Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Số trẻ em Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỉ lục mới

Số trẻ em Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỉ lục mới

09/05/2018
Mức trung cấp

Number of children in Japan shrinks to new record low

The number of children in Japan has fallen for the 37th straight year in a row, a sign the country's attempts to offset the country's severely aging population are failing.

The latest government data show there were 15.53 million children in Japan as of April 1, down for the 37th consecutive year and the least since comparable data became available in 1950. | GETTY IMAGES

As of April 1, 2018, there were 15.53 million children under the age of 14 in Japan, down 170,000 from the previous year, continuing a downward slide which started in 1981, according to data released by the Internal Affairs and Communications Ministry.

The largest segment was also the oldest, with 3.26 million 12 to 14-year-olds, suggesting the downward trend isn't going to end any time soon.

Despite attempts by the Shinzo Abe government to encourage Japanese to have more children, only Tokyo reported more children compared to the previous year.

Japan's total population currently stands at 126 million. Children made up just 12.3% of that figure, compared to 18.9% for the US, 16.8% for China, and 30.8% for India.

According to the Japan Times, the government has been aiming to boost Japan's total fertility rate -- the average number of children each woman has in her lifetime -- to 1.8 by the end of 2025 from 1.45 in 2015, through one time cash payments and other incentives.

Economic issues

Japan has been struggling with low birth rates for decades, but unlike many other industrialized countries which have also seen native populations having fewer children, it has not been able to make the numbers up with immigrants.

By 2060, the country's population is expected to plummet to 86.74 million from its current total of 126.26 million, according to a projection by the Japanese Health Ministry.

With fewer workers paying taxes to support a growing silver population in need of pensions and healthcare services, Japan's economy is facing an unprecedented challenge.

According to data from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), in 2013, the last year for which data was available, foreigners made up only 1.3% of Japan's population, compared to 7% for the US, or 16.1% for Estonia.

The lack of new workers is heightened by Japan's woeful levels of gender disparity, a recent OECD report warned. While the ratio of boys to girls is relatively in keeping with most industrialized countries, there is currently a 25% gender pay gap in Japan, the third-widest of all member states, and women are often discouraged from participating in the workforce by a variety of factors including lack of childcare, discrimination, and sexual harassment.

"As Japan's elderly population is projected to reach nearly three-quarters of the working-age population by 2050, using all available talent in the labor market is key to overcome labor shortages," the report warned.

"This will require creating better work conditions for youth, incentivizing employment for the elderly, attracting foreign workers and closing gender gaps in job quality to promote the inclusion of women."

Source: cnn.com

 

Số trẻ em Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỉ lục mới

Số trẻ em ở Nhật Bản đã giảm trong năm thứ 37 liên tiếp, một dấu hiệu của nỗ lực thất bại để bù đắp dân số già tăng cao của đất nước này.

Số liệu mới nhất của chính phủ cho thấy có 15,53 triệu trẻ em ở Nhật Bản kể từ ngày 1 tháng 4, giảm trong năm thứ 37 liên tiếp và ở mức thấp nhất so với dữ liệu có sẵn vào năm 1950.

Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2018, đã có 15,53 triệu trẻ em dưới 14 tuổi ở Nhật Bản, giảm 170.000 so với năm trước, và tiếp tục trượt dốc bắt đầu vào năm 1981, theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông đưa ra.

Phân khúc lớn nhất cũng là phân khúc lâu đời nhất, chỉ có 3,26 triệu trẻ em từ 12 đến 14 tuổi, điều đó cho thấy xu hướng giảm sẽ không chấm dứt sớm.

Mặc cho những nỗ lực của chính phủ Shinzo Abe nhằm khuyến khích người Nhật có thêm con thì chỉ có Tokyo báo cáo có nhiều trẻ em hơn so với năm trước.

Tổng dân số của Nhật Bản hiện đang ở mức 126 triệu người. Trẻ em chỉ chiếm 12,3% trong số đó, so với 18,9% ở Hoa Kỳ, 16,8% ở Trung Quốc và 30,8% ở Ấn Độ.

Theo tờ báo Japan Times, chính phủ đã đặt mục tiêu tăng tỷ suất sinh của Nhật Bản - số trẻ em trung bình của mỗi phụ nữ có trong đời từ 1.45 vào năm 2015 phải tăng lên 1.8 vào cuối năm 2025 , thông qua thanh toán tiền mặt một lần và các khuyến khích khác.

Vấn đề về kinh tế

Nhật Bản đã phải chật vật với tỷ lệ sinh thấp trong nhiều thập kỷ, nhưng không giống như nhiều nước công nghiệp khác, những nước cũng có thể thấy dân số bản địa có ít con, Nhật Bản không thể làm cho số lượng tăng lên bởi những người nhập cư.

Đến năm 2060, dân số của đất nước dự kiến ​​sẽ tụt xuống 86,74 triệu người từ tổng số hiện tại 126,26 triệu người, theo dự báo của Bộ Y tế Nhật Bản.

Có số lượng công dân đóng thuế ngày càng ít để hỗ trợ dân số ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu tiền lương và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nền kinh tế Nhật Bản đang đối mặt với một thách thức chưa từng có.

Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), năm 2013, theo dữ liệu có sẵn vào năm ngoái, người nước ngoài chỉ chiếm 1,3% dân số Nhật Bản, so với 7% ở Mỹ, hay 16,1% ở Estonia .

Việc thiếu nhân công mới bị đặt nặng do sự bất bình đẳng giới của Nhật Bản, một báo cáo gần đây của OECD đã cảnh báo. Trong khi tỷ lệ nam và nữ tương đối phù hợp với hầu hết các nước công nghiệp, nhưng hiện nay có 25% về khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ ở Nhật Bản, lớn thứ ba trong tất cả các quốc gia thành viên, và người phụ nữ thường không được khuyến khích lao động vì nhiều yếu tố bao gồm không có người chăm sóc trẻ, phân biệt đối xử và sự quấy rối tình dục.

"Vì dân số già ở Nhật Bản được dự đoán sẽ đạt gần ba phần tư dân số trong độ tuổi lao động vào năm 2050, nên việc sử dụng tất cả tài năng sẵn có trong thị trường lao động là chìa khóa để khắc phục tình trạng thiếu lao động", báo cáo đã cảnh báo.

"Điều này sẽ đòi hỏi phải tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho người trẻ, khuyến khích việc làm cho người lớn tuổi, thu hút lao động nước ngoài và chấm dứt khoảng cách phân biệt giới tính về chất lượng công việc để thúc đẩy kể cả phụ nữ."

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục