Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Những thông điệp hay trong tuần từ những câu nói được sưu tầm trên Facebook

Những thông điệp hay trong tuần từ những câu nói được sưu tầm trên Facebook

20/09/2016
Mức căn bản

Good messages from awesome sayings of the week on Facebook

"Be humble. Be hungry. And always be the hardest worker in the room." - DWAYNE THE ROCK JOHNSON 

The essential question is not, “How busy are you?” but “What are you busy at?”- OPRAH WINFREY

"You can’t use up creativity. The more you use, the more you have." - MAYA ANGELOU

"It is a rough road that leads to the heights of greatness."- LUCIUS ANNAEUS SENECA

"If people like you they'll listen to you but if they trust you they'll do business with you."- ZIG ZIGLAR

"It's easy to make a buck. It's a lot tougher to make a difference."- TOM BROKAW

"Today I will do what others won’t, so tomorrow I can accomplish what others can’t."- JERRY RICE

"Don’t worry about failure; you only have to be right once." - DREW HOUSTON

"Chase the vision, not the money, the money will end up following you." - TONY HSIEH

"If you don't know where you are going, any road will get you there."- LEWIS CARROLL

"There are many different ways to tell people what you mean, but you have to accept that only few of them will get the message across" - Ce Phan 

Source: Facebook

 

Những thông điệp hay trong tuần từ những câu nói được sưu tầm trên Facebook

Hãy khiêm tốn. Hãy khát khao và luôn luôn là người chăm chỉ nhất tại nơi làm việc- Dwayne Johnson

Câu hỏi quan trọng không phải là "bạn bận rộn như thế nào?" mà là "Bạn bận rộn vì chuyện gì"  - Oprah Winfrey

"Bạn không thể dùng hết sự sáng tạo được. Bạn càng dùng đến, bạn càng có nhiều hơn." - Maya Angelou

"Đó là một con đường gồ ghề dẫn tới đỉnh cao của sự vĩ đại." - Lucius Annaeus Seneca

"Nếu những người thích bạn, họ sẽ lắng nghe bạn nhưng nếu họ tin tưởng bạn, họ sẽ cùng làm ăn với bạn"- Zig Ziglar

"Kiến tiền là chuyện rất dễ dàng. Nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều để tạo sự khác biệt.." - Tom Brokaw

"Hôm nay tôi sẽ làm điều người khác sẽ không làm, vì thế ngày mai tôi sẽ thực hiện được điều mà người khác không thể" - Jerry Rice

"Đừng lo lắng về thất bại; bạn chỉ cần có một lần làm đúng là đủ rồi" - Drew Houston

"Hãy theo đuổi sự viễn kiến, không phải là tiền, tiền sẽ chạy theo bạn" - Tony Hsieh

"Nếu bạn không biết rằng bạn đang đi đâu thì con đường nào cũng dẫn bạn đến nơi cần đến" - Lewis Carroll

"Có nhiều cách khác nhau để nói cho mọi người biết về điều bạn đang làm, nhưng bạn cũng phải chấp nhận rằng chỉ có một số ít người hiểu được thông điệp của bạn" - Ce Phan

 

Dịch bởi: CEP

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục