Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Phân bón từ giun đất: một sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Phân bón từ giun đất: một sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

08/12/2016
Mức trung cấp

Fertilizer from earthworms: product for organic agriculture

Earthworms (Perionyx excavates) can easily be used to make biological products and fertilizer for sustainable organic agriculture.

Le Minh Vuong, head of the group, said they were now carrying out agricultural projects related to earthworms.

Scientists pointed out that organic fertilizer from earthworms not only helps improve the quality of soil, but also helps plants resist disease, especially root diseases. 

The fertilizer is suitable for all kinds of crops, helping increase the ability to absorb nutrients, retain moisture in soil and increase the germination rate of seeds.

To take full advantage of earthworms, The He Uu Tu is carrying out a project on earthworm breeding and making microbial organic fertilizer from dragon fruit by-products.

In Phong Phu commune of Tuy Phong district in Binh Thuan province, farmers grow dragon fruits on a large scale to earn their living. In high harvesting season, every hectare of dragon fruits can generate 550 tons of waste (flowers, twigs and pruned fruit). 

From now on, the waste will not be thrown away, because it will be used by Vuong and The He Uu Tu’s members to create biological fertilizer.

“The waste from dragon fruit and agricultural waste, after being processed, will become biological fertilizer. This will be an abundant source of fertilizer supply which can help protect the environment and develop sustainable agriculture,” Vuong said.

The agricultural waste from dragon fruit will decompose to create feed for earthworms. After 50-60 days of decomposition, the biomass from earthworms will be used as organic fertilizer for crops.

In addition, earthworms can also be bred with waste from biogas tanks in livestock farms and shrimp ponds. This is a source of feed for earthworms.

According to Vuong, it takes farmers 17 months to take back the investment capital spent on facilities, breeders and labor. 

Dang Thi Thuc, an earthworm supplier in HCM City, said that farmers do not need to apply complicated technical solutions to breed earthworms. He said earthworm fertilizer and biological products made from earthworms could be the future for sustainable organic agriculture in Vietnam.

Tran Thi Be, a young farmer in Cu Chi district in HCM City, provides 300 tons of earthworm fertilizer to the market, mostly to southern provinces.

Source: Mai Nam (VIETNAMNET)

 

 

Phân bón từ giun đất: một sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Giun đất có thể dễ dàng được sử dụng để làm các sản phẩm sinh học và phân bón cho nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Ông Lê Minh Vương, giám đốc tập đoàn cho biết, họ đang tiến hành những dự án nông nghiệp có liên quan tới giun đất.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng phân bón hữu cơ từ giun đất không chỉ giúp nâng cao chất lượng đất mà còn giúp cây trồng chống lại các loại bệnh, đặc biệt là những loại bệnh về rễ cây.

Loại phân bón này phù hợp cho tất cả các loại cây trồng, giúp tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, giữ ẩm cho đất và làm tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt giống.

Để tận dụng tối đa loài giun đất, Thế Hệ Ưu Tú đã tiến hành một dự án gây giống giun đất và tạo ra loại vi khuẩn phân bón hữu cơ từ quả thanh long.

Tại xã Phong Phú, huyện Tuy phong, tỉnh Bình Thuận, người dân đã trồng thanh long với quy mô lớn để kiếm sống. Vào mùa thu hoạch cao điểm, mỗi héc-ta thanh long có thể tạo ra 550 tấn chất thải (hoa, nhánh và những quả bị cắt đi).

Kể từ bây giờ, các chất thải này sẽ không còn bị vứt bỏ bởi vì chúng sẽ được sử dụng bởi anh Vương và các thành viên của Thế Hệ Ưu Tú để tạo ra phân bón sinh học.

Ông Vương nói rằng "Các chất thải từ cây thanh long và chất thải nông nghiệp, sau khi được xử lý, sẽ trở thành phân bón sinh học. Đây sẽ là một nguồn cung cấp phân bón dồi dào và có thể giúp bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển nông nghiệp bền vững".

Các chất thải nông nghiệp từ cây thanh long sẽ phân hủy để tạo ra thức ăn cho giun đất. Sau 50 đến 60 ngày phân hủy, sinh khối từ giun đất sẽ được sử dụng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng.

Ngoài ra, giun đất cũng có thể hoạt động với chất thải từ bể biogas ở các trang trại chăn nuôi và ao nuôi tôm. Đây cũng là một nguồn thức ăn cho giun đất.

Theo ông Vương, nông dân sẽ mất 17 tháng để lấy lại vốn đầu tư vào các cơ sở thiết bị, giun giống và lao động.

Chị Đặng Thị Thực, một nhà cung cấp giun đất ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nông dân không cần phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật phức tạp để nuôi giun đất. Chị cho biết phân giun đất và các sản phẩm sinh học làm từ giun đất có thể là tương lai cho nông nghiệp hữu cơ bền vững ở Việt Nam.

Chị Trần Thị Bé, một nông dân trẻ ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang cung cấp 300 tấn phân trùn cho thị trường, chủ yếu là các tỉnh phía Nam.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục