Bài viết liên quan:

THE ART OF DRAWING

Ronnie, a small boy was very fond of drawing but his father didn't allow him to do so. One day he was sitting on a windowsill when he saw a red car parked outside his house. He made a sketch of it.

Next day, the police came to his house to enquire about a red car that belonged to a gangster. Ronnie showed them his sketch from which the police got the information about the model of the car and its number too.

After few days, the police came and said that because of Ronnie's sketch, the gangster was caught. Ronnie's father praised him and then never stopped him from drawing.

Source: Kids Front

 

 

Sự hữu ích của bức tranh

Ronnie, một cậu bé rất thích vẽ nhưng cha của cậu lại không cho phép. Một hôm, khi cậu bé đang ngồi trên cửa sổ thì nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đậu bên ngoài nhà mình. Cậu ấy đã phác họa nó.

Hôm sau, cảnh sát đã đến căn nhà của cậu ấy để điều tra về chiếc xe hơi màu đỏ của một tên xã hội đen. Ronnie đưa bức phát họa cho cảnh sát và họ đã có được những thông tin về hình dáng cũng như biển số xe.

Vài ngày sau, cảnh sát đến và nói rằng, nhờ vào bản phát họa của Ronnie mà tên xã hội đen đã bị bắt. Cha của Ronnie đã khen ngợi cậu ấy và từ đó về sau, ông không bao giờ ngăn cấm cậu bé vẽ nữa.

 

Dịch bởi: HuyenNguyen