Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Tại Việt Nam, linh vật của tỉnh truyền cảm hứng tạo nhãn dán ứng dụng trò chuyện

Tại Việt Nam, linh vật của tỉnh truyền cảm hứng tạo nhãn dán ứng dụng trò chuyện

15/07/2017
Mức căn bản

In Vietnam, provincial mascot inspires stickers of local chat app

The mascot of Dong Thap Province in southern Vietnam has become the source of inspiration for a set of stickers used in a popular Vietnamese social media and chat application.

‘Baby Lotus,’ the official mascot of Dong Thap since 2014, now takes on a range of emotions in a new sticker collection introduced by Zalo.

A product of Vietnam’s tech giant VNG Corp., Zalo allows users to send text messages and make phone calls free-of-charge via the Internet, as well as open a social media profile to connect with friends in a manner similar to Facebook.

It is considered Vietnam’s leading over-the-top app, beating out strong foreign competitors such as Viber, Line, and the Facebook-owned Whatsapp in the local market.

‘Baby Lotus’ is a pink lotus bud with a yellow body, wearing a lotus leaf as its skirt.

It was selected as the mascot of Dong Thap by the provincial administration in June 2014, and has been officially included in the province’s identity design since 2017.

The mascot was developed into a set of Zalo stickers following an agreement between the local administration and the tech firm in order to promote the province’s image to the app’s massive user base.

In February last year, Zalo announced that its users had totaled more than 45 million, a significant expansion from one million users in 2013.

The company reported a user base of 70 million in February this year, after having raked in 20 million new registrations in ten months.

“The three colors of Baby Lotus signify the friendliness, hospitality and creativeness of the Land of the Lotus, and its lovable appearance [in the stickers] has brought joy to users of the social media platform,” said Le Minh Hoan, chief of the provincial Party Committee.

This is the first time Zalo has worked with a local administration in promoting its image through such stickers.

Last week, the social app announced its partnership with southern Dong Nai Province in providing users with the ability to check the progress of administrative procedures via a simple QR code scan.

Upon submitting their papers at the provincial public service hub, Dong Nai residents are handed a QR-coded appointment slip, which they can scan with the Zalo app to check its progress.

Users can also chat with public workers via the app’s messaging feature to have their questions answered.

Source: Tuoitre News

 

Tại Việt Nam, linh vật của tỉnh truyền cảm hứng tạo nhãn dán cho ứng dụng trò chuyện của địa phương

Linh vật của tỉnh Đồng Tháp ở miền Nam Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ nhãn dán được sử dụng trên ứng dụng trò chuyện và phương tiện truyền thông xã hội phổ biến của Việt Nam.

'Bé Sen', linh vật chính thức của Đồng Tháp từ năm 2014, giờ đây đã có một loạt cảm xúc trong bộ sưu tập nhãn dán mới của Zalo.

Zalo cho phép người dùng gửi tin nhắn văn bản và gọi điện thoại miễn phí qua Internet cũng như mở một hồ sơ truyền thông xã hội để kết nối với bạn bè theo cách tương tự như Facebook.

Đây được xem là ứng dụng OTT hàng đầu của Việt Nam, đánh bại các đối thủ cạnh tranh lớn mạnh của nước ngoài như Viber, Line, và Whatsapp của Facebook trên thị trường nội địa.

'Bé Sen' là một búp sen hồng với thân màu vàng, mặc một chiếc lá sen làm váy.

Nó đã được chính quyền tỉnh chọn làm linh vật của Đồng Tháp vào tháng 6 năm 2014 và đã được chính thức đưa vào thiết kế đặc trưng của tỉnh từ năm 2017.

Linh vật được phát triển thành một bộ nhãn Zalo sau một thỏa thuận giữa chính quyền địa phương và công ty công nghệ để quảng bá hình ảnh của tỉnh tới cơ sở dữ liệu người dùng khổng lồ của ứng dụng.

Vào tháng hai năm ngoái, Zalo thông báo rằng người dùng của Zalo đã có tổng cộng hơn 45 triệu, một sự mở rộng đáng kể từ một triệu người dùng vào năm 2013.

Công ty này đã báo cáo cơ sở dữ liệu người dùng là 70 triệu vào tháng hai năm nay, sau khi đã thu được 20 triệu lượt đăng ký mới trong vòng 10 tháng.

"Ba màu sắc của Bé Sen biểu hiện cho sự thân thiện, lòng hiếu khách và sáng tạo của Vùng đất Hoa sen, và sự xuất hiện đáng yêu của nó [trong các nhãn dán] đã mang lại niềm vui cho người sử dụng nền tảng truyền thông xã hội", Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Minh Hoan nói.

Đây là lần đầu tiên Zalo làm việc với chính quyền địa phương trong việc quảng bá hình ảnh của tỉnh thông qua các nhãn dán như vậy.

Tuần trước, ứng dụng xã hội này đã công bố mối quan hệ hợp tác với tỉnh Đồng Nai ở miền Nam trong việc cung cấp cho người dùng khả năng kiểm tra tiến trình thủ tục hành chính thông qua việc quét mã QR đơn giản.

Khi nộp giấy tờ tại trung tâm hành chính công của tỉnh, người dân Đồng Nai được cấp phiếu hẹn có mã QR, họ có thể quét bằng ứng dụng Zalo để kiểm tra tiến độ.

Người dùng cũng có thể trò chuyện với nhân viên trung tâm qua tính năng nhắn tin của ứng dụng để trả lời các câu hỏi của họ.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục