Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Thị trường thức ăn nhanh tăng trưởng chậm

Thị trường thức ăn nhanh tăng trưởng chậm

02/08/2016
Mức trung cấp

Fast food market sees slower growth

The fast food chains that arrived early in Vietnam have seen growth slow, while the chains which came later seem to have fewer opportunities. The heyday of the fast food sector is over.

Having been present in Vietnam since 1998, Lotteria is now considered the largest fast food chain with 211 restaurants in 30 provinces and cities. 

A marketing officer of Lotteria said that by the end of 2015, Lotteria had 207 shops, while the figure had been 140 by the end of 2012. This means the Lotteria chain grew by 50 percent within 3 years with 70 new shops opened during that time, or 20 new shops a year.

However, only four new Lotterias were opened in the last six months.

Like Lotteria, KFC set foot in Vietnam very early in 1997 when it opened a restaurant at Sai Gon Super Bowl Shopping Mall. It took KFC a lot of time to familiarize Vietnamese with ‘fast food’ and it incurred losses for the first seven years in Vietnam during which it developed 17 restaurants.

However, after changing the business strategy, the number of KFC shops in Vietnam had risen to 100 by 2011. In 2012-2015, the golden age of the fast food market, alone, KFC opened 40 restaurants, raising the total number of restaurants in its chain to 140 in 18 provinces/cities, i.e. that 10 new restaurants opened each year.

The first Jollibee restaurant opened in Vietnam in 1996, while the number had reached 25 by the end of 2012. The fast food chain sped up in 2012-2015 with 50 new shops opened during that period. The total number of shops had increased to 80 by the end of April.

An analyst said that most of the largest and oldest fast food chains in Vietnam snatched the opportunity to open new shops in 2012-2015, when the market witnessed hot development. Meanwhile, younger chains see unsatisfactory business performance.

McDonald’s, when entering the Vietnamese market in 2014, decided that it would open 100 restaurants after 10 years in Vietnam. However, after two years, it has had only 8 in HCMC and none in Hanoi.

The chain has recently decided to serve Egg McMuffin, Sausage McMuffin with egg, Hotcakes and Hash Browns. “Will Vietnamese favor the food with too many calories which have prices several times higher than a bowl of pho?”

Source: VIETNAMNET

 

 

Thị trường thức ăn nhanh tăng trưởng chậm

Chuỗi thức ăn nhanh có mặt ở Việt Nam sớm vào giai đoạn đang tăng trưởng chậm, khi mà những chuỗi thức ăn tới muộn hơn dường như có rất ít cơ hội. Thời kỳ hoàng kim của thức ăn nhanh đã qua.

Có ở Việt Nam từ năm 1998, Lotteria ngày nayy là chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất với 211 cửa hàng tại 30 tỉnh thành phố.

Giám đốc marketing của Lotteria cho biết cuối năm 2015, Lotteria đã có 207 cửa hàng và có 140 vào cuối năm 2012. Điều đó cho thấy chuỗi Lotteria tăng trưởng 50% trong 3 năm với 70 cửa hàng mới mở, hoặc 20 cửa hàng mỗi năm.

Tuy nhiên, chỉ 4 cửa hàng Lotteria mới được mở trong sáu tháng cuối.

Tương tự Lotteria, KFC đặt chân vào Việt Nam từ rất sớm năm 1997 khi mở một cửa hàng ở Trung tâm thương mại SG. KFC mất nhiều thời gian để VN làm quen với "thức ăn nhanh" và đã chịu thua lỗ trong 7 năm đầu tiên ở VN và trong suốt thời gian đó chỉ phát triển 17 cửa hàng.

Tuy nhiên, sau sự thay đổi chiến lược kinh doanh, số cửa hàng KFC ở Việt Nam đã tăng đến 100 vào năm 2011. Trong những năm 2012-2015 là những năm vàng của thị trường thức ăn nhanh, KFC đã mở 40 cửa hàng tăng tổng số cửa hàng của chuỗi lên 140 ở 18 tỉnh thành phố, tương ứng 10 cửa hàng mới mỗi năm.

Cửa hàng Jollibee đầu tiên ở Việt Nam mở năm 1996, trong khi con số đó đạt đến 25 cửa hàng vào cuối năm 2012. Thời kỳ tăng trưởng chuỗi thức ăn nhanh 2012-2015 mở thêm 50 cửa hàng mới trong suốt thời kỳ đó. Tổng số cửa hàng tằng lên 80 vào cuối tháng Tư.

Một nhà phân tích nói rằng hầu hết chuỗi thức ăn lớn nhất và lâu đời nhất ở Việt Nam nắm lấy cơ hội để mở cửa hàng mới vào năm 2012-2015, trong khi thị trường phát triển nóng. Trong lúc đó. chuỗi cửa hàng trẻ kinh doanh không thỏa đáng.

McDonal's, khi vào thị trường Việt Nam năm 2014, quyết định sẽ mở 100 cửa hàng sau 10 năm ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau 2 năm, mới chỉ có 8 cửa hàng ở TP. Hồ Chí Minh và không có ở Hà Nội.

Chuỗi nhà hàng MacDonal gần đây quyết định phục vụ món trứng McMuffin: sốt McMuffin với trứng, Bánh nóng và thịt băm. "Liệu người Việt Nam có thích thức ăn quá nhiều calo với mức giá cao hơn 1 tô phở?"

 

Dịch bởi: dpthao

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục