Bài viết liên quan:

The sick lion

A lion had come to the end of his days and lay sick unto death at the mouth of his cave, gasping for breath.

The animals, his subjects, came round him and drew nearer as he grew more and more helpless.

When they saw him on the point of death they thought to themselves: "Now is the time to pay off old grudges".

So the Boar came up and drove at him with his tusks, the a Bull gored him with his horns, still the Lion lay helpless before them: so the Ass, feeling quite safe from danger, came up, and turning his tail to the Lion kicked up his heels into his face. "This is the double death", growled the Lion.

"Only cowards insult dying majesty"

Source: Aesop Fables

 

 

Con sư tử ốm yếu

Những ngày cuối đời của con sư tử đang dần đến. Nó chỉ biết thở dài và nằm chờ chết tại ổ của mình.

Các loài vật khác cũng như thần dân thấy vị Vua của mình càng ngày càng cô độc, không nơi nương tựa nên chúng đi qua đi lại quanh căn nhà của vị Vua.

Thấy vị Vua sắp lìa đời, chúng thầm nghĩ rằng : Đây chính là lúc trả đũa cho những mối thù trước đây " .

Nghĩ là làm, con Lợn đực chạy tới và nhe những cái răng nanh. con Bò rừng thì hất hất cái sừng, nhưng Sư tử vẫn nằm yên. Thấy vậy, chú Lừa tới gần, vẫy cái đuôi đầy thiện chí, và thực hiện một cú đá hậu như thể dương oai. chú Lừa liền nói với Sư tử " cho ngươi sống không bằng chết này" . 

Chỉ có những kẻ nhút nhát mới dám sỉ nhục chúa tể trong lúc sắp chết

Dịch bởi: Đức Lạ