Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Tầm quan trọng của sự trung thực và liêm chính trong kinh doanh

Tầm quan trọng của sự trung thực và liêm chính trong kinh doanh

20/12/2016
Mức trung cấp

Why is integrity important in leadership?

Having honesty and integrity in the workplace is one of the most important qualities of great leadership in business and I am going to tell you why…

Integrity In Business And How It Translates To Success

Whenever I hold a strategic planning session, the first value that all the executives agree on is integrity. Leaders know that honesty and integrity are the foundations of leadership. Leaders stand up for what they believe in.

For example, Jon Huntsman, Sr. is a multibillionaire who started a chemical company from scratch and grew it into a $12 billion enterprise. His book, Winners Never Cheat, is filled with stories taken from his own experience in which he steadfastly refused to compromise his principles. Huntsman says that integrity is the reason that he has been as successful as he is.

“There are no moral shortcuts in the game of business or life,” he writes.“There are, basically, three kinds of people, the unsuccessful, the temporarily successful, and those who become and remain successful. The difference is character.”

Great Leaders Never Compromise Their Honesty And Integrity By Cheating

There are many examples of temporary winners who won by cheating. For a number of years, Enron was cited as one of America’s most innovating and daring companies.

The CEO of the company knew the most important people in the country, including the President of the United States. Except that Enron’s success was built on lies, and the “winners” who headed the company are case studies in lack of integrity.

Integrity Means Doing The Right Thing Because It’s The Right Thing To Do

Leaders with integrity may not be the most famous or flashy of leaders, and they don’t care. Integrity means doing the right thing because it is the right thing to do. And that’s what makes success.

Importance Of Integrity In Giving And Keeping Promises

Leaders keep their promises. They give promises carefully, even reluctantly, but once they have given that promise, they follow through on that promise without fail. And they always tell the truth.

Jack Welch calls it “candor.” He believes that if you are afraid of candor, then you don’t have the guts to be an effective leader. You are going to surround yourself with yes people who will say what you want to hear instead of saying the truth.

Leaders With Integrity Aren’t Afraid Of The Truth

Leaders with integrity is not afraid to face the truth. This is called the reality principle, or “seeing the world as it really is, not as you wish it to be.”

It is perhaps the most important principle of leadership and dependent on integrity because it demands truthfulness and honesty. Many companies and organizations fail because they don’t follow the reality principle.

Integrity means telling the truth even if the truth is ugly. Better to be honest than to delude others, because then you are probably deluding yourself, too.

Leaders need to be courageous, but they also need to be open to the idea that they could be wrong. There are many leaders who eventually fail because they refuse to question their own assumptions or conclusions.

“Errant assumptions lie at the root of every failure.” – Alec Mackenzie

There’s a difference between being confident and blind. Let’s face it, in today’s world of rapid change, there is a possibility that you are partially wrong or even completely wrong.

Maybe you are not wrong, but just opening yourself to that possibility is going to make you a more effective leader because it will open your mind to new ideas or new thinking.

The True Mark of Leadership

There should be no exceptions to honesty and integrity. Integrity is a state of mind and is not situational. If you compromise your integrity in small situations with little consequence, then it becomes very easy to compromise on the small situations.

Leaders with integrity always err on the side of fairness, especially when other people are unfair. As a matter of fact, the true mark of leadership is how fair you can be when other people are treating you unfairly.

Source: www.entrepreneur.com

 

Tại sao sự liêm chính lại quan trọng trong lãnh đạo?

Có được sự trung thực và sự liêm chính ở nơi làm việc là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của lãnh đạo tuyệt vời trong kinh doanh và tôi sẽ nói cho bạn biết lý do tại sao ...

LIÊM CHÍNH TRONG KINH DOANH VÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG

Bất cứ khi nào tôi tổ chức một buổi hoạch định chiến lược, giá trị đầu tiên mà tất cả các giám đốc điều hành đều công nhận chính là sự liêm chính. Những nhà lãnh đạo biết rằng sự trung thực và liêm chính là nền tảng của lãnh đạo. Họ bảo vệ cho những gì họ tin tưởng.

Ví dụ, ông Jon Huntsman là một tỷ phú đã bắt đầu một công ty hóa chất từ con con số không và phát triển nó thành một doanh nghiệp 12 tỷ đô la. Cuốn sách của ông, Winners Never Cheat, chứa đầy những câu chuyện được lấy cảm hứng từ chính kinh nghiệm riêng của ông, đó là những kinh nghiệm về việc ông đã kiên quyết giữ vững những nguyên tắc của bản thân. Huntsman nói rằng sự liêm chính là lý do khiến ông đã trở nên thành công như bây giờ.

