Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Tầng lớp giàu có ở Việt Nam đổ tiền vào tài sản ở nước ngoài

Tầng lớp giàu có ở Việt Nam đổ tiền vào tài sản ở nước ngoài

12/08/2017
Mức căn bản

Wealthy Vietnamese pouring money into overseas properties

Wealthy Vietnamese are rushing to buy properties overseas for many purposes – for eventual settlement, overseas study and investment. 

Many real estate brokerage firms in Vietnam have begun selling overseas properties.

Pham Thanh Hung, vice president of Cengroup, said selling properties worth VND1 billion in Vietnam is common, but selling real estate overseas is another story. The consultancy and brokerage fee for every affair is very high.

“I have been in the trade for years, and making such deals can bring excitement,” he said.

Hung said this type of business is attractive because of the demand created by the emigration wave and the high commissions, but it is difficult because of complicated legal procedures. Thus, there are not many real estate brokerage firms that provide the service. Cengroup is one of 5-6 service providers.

Vietnam is one of the 10 countries with the highest emigration rates in Asia-Pacific, about 100,000 people each year. IOM estimates that in 1990-2015, over 2.55 million Vietnamese migrated abroad.

A report showed that in the last five years, the Ministry of Justice reported to the State President about 40,000 cases of resumption and relinquishment of Vietnamese nationality.

The majority of Vietnamese left for developed countries such as the US, Singapore, South Korea, Germany, France, Australia and Canada. It is estimated that 1.3 million people left for the US, while about 100,000 left for other countries.

However, despite the high migration rate, Hung doesn’t think the buying of properties overseas will see a boom, because the government doesn’t allow transfer of money abroad to make payment for house purchases. Vietnamese people only can buy houses overseas if they can prove their income is ‘clean’.

Those who want to buy real estate overseas tend to do this under the CBI (Citizenship by Investment) programs used by some countries.

When Vietnamese spend between 300,000 euros and 2 million euros to buy properties or invest in projects with CBI programs, they have opportunities for eventual settlement and foreign citizenship.

According to Coldwell Banker Singapore, property purchases by Vietnamese account for 3.2 percent of real estate transactions in Singapore. 

Meanwhile, Hung said the number of Vietnamese buying houses overseas is far higher than the number of foreigners buying houses in Vietnam. He believes the figure is 1,000 people per annum. In most cases, Vietnamese buy properties to obtain PR (permanent resident) status.

 

Source: VIETNAMNET

 

Tầng lớp giàu có ở Việt Nam đổ tiền vào tài sản ở nước ngoài

Những người Việt Nam giàu có đang đổ xô mua bất động sản ở nước ngoài vì nhiều mục đích - để định cư, học tập và đầu tư ở nước ngoài.

Nhiều công ty môi giới bất động sản ở Việt Nam đã bắt đầu rao bán tài sản ở nước ngoài.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch Cengroup cho biết, việc bán bất động sản trị giá 1 tỷ đồng tại Việt Nam là chuyện bình thường, nhưng bán bất động sản ở nước ngoài lại là một chuyện khác. Phí tư vấn và môi giới đối với mỗi thương vụ đều rất cao.

Ông nói: "Tôi đã kinh doanh nhiều năm, và những giao dịch như vậy có thể mang lại hứng thú.

Ông Hưng cho biết loại hình kinh doanh này hấp dẫn là do nhu cầu được tạo ra bởi làn sóng di dân và mức hoa hồng cao, nhưng rất khó khăn vì các thủ tục pháp lý phức tạp. Do đó, không nhiều công ty môi giới bất động sản có thể cung cấp dịch vụ này. Cengroup là một trong 5-6 nhà cung cấp dịch vụ.

Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tỷ lệ di cư cao nhất ở Châu Á-Thái Bình Dương, khoảng 100.000 người mỗi năm. IOM ước tính trong giai đoạn 1990-2015, hơn 2,55 triệu người Việt Nam đã di cư ra nước ngoài.

Một báo cáo cho thấy trong 5 năm gần đây, Bộ Tư pháp đã báo cáo với Chủ tịch nước về 40.000 trường hợp trở lại và xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Phần lớn người Việt Nam rời đi để đến các nước phát triển như Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Úc và Canada. Ước tính có 1,3 triệu người rời đi để đến Hoa Kỳ, trong khi khoảng 100.000 người rời đi để các đất nước khác.

Tuy nhiên, bất chấp tỷ lệ di cư cao, ông Hưng không nghĩ việc mua bất động sản ở nước ngoài sẽ có sự bùng nổ, bởi vì chính phủ không cho phép chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán việc mua nhà. Người Việt Nam chỉ có thể mua nhà ở nước ngoài nếu họ có thể chứng minh thu nhập của họ là "trong sạch".

Những người muốn mua bất động sản ở nước ngoài có xu hướng làm việc này theo các chương trình CBI (Tư cách công dân nhờ đầu tư) được dùng ở một số quốc gia.

Khi người Việt Nam chi từ 300.000 đến 2 triệu euro để mua bất động sản hoặc đầu tư vào các dự án với các chương trình CBI, họ có cơ hội dẫn đến việc định cư và có quốc tịch nước ngoài.

Theo Coldwell Banker Singapore, tài sản được mua bởi người Việt Nam chiếm 3,2% giao dịch bất động sản ở Singapore.

Trong khi đó, ông Hưng nói rằng số lượng người mua nhà ở nước ngoài cao hơn rất nhiều so với số lượng người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam. Ông tin rằng con số này là 1.000 người mỗi năm. Trong hầu hết các trường hợp, người Việt Nam mua tài sản để có được trạng thái PR (cư dân thường trú).

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục