Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ dừng việc dạy thêm ở trường

Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ dừng việc dạy thêm ở trường

25/07/2016
Mức trung cấp

HCM City vows to stop private tutoring at school

The HCM City Party Committee has decided that private tutoring must stop at schools from the 2016-2017 academic year. Private tutoring will only be allowed at foreign language centers and non-school educational establishments. 

It is the teachers’ responsibility to give remedial lessons to weak students, and they must not collect fees from private classes organized by the teachers of the schools.

Many parents complain that their children have to take lessons with the same teachers in the morning at school and in the afternoon at extra classes. 

If their children do not attend extra classes, they will lag behind classmates, because teachers only give important knowledge to students at extra classes.

Because of repeated complaints by parents, the Ministry of Education and Training, Hanoi and HCM City local authorities have set strict regulations to control private tutoring.

However, the regulations face strong opposition from teachers and dissatisfaction from many parents.

A literature teacher of Le Quy Don High School in district 3, HCM City said students demand the lessons.

“We only provide extra lessons if there is demand. We don’t force students to go to our extra classes,” she said. “And if you want services, you have to pay for the services”.

She went on to say that at Le Quy Don School, students take private lessons not because they are bad at learning subjects and they need remedial teaching, but they want to prepare for exams to prestigious universities.

“You cannot prohibit teachers from giving private tuition because teachers do this to satisfy students’ demand,” she said.

A high school teacher in Binh Thanh district also stressed that it is the students’ demand to have private lessons, while teachers themselves don’t have demand to give private tuition.

Regarding remedial teaching, she said teachers were willing to do this, provided that they can be paid.

“It is more difficult to teach weak students than good students,” she said.

Meanwhile, a teacher from Tran Dai Nghia High School said he can see problems in the regulation that private tutoring is allowed only at foreign language centers and non-school training establishments.

“Only those with good financial capability can set up such centers. With a limited number of centers, teachers will have to compete with each other to be able to teach at the centers,” he said.

“If so, teachers will have to work for meager wages,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ dừng việc dạy thêm ở trường

Ủy ban Nhân Dân TP.HCM đã đưa ra quyết định dừng việc dạy thêm tư nhân các trường học từ năm học 2016-2017. Việc dạy kèm sẽ chỉ được cho phép tại các trung tâm ngoại ngữ và cơ sở giáo dục ngoài nhà trường.

Trách nhiệm của giáo viên là tăng cường bài học nhằm khắc phục cho các học sinh yếu kém và họ không nên thu học phí từ các lớp học thêm tư nhân được tổ chức bởi các giáo viên của trường.

Nhiều bậc cha mẹ than phiền rằng con cái của họ phải học với cùng một giáo viên vào buổi sáng tại trường học và trong các buổi chiều tại các lớp học thêm.

Nếu con cái của họ không tham dự các lớp học thêm, chúng sẽ tụt hậu so với bạn học cùng lớp, bởi vì giáo viên chỉ cung cấp kiến thức quan trọng cho học sinh ở các lớp học thêm.

Vì sự khiếu nại lặp đi lặp lại của các bậc cha mẹ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính quyền địa phương của Thủ đô Hà Nội và TP. HCM đã có những quy định nghiêm ngặt để kiểm soát việc dạy thêm.

Tuy nhiên, các quy định đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các giáo viên và sự bất mãn của nhiều bậc cha mẹ.

Một giáo viên môn Văn của trường Trung học Lê Quý Đôn quận 3, TP HCM cho biết học sinh đã đề nghị được đi học thêm.

"Chúng tôi chỉ mở lớp dạy thêm nếu có nhu cầu. Chúng tôi không ép buộc học sinh phải tham gia các lớp học thêm của chúng tôi"bà nói. "Và nếu bạn muốn một dịch vụ, bạn phải trả tiền cho dịch vụ đó".

Cô tiếp tục nói rằng tại Lê Trường Quý Đôn, học sinh tham gia các lớp học tư nhân không phải vì họ không giỏi các môn học và họ cần được dạy tăng cường, mà là vì họ muốn chuẩn bị cho kỳ thi vào các trường đại học có uy tín.

"Bạn không thể cấm giáo viên mở các lớp học thêm vì giáo viên làm điều này để đáp ứng nhu cầu của học sinh," cô nói.

Một giáo viên trung học ở quận Bình Thạnh cũng nhấn mạnh rằng học sinh có nhu cầu đi học thêm tư nhân, trong khi bản thân giáo viên không có nhu cầu để mở một lớp dạy thêm.

Về giảng dạy tăng cường, cô cho biết các giáo viên đã sẵn sàng để làm điều này, với điều kiện là họ có thể được trả thêm.

"Sẽ khó khăn hơn để dạy cho học sinh yếu so với học sinh giỏi", cô nói.

Trong khi đó, một giáo viên từ trường Trung học Trần Đại Nghĩa cho biết ông có thể nhìn thấy vấn đề trong quy định rằng việc dạy kèm tư nhân chỉ được cho phép tại các trung tâm ngoại ngữ và cơ sở đào tạo ngoài trường.

"Chỉ có những người có khả năng tài chính tốt mới có thể thiết lập các trung tâm như vậy. Với một số lượng hạn chế của các trung tâm, các giáo viên sẽ phải cạnh tranh với nhau để có thể giảng dạy tại các trung tâm" ông nói.

"Nếu như vậy, giáo viên sẽ phải làm việc với mức lương ít ỏi" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục