Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Nông nghiệp thông minh giúp tăng năng suất dưa lưới

Nông nghiệp thông minh giúp tăng năng suất dưa lưới

18/07/2016
Mức trung cấp

Smart agriculture produces high melon yield

Software, chip sensors and cloud computing have been used in ‘smart agriculture’ projects in HCMC which have brought encouraging results.

Since late December 2015, in the Agricultural High-tech Park (AHTP), a poly-greenhouse covering an area of 1,000 square meters, where melons are grown with automatic technology has been put into operation.

According to Ngo Van Toan, deputy CEO of Global CyberSoft Vietnam (GCS), an information technology firm, in the past, the temperature, humidity and light of plants mostly depended on farmers’ experience. But now the indices are set automatically through chip sensors installed in the house. With the self-regulating mechanism, the factors which affect development of plants can be set at the most suitable levels. 

More than two tons of melons have been sold recently which brought turnover of VND60 million. A representative of AHTP said with the new cultivation method, the yield is 10 percent higher than the traditional method, while the quality is higher.

Growing melon with automatic technology is a part of the project co-implemented by the Quang Trung Software High-tech Park (QTSC), GCS and AHTP Management Board. 

The first product of the project is the Smart Agri management system which allows farmers to plan cultivation, estimate costs and revenue, collect information about temperature, humidity, light and pH level and regulate devices so as to ensure the standard environment for the plants. 

Smart Agri also helps analyze and assess quality and productivity, and set up the ecosystem for farmers, distributors and buyers to exchange information and experience.

Many other technology firms have launched IT solutions for agricultural production. VinaPhone, a telco, for example, provides M2M technology which helps to closely watch over weather conditions and other indicators, thus allowing to prevent epidemics. 

The information about market prices of farm produce in different areas in Vietnam and in the world is updated by the hour and daily via smartphones.

Meanwhile, MobiFone, the other large mobile network operator, provides Nong Thon Xanh (Green rural area) and Viettel, the military telco has Agri.ONE.

FPT, the largest information technology group in the country, has joined forces with Fujitsu to develop a smart agriculture cooperation center FPT-Fujitsu which uses  Akisai cloud computing technology to grow medium-sized tomato and lettuce with little potassium in a closed process from management, production to distribution and consumption.

According to FPT, with Akisai, the lettuce is sweet and contains potassium which is equal to 1/5 of normal lettuce, suitable to those with kidney disease and those who go on a diet. As no chemical is used during cultivation, lettuce can be eaten without washing. Meanwhile, the tomato has high lycopene, the antioxidant component, which is three times higher than normal products.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nông nghiệp thông minh giúp tăng năng suất dưa lưới

Phần mềm, chip cảm biến và điện toán đám mây đã được sử dụng trong các dự án "nông nghiệp thông minh 'tại TP.HCM mà đã mang lại kết quả đáng khích lệ.

Từ cuối tháng 12 năm 2015, trong khu nông nghiệp công nghệ cao (AHTP), một nhà kính poly có diện tích 1.000 mét vuông, nơi dưa lưới được trồng bằng công nghệ tự động đã được đưa vào hoạt động.

Theo ông Ngô Văn Toàn, Phó Giám đốc điều hành của Global CyberSoft Việt Nam (GCS), một công ty công nghệ thông tin, trong quá khứ, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng của cây chủ yếu phụ thuộc vào kinh nghiệm của nông dân. Nhưng bây giờ các chỉ số được thiết lập tự động thông qua bộ chip cảm biến được lắp đặt trong nhà. Với cơ chế tự điều tiết, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng có thể được đặt ở mức phù hợp nhất.

Hơn hai tấn dưa lưới được bán gần đây đã mang lại doanh thu 60 triệu đồng. Một đại diện của AHTP nói về phương pháp canh tác mới, năng suất cao hơn so với các phương pháp truyền thống 10%, trong khi chất lượng cao hơn.

Trồng dưa lưới với công nghệ tự động là một phần của dự án được đồng thực hiện bởi Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Ban Quản lý AHTP GCS.

Sản phẩm đầu tiên của dự án là hệ thống quản lý nông nghiệp thông minh cho phép nông dân lên kế hoạch trồng trọt, ước tính chi phí và doanh thu, thu thập thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ pH và điều chỉnh các thiết bị để đảm bảo môi trường tiêu chuẩn cho cây trồng.

Nông nghiệp thông minh cũng giúp phân tích và đánh giá chất lượng và năng suất, và thiết lập môi trường để nông dân, các nhà phân phối và người mua có thể trao đổi thông tin và kinh nghiệm.

Nhiều công ty công nghệ khác đã tung ra các giải pháp CNTT cho sản xuất nông nghiệp. VinaPhone, một công ty viễn thông là ví dụ, đơn vị này cung cấp công nghệ M2M, giúp theo dõi chặt chẽ điều kiện thời tiết và các chỉ số khác, cho phép ngăn chặn các dịch bệnh.

Thông tin về giá cả thị trường nông sản tại các khu vực khác nhau ở Việt Nam và trên thế giới được cập nhật theo giờ và mỗi ngày qua điện thoại thông minh.

Trong khi đó, MobiFone, một nhà điều hành mạng di động lớn khác, cung cấp chương trình Nông Thôn Xanh và Viettel, công ty viễn thông quân đội cung cấp Agri.ONE.

FPT, tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất trong cả nước, đã gia nhập lực lượng cùng Fujitsu để phát triển một trung tâm hợp tác nông nghiệp thông minh FPT-Fujitsu trong đó sử dụng công nghệ điện toán đám mây Akisai để trồng cà chua và rau diếp với ít kali trong một quy trình khép kín từ quản lý, sản xuất đến phân phối và tiêu dùng.

Theo FPT, với Akisai, rau diếp có vị ngọt và chứa lượng kali chỉ bằng 1/5 rau diếp bình thường, phù hợp với những người mắc bệnh thận và những người đang theo chế độ ăn uống đặc biệt. Vì không có hóa chất được sử dụng trong trồng trọt, rau diếp có thể được ăn mà không cần rửa. Trong khi đó, cà chua có lượng lycopene cao, các thành phần chống oxy hóa cao hơn ba lần so với sản phẩm thông thường.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục