects.

Dung said in the digital era, it is normal that university graduates don’t always get a job in their training major. A report showed that only 60 percent of university graduates work in fields which are not their training majors. In these cases, general learning subjects will be their ‘lifebuoy’.

A university lecturer suggested that national defense education, physical education and foreign languages should be weeded out from the official curriculum. This means students could study elsewhere to obtain certificates instead of at a university.

Source: Lê Huyền (VIETNAMNET)

 

 

Những môn học nào nên được cắt giảm trong chương trình đào tạo đại học 3 năm?

Các nhà giáo dục đồng ý rằng việc rút ngắn thời gian đào tạo đại học là cần thiết, nhưng lại không thể đưa ra quyết định về những việc cần làm để đạt được mục tiêu đó.

Theo ông Lê Viết Khuyến từ Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam, theo quyết định của Thủ tướng về hệ thống giáo dục quốc gia trong tháng 10 năm 2016 quy định rằng thời gian cho đào tạo đại học sẽ là 3-5 năm.

Trong khi đó, theo Quyết định của thủ tướng về khung trình độ quốc gia có chữ ký của phó thủ tướng Vũ Đức Đam vào cùng ngày quy định rằng sinh viên đại học phải hoàn thành tối thiểu 120 tín chỉ.

Cũng theo ông Khuyến, trong thông lệ quốc tế, mỗi năm đào tạo được thiết kế bao gồm 30 tín chỉ. Như vậy, 120 tín chỉ đối với giáo dục đại học cần phải được thực hiện trong vòng bốn năm.

Nếu rút ngắn thời gian học Đại học xuống còn ba năm thì sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, tăng khối lượng đào tạo mỗi năm thay vì cắt giảm số lượng tín chỉ. Thứ hai, bổ sung thêm kiến thức cho bậc học phổ thông. Giải pháp thứ hai là không khả thi vì các chương trình giảng dạy dành cho khối phổ thông hiện đã bị chỉ trích là quá tải.

Tuy nhiên, một vấn đề có thể phát sinh là nếu chương trình được mở rộng theo lựa chọn số một thì đây sẽ là một gánh nặng đối với các học sinh học lực trung bình. Các tiêu chuẩn dành cho sinh viên giỏi không nên áp dụng cho các chương trình giảng dạy chung.

Ông Khuyến nói "Khối lượng công việc sẽ rất nặng nề đối vối một học sinh trung bình để hoàn thành 40 tín chỉ trong vòng một năm".

Ông Khuyến nghĩ rằng các chương trình đào tạo phải được thiết kế lại bằng cách tích hợp các môn học thay vì cắt giảm khối lượng kiến thức.

Ông nói "Chỉ bằng cách làm này thì lao động Việt Nam mới có thể cạnh tranh với các lao động trong khu vực, hoặc họ sẽ phải trải qua đào tạo lại sau khi tốt nghiệp".

Ông kết luận rằng "Chỉ có một cách để làm theo nhằm cắt giảm thời gian đào tạo là tăng cường mức độ".

Khi được hỏi về các môn học cần được cắt giảm nhằm làm cho chương trình giảng dạy phù hợp với khung đào tạo 3 năm, ông Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết: các trường không nên loại bỏ các môn học tổng hợp.

Ông Dũng cho biết trong thời đại kỹ thuật số, việc sinh viên tốt nghiệp Đại học không có được công việc theo đúng ngành học là bình thường. Một báo cáo cho thấy rằng có 60 phần trăm sinh viên tốt nghiệp đại học làm việc trong các lĩnh vực không phải là chuyên ngành đào tạo của họ. Trong những trường hợp này các môn học tổng hợp sẽ là "cứu cánh" của họ.

Một giảng viên đại học cho rằng bộ môn giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất và ngoại ngữ nên được loại ra khỏi các chương trình giảng dạy chính thức. Điều này có nghĩa là sinh viên có thể học ở những nơi khác để có được giấy chứng nhận thay vì học ở trường đại học.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục