Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Sinh viên ra trường thất nghiệp có thể là nguồn tài nguyên cho các startup

Sinh viên ra trường thất nghiệp có thể là nguồn tài nguyên cho các startup

18/01/2017
Mức trung cấp

Unemployed grads could be resource for new startups

While some analysts are pessimistic about the prediction that 200,000 university graduates will remain jobless in 2017, others believe that graduates could provide a valuable resource for startups.

MOLISA has predicted that the number of university graduates to stay redundant in 2017 would be higher than that in 2016, about 200,000, which has once again raised the debate about how to deal with the high unemployment rate.

The unemployment p has been blamed on the low quality of the university education system which graduates students who are unprepared to work or fill requirements set by employers.

However, an analyst pointed out that if all engineering and bachelor’s degree graduates choose to become salaried employees, there won’t be a startup movement. Therefore, he still can see a positive side to the unemployment rate as this would help encourage startups.

In August 2016, Nguyen Thanh Tu, who was then a redundant software programmer for five years, received VND1 billion worth of investment capital from Facebook for his startup project on a mobile game.

The startup project originated from a game he created in his free time, when he was redundant. And the game later helped him earn $5,000 a month.

Not all bachelor’s and master’s degree graduates can succeed like Tu. However, if Tu had not been redundant, he would have, like many other software programmers, taken a job ar a software firm and received monthly wage. 

The analyst, who is a psychologist, said that unemployment will put pressure on youth and force them to become more active. Once it is difficult to find jobs in their field, university graduates would be more motivated to start up business of their own.

University graduates, who have a high education level, would try to do business of their own if they are redundant, instead of continuing to try to find salaried jobs which are becoming scarcer.

Agreeing with the view, a high school teacher in Hanoi said the situation would be serious if most unemployed workers were untrained and unskilled. If so, the national economy would be stagnant which would lead to social problems.

Meanwhile, bachelor’s and master’s degree graduates would be able to create business new jobs for others.

He noted that the majority of unemployed bachelor’s degree graduates are from rural areas who don’t want to return to their home village after graduation.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sinh viên ra trường thất nghiệp có thể là nguồn lực cho những nhà khởi nghiệp mới

Trong khi một số nhà phân tích bi quan về dự đoán rằng 200.000 sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ vẫn thất nghiệp vào năm 2017 thì những người khác tin rằng sinh viên tốt nghiệp có thể cung cấp một nguồn lực có giá trị cho các nhà khởi nghiệp.

Bộ LĐTBXH đã dự đoán rằng số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học để ở lại dự phòng năm 2017 sẽ cao hơn so với năm 2016, khoảng 200.000 người, trong đó một lần nữa đã đưa ra các cuộc tranh luận về cách làm thế nào để đối phó với tỷ lệ thất nghiệp cao.

Những sinh viên thất nghiệp đã đổ lỗi cho chất lượng thấp của hệ thống giáo dục đại học mà sinh viên tốt nghiệp đã không được chuẩn bị để làm việc hoặc đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Tuy nhiên, một nhà phân tích chỉ ra rằng nếu tất cả kĩ sư và sinh viên tốt nghiệp cử nhân chọn để trở thành nhân viên ăn lương, thì sẽ không có một phong trào khởi nghiệp nào. Vì vậy, ông vẫn có thể nhìn thấy một khía cạnh tích cực đến từ tỷ lệ thất nghiệp vì điều đó sẽ giúp khuyến khích các nhà khởi nghiệp.

Vào tháng Tám năm 2016, Nguyễn Thanh Tú, lúc đó là một lập trình viên phần mềm dự phòng năm năm, nhận được 1 tỷ đồng vốn đầu tư từ Facebook cho dự án khởi nghiệp của mình trên một trò chơi điện thoại di động.

Dự án khởi nghiệp này bắt nguồn từ một trò chơi mà anh ấy đã tạo ra trong thời gian rảnh rỗi của mình, khi mà anh ấy đang thất nghiệp. Và trò chơi sau đó đã giúp anh kiếm được 5.000 đô la một tháng.

Không phải tất cả sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ và cử nhân có thể thành công như Tú. Tuy nhiên, nếu Tú không thất nghiệp, anh ấy sẽ như nhiều người lập trình phần mềm khác, nhận một công việc ở một công ty phần mềm và nhận lương hàng tháng.

Nhà phân tích là một nhà tâm lý học cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp sẽ gây áp lực đối với thanh niên và buộc họ phải trở nên tích cực hơn. Một khi khó khăn để tìm được việc làm trong lĩnh vực của họ, sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ có thêm động lực để bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình.

Những sinh viên tốt nghiệp đại học có trình độ học vấn cao, sẽ thử làm kinh doanh của riêng họ nếu họ bị dư thừa, thay vì tiếp tục cố gắng tìm kiếm công việc làm công ăn lương mà đang trở nên khan hiếm.

Đồng tình với quan điểm này, một giáo viên THPT ở Hà Nội cho biết tình hình sẽ nghiêm trọng nếu hầu hết công nhân thất nghiệp không được đào tạo và có tay nghề. Nếu vậy, nền kinh tế quốc gia sẽ trì trệ dẫn đến các vấn đề xã hội.

Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ và cử nhân có thể sẽ tạo ra công ăn việc làm kinh doanh mới cho những người khác.

Ông lưu ý rằng phần lớn các sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân thất nghiệp là từ các khu vực nông thôn không muốn trở về quê nhà của họ sau khi tốt nghiệp.

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục