Bài viết liên quan:

The lion and the mouse

Once when a lion was asleep, a little mouse began running up and down on him.

This soon wakened the lion, who placed his huge paw upon him and opened his big jaws to swallow him.

"Pardon, O King," cried the little mouse: "Forgive me this time, and I shall never forget it. Who knows but what I may be able to do you a favor one day?"

The lion was so amused at the idea of the mouse being able to help him, that he lifted up his paw and let him go.

Some time later the lion was caught in a trap; and the hunters, who desired to carry him alive to the king, tied him to a tree while they went in search of a wagon on which to carry him.

Just then the little mouse happened to pass by and, seeing the sad plight of the lion, went up to him and soon gnawed away the ropes that bound the king of the beasts.

"Was I not right?" asked the little mouse.

Little friends may prove great friends

Source: Aesop Fables

 


Sư tử Và chuột nhắt

Một lần khi sư tử đang ngủ, một chú chuột chạy ào tới và đâm sầm vào sư tử.

Điều này sớm đánh thức vị chúa tể , nó đặt chân khổng lồ của mình lên người chuột nhắt và há to hàm lớn của mình chực nuốt chuột ta.

"Tha lỗi cho tôi, đức vua," chuột nhắt khóc lóc "Hãy tha thứ cho tôi lần này, tôi sẽ không bao giờ quên ơn .  

Biết đâu được, một ngày nào đó tôi có thể làm điều gì đó cho Ngài ?" Sư tử cảm thấy hết sức thích thú trước lời đề nghị sẽ giúp đỡ của chú chuột nhỏ, nó nhấc chân lên và thả chú chuột đi .

Một thời gian sau sư tử đã bị bắt trong một cái bẫy; và những người thợ săn, họ muốn để anh ta còn sống mang đến cho nhà vua, sư tử bị trói vào một cái cây trong khi những người thợ săn đi tìm một cũi để nhốt sư tử.

Ngay sau đó con chuột nhắt tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy tình cảnh đáng thương của sư tử, tiến lên và nhanh chóng gặm đứt những sợi dây thừng trói vị chúa tể.

"Tôi đã không phải với cậu?" nói với chú chuột nhỏ. 

Những người bạn nhỏ bé chính là những người bạn tuyệt vời.

 

Dịch bởi: Nhung Nguyễn, Lương Tiểu Hảo