FEAR OF GOD

Once there were two brothers who were very naughty. Always they were up to some mischief. 

One day, their mother asked a priest to talk to her sons and put the fear of god in them so that they would mend their ways. The priest asked her to send her sons to him one by one. 

Firstly, the younger brother went to the priest and sat by his side. The priest asked him in a commanding voice, "Where is God?"

The boy didn't react. When the priest asked again, the boy ran to his elder brother and said, "Do you know God is missing and everybody thinks that we are responsible for this."

Source: Kids Front

 

 

Nỗi sợ chúa trời

Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em rất láu lỉnh. Chúng suốt ngày bày ra những trò tinh nghịch.

Một ngày nọ, mẹ của hai đứa trẻ này đã nói chuyện về sự tinh nghịch hết đổi của chúng với một vị tu sĩ với hy vọng là làm cho chúng biết sợ chúa trời để sửa đổi. Vị tu sĩ này đã yêu cầu cô ấy dẫn từng đứa con đến gặp.

Đầu tiên, người em đã đến và ngồi bên vị tu sĩ. Ngài ấy đã hỏi cậu bé với giọng nghiêm nghị : "Chúa ở đâu?"

Cậu bé ngồi lặng im và không phản ứng gì. Khi vị tu sĩ hỏi lại, cậu bé đã chạy đến anh trai của mình và nói : "Anh có biết Chúa đang mất tích không và mọi người nghĩ rằng chúng ta chịu trách nhiệm về điều này chăng."

 

Dịch bởi: BUITHILINHTRANG