Bài viết liên quan:

SELF-IMPORTANCE ALWAYS LETS YOU DOWN

It was summer time and sun was very hot. A bull was sitting in the cool shade of a tree and chewing cud with his eyes half-shut.
All of a sudden a goat came there and looked out for a place to sit under the shade. Silently, it sat on one of the horns of the bull and kept sitting there till it had taken full rest.

Now, before leaving the goat wanted to show it's shrewdness. It wanted to show the bull that it has used it's horn as a seat without letting him know about it.

So, the goat asked the bull, "Would you mind, if I go now?"

The bull replied, "I hardly care when a tiny creature like you comes and goes away after resting on my body. If you would have thanked me for using my horn, it must have raised your importance in my eyes."

The goat felt very small and went away.

Source: Kids Front

 

 

 

Sự tự phụ chỉ làm bạn thêm nhỏ bé

Vào ngày hè nóng bức, một con bò đực đang ngồi dưới bóng mát của cái cây và nhăm nhi thức ăn.

Đột nhiên, một con dê đi đến và tìm kiếm bóng cây để ngồi. Im lặng, nó ngồi lên cái sừng của con bò và ngồi đến lúc nó nghỉ ngơi xong.

Bây giờ, trước khi rời đi, con dê muốn thể hiện sự khôn ngoan của mình. Nó muốn cho con bò thấy rằng nó đã sử dụng cái sừng của con bò để ngồi mà không cần sự cho phép của con bò.

Vì thế, con dê hỏi con bò: "anh có phiền nếu tôi đi bây giờ?"

Con bò trả lời: "Tôi hầu như không quan tâm khi một con vật nhỏ bé như cậu đến và rời đi sau khi nghỉ trưa trên người của tôi. Nếu cậu cảm ơn tôi và sử dụng sừng của tôi, điều đó sẽ nâng tầm quan trong của bạn trong mắt của tôi hơn."

Con dê cảm thấy mình thật nhỏ bé và bỏ đi.

 

Dịch bởi: kutebu95