"Không có phím tắt đạo đức trong các cuộc chơi kinh doanh hay cuộc sống," ông viết. "Về cơ bản thì có ba loại người, người không thành công, người tạm thời thành công, và những người thành công và tiếp tục thành công. Sự khác biệt nằm ở tính cách."

NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TUYỆT VỜI KHÔNG BAO GIỜ LÀM TỔN HẠI ĐẾN SỰ TRUNG THỰC VÀ LIÊM CHÍNH CỦA HỌ BẰNG VIỆC GIAN LẬN

Có rất nhiều ví dụ về những người chiến thắng tạm thời bằng cách gian lận. Trong một vài năm, Enron đã được tuyên dương là một trong những công ty đổi mới và táo bạo của Mỹ.

Giám đốc điều hành của công ty biết được những người quan trọng nhất trong cả nước, bao gồm cả Tổng thống Hoa Kỳ. Ngoại trừ việc thành công của Enron được xây dựng trên những sự dối trá, và "những người chiến thắng" đứng đầu công ty là những trường hợp nghiên cứu về sự thiếu liêm chính.

LIÊM CHÍNH NGHĨA LÀ CHÚNG TA LÀM ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN VÀ VÌ NÓ LÀ ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN ĐỂ CHÚNG TA LÀM

Lãnh đạo với sự liêm chính không phải để trở nên nổi tiếng nhất hay sự hào nhoáng của các nhà lãnh đạo, và họ cũng không quan tâm đến điều đó. Liêm chính có nghĩa là làm điều đúng và vì đó là điều phải làm. Và đó là cái tạo nên sự thành công.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ LIÊM CHÍNH TRONG VIỆC CHO ĐI VÀ GIỮ LỜI HỨA

Những nhà ãnh đạo giữ lời hứa của họ. Họ giữ lời hứa một cách cẩn thận, thậm chí là miễn cưỡng, nhưng một khi họ đã đưa ra lời đó, họ nhất định thực hiện lời hứa đó. Và họ luôn nói sự thật.

Jack Welch gọi đó là sự thẳng thắn. Ông tin rằng nếu bạn e ngại sự thẳng thắn thì sau đó bạn không có can đảm để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả. Bạn sẽ vây quanh bản thân với những người nói vâng, dạ và họ sẽ nói những gì bạn muốn nghe thay vì nói sự thật.

NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO LIÊM CHÍNH KHÔNG LO NGẠI VỀ SỰ THẬT

Những nhà lãnh đạo liêm chính tính không sợ phải đối mặt với sự thật. Đây được gọi là nguyên tắc thực tế hay "nhìn thế giới như là chính nó vậy chứ không phải như những gì chúng ta muốn."

Có lẽ đó là nguyên tắc quan trọng nhất của lãnh đạo và phụ thuộc vào sự liêm chính bởi vì nó đòi hỏi tính chân thật và tính trung thực. Nhiều công ty và các tổ chức thất bại bởi vì họ không tuân theo các nguyên tắc thực tế.

Liêm chính có nghĩa là nói sự thật ngay cả khi sự thật đó không có gì tốt đẹp.Tốt hơn hết là được trung thực thay vì đánh lừa người khác, bởi vì sau đó có thể bạn cũng đang tự lừa dối bản thân.

Các nhà lãnh đạo cần phải can đảm, nhưng họ cũng cần phải sẵn sàng cho các ý tưởng về việc họ có thể là sai. Có rất nhiều nhà lãnh đạo cuối cùng thất bại bởi vì họ từ chối không hỏi về những giả định của chính bản thân họ hay những kết luận.

"Những giả định sai lầm nằm ở gốc rễ của mọi sự thất bại." - Alec Mackenzie

Có một sự khác biệt giữa tự tin và mù quáng. Hãy đối mặt với nó, trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay, có một khả năng bạn sai một phần hoặc thậm chí là hoàn toàn sai.

Có thể bạn không sai, nhưng chỉ cần bản thân bạn sẵn sàng với khả năng sẽ làm cho bạn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hơn bởi vì nó sẽ mở rộng tâm trí của bạn với những ý tưởng mới hoặc tư duy mới.

MỤC TIÊU THỰC SỰ CỦA LÃNH ĐẠO

Không nên có ngoại lệ đối với sự trung thực và liêm chính. Liêm chính là một trạng thái của tâm trí chứ không phải là tình huống. Nếu bạn hủy hoại sự liêm chính của bạn trong những tình huống nhỏ với hậu quả nhỏ, sau đó nó trở nên rất dễ dàng để hủy hoại các tình huống nhỏ.

Những nhà lãnh đạo liêm chính luôn sai lầm về mặt công bằng, đặc biệt là khi những người khác không công bằng. Như một vấn đề của thực tế, mục tiêu thực sự của lãnh đạo là bạn có thể trở nên công bằng như thế nào khi người khác đang đối xử với bạn không công bằng.

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục