Bài viết liên quan:

The manager always care for others

Once, a rich boy went to visit his native village. It was a sunny afternoon and he was feeling very hungry. So, he bought some food from a farmer and sat under a tree to eat.

Suddenly, he saw a poor boy standing at a distance and found that he was very hungry. He decided to leave some food for the poor boy. But, as he was very hungry, he forgot. He ate all the things. When he drank water, he saw something written at the base of the vessel, "Those who don't care for poor have no right to have food."

So the rich boy bought some food for the poor boy and gave it to him.

Source: Kids Front

 

 

 

Luôn cần sự quan tâm đến người khác

Một lần nọ, một anh chàng giàu có về thăm lại quê hương. Đó là một buổi trưa nắng gắt và anh ấy đang cảm thấy rất đói. Vì thế, anh đã mua một ít thức ăn từ một người nông dân và ngồi dưới gốc cây để ăn.

Đột nhiên, nhìn từ xa anh trông thấy một cậu nghèo có vẻ đang rất đói. Anh quyết định để lại một chút thức ăn cho cậu bé. Tuy nhiên,trong lúc đang đói anh đã quên mất và ăn hết chỗ thức ăn đó. Khi uống nước, anh ta đã đọc được vài thứ được ghi ở các cơ sở đóng tàu : "những người không biết quan tâm đến những người nghèo thì không đáng được có thức ăn"

Và sau đó anh ấy đã mua một ít thức ăn cho cậu bé nghèo đó và đưa cho cậu bé.

 

Dịch bởi: Diepnguyen