Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Sài Gòn sẽ theo dõi các nhà bán lẻ trên Facebook như thế nào để đánh thuế?

Sài Gòn sẽ theo dõi các nhà bán lẻ trên Facebook như thế nào để đánh thuế?

08/06/2017
Mức căn bản

How will Saigon track down Facebook retailers to collect tax?

Tax officials are reaching out to 13,500 retailers in their database, but they admit this will be a very tough task.

For the first time Ho Chi Minh City has started a new tax collection campaign targeting retailers on Facebook, the most popular social network in Vietnam.

Now tax officials are working to solve an anticipated problem: how to track down thousands of retailers across the city, many of whom are elusive, and how to calculate their earnings.

Le Thi Thu Huong, a municipal tax official, said the city has a record of 13,500 retailers on Facebook and that the law only requires those with an annual revenue of VND100 million or $4,400 to declare tax.

Tax officials will also need to figure out how to determine their taxable income, Huong said, noting that cash transactions are difficult to monitored.

“Tax authorities will need the support and cooperation from relevant sectors such as banks, postal services and Facebook itself to collect tax effectively,” she said.

District-level tax agents said they have been reaching out to the 13,500 retailers in the database, but to no avail.

District 1 and Binh Thanh District have both sent out letters asking Facebook retailers to meet officials to discuss tax payments, only to find that many of the addresses listed on Facebook are fake.

"If the retailers continue to keep quiet, we will come to them in person,” an official in Binh Thanh said.

Another official said the database should be reviewed to remove inactive retailers first before district agents begin to send out requests.

Nhung, an online retailer in Binh Tan District who sells clothes and cosmetics on Facebook, said her monthly revenue usually stays at VND30-40 million ($1,300-1,700) .

She did not hide the fact that her address and phone number are not disclosed publicly on Facebook.

“I think this is why the city's tax department doesn't have me in the database. So far I have not been contacted," Nhung said. VnExpress chose not to publish her full name.

“It’s not easy for tax authorities to have my personal information, unless they contact Facebook directly. But that is not likely to happen,” she said.

Nhung also said most of her customers pay in cash.

Mai, a cosmetics seller, said she has received a letter from District 1 even though she has a business license and has declared tax.

She said she may just ignore the letter because it's "not necessary."

Since February, Vietnam’s tax authorities have been looking at ways to collect taxes from online businesses that use Facebook and other social media sites such as Instagram and YouTube.

Source: Vnexpress

 

Sài Gòn sẽ theo dõi các nhà bán lẻ trên Facebook như thế nào để đánh thuế?

Các cơ quan thuế đang tiếp cận với 13.500 cửa hàng bán lẻ trong cơ sở dữ liệu, nhưng họ thừa nhận đây sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu một chiến dịch thu thuế mới nhằm vào các nhà bán lẻ trên Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam.

Giờ đây, các cán bộ thuế đang làm việc để giải quyết vấn đề đã được liệu trước: làm thế nào để theo dõi hàng ngàn nhà bán lẻ trên khắp thành phố, nhiều người trong số họ rất khó nắm bắt, và làm thế nào để tính toán thu nhập của họ.

Bà Lê Thị Thu Hương, một viên chức thuế đô thị cho biết thành phố đã ghi nhận 13.500 người bán lẻ trên Facebook và luật pháp chỉ yêu cầu những người có thu nhập hàng năm là 100 triệu đồng hoặc 4.400 USD khai báo thuế.

Các cán bộ thuế cũng cần phải xác định làm thế nào để xác định thu nhập chịu thuế của họ, bà Hương nói, lưu ý rằng các giao dịch tiền mặt rất khó kiểm soát.

"Cơ quan thuế sẽ cần sự hỗ trợ và hợp tác từ các cơ quan ban ngành có liên quan như ngân hàng, dịch vụ bưu chính và cả chính Facebook để thu thuế một cách hiệu quả", bà nói.

Các đại lý thuế cấp quận cho biết họ đã liên hệ với 13.500 người bán lẻ trong cơ sở dữ liệu nhưng không thành công.

Quận 1 và quận Bình Thạnh vừa gửi thư yêu cầu các nhà bán lẻ trên Facebook gặp các viên chức để thảo luận về các khoản thanh toán thuế, chỉ để thấy rằng nhiều địa chỉ được liệt kê trên Facebook là giả mạo.

"Nếu các nhà bán lẻ tiếp tục giữ im lặng, chúng tôi sẽ đến tận nơi", một viên chức ở Bình Thạnh nói.

Một viên chức khác cho biết cơ sở dữ liệu cần được rà soát lại để loại bỏ các nhà bán lẻ không hoạt động trước khi các nhân viên quận bắt đầu gửi yêu cầu.

Nhung, một người bán lẻ trực tuyến ở quận Bình Tân bán quần áo và mỹ phẩm trên Facebook, cho biết doanh thu hàng tháng của cô thường ở mức 30-40 triệu đồng (khoảng 1.300-1.700USD).

Cô không giấu giếm thực tế là địa chỉ và số điện thoại của cô không được tiết lộ công khai trên Facebook.

"Tôi nghĩ rằng đây là lý do tại sao cục thuế thành phố không có thông tin của tôi trong cơ sở dữ liệu. Cho đến nay tôi vẫn chưa được liên lạc ", cô Nhung nói. VnExpress không công bố tên đầy đủ của cô.

"Cơ quan thuế không thể dễ dàng có được thông tin cá nhân của tôi, trừ phi họ liên lạc trực tiếp trên Facebook. Nhưng điều đó không có khả năng xảy ra," cô nói.

Cô Nhung cũng cho biết hầu hết khách hàng của cô đều chi trả bằng tiền mặt.

Mai, một người bán mỹ phẩm, cho biết cô nhận được một lá thư từ Quận 1 mặc dù cô ấy đã có giấy phép kinh doanh và đã khai thuế.

Cô nói rằng cô có thể chỉ việc bỏ qua bức thư vì nó "không cần thiết."

Kể từ tháng 2, cơ quan thuế Việt Nam đã tìm cách thu thuế từ các doanh nghiệp trực tuyến sử dụng Facebook và các trang truyền thông xã hội khác như Instagram và YouTube.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục