Nghe tiếng Anh bài giới thiệu về: Phần khó hiểu nhất khi đi du lịch

The Most Confusing Part of Traveling

Tipping is one of the most confusing parts about traveling. Who do you tip and why? Well, that depends what country you’re in. In some countries you tip a lot and in others you don’t tip at all. In Vietnam tipping is actually illegal. North America, on the other hand, has some of the highest tipping in the world.

In the U.S., the person who pumps your gas gets $1-2, taxi cab drivers receive 10-15% and restaurant waiters and waitresses receive a whopping 15% to 20% extra on top of the bill?

What about the person who sells you a movie ticket, a bus driver or a hotel clerk? Well, they receive zero, zip, zilch. It really doesn’t make any sense does it? Who decided that? Tipping waiters as a custom in the US didn’t start until the late 1800s when rich Americans visiting Europe brought the idea of tipping home with them.

Today, tipping your waiter or waitress in the US isn’t optional. If you get average service, most people tip about 15% and up to 20% if they had a great experience. And if they had poor experience, they might go as low as 10%. Some very unhappy customers might not leave anything at all, but this is extremely rude and could even get you arrested in some unusual cases.

Is tipping according to how much you enjoyed your experience fair? Some things are completely out of the control of your waiter or waitress. It might be busy, so your food is cold. Or the chef might be having an off day, and your food is undercooked, but somehow this is the waiter’s fault, and customers in the US will make the waiter suffer with lower tips if they’re unhappy.

This might be ok if a tip was just an extra bonus that the waiter received, but it’s not a bonus, it’s how they support their families. The minimum wage by law in the US is $7.25, but waiters can legally be paid as low as $2, because they are expected to receive tips. Some people say that the custom of tipping in the US is just a legal loophole that allows restaurant owners to pay low wages and make their food prices appear lower.

Recently, a New York City restaurant called Sushi Yasuda is in the news for not allowing tipping in their restaurant. They tell all their customers that they are following the Japanese custom of no tipping, and providing a fair wage to all their waiters and waitresses.

According to research from the Harvard Business School, the level of tipping in a country correlates strongly with the level of corruption in that country. While some people might say that tipping is a reward for good service, others say it is a bribe to receive good service in the future. What do you think about tipping? Is it fair? How much do people tip in your country? Let us know in the comments.

Source: Deep English

 

 

Tiền boa-phần khó hiểu nhất khi đi du lịch

Tiền boa là một trong những phần khó hiểu nhất khi đi du lịch. Bạn phải boa cho ai và tại sao? Điều đó phụ thuộc vào quốc gia mà bạn đến. Ở một số nước, bạn phải boa nhiều tiền còn một số khác thì không. Ở Việt Nam, tiền boa thực ra không hợp pháp. Ở Bắc Mĩ, ngược lại, là nơi nhận tiền boa cao nhất thế giới.

Ở Mĩ, người bơm gas cho bạn sẽ nhận 1 đến 2 đôla tiền boa, tài xế taxi nhận được 10-15% giá trị bill còn nhân viên phục vụ nhà hàng thì nhận một khoản lớn hơn từ 15 đến 20% chi phí phụ trên tổng hóa đơn.

Về những người bán vé xem phim, tài xế xe buýt và nhân viên khách sạn thì sao? Họ chẳng nhận được gì. Nó thật vô lý phải không. Ai quyết định điều đó? Boa người phục vụ như một văn hóa ở Mĩ bắt đầu vào cuối những năm 1800 khi những người Mĩ giàu có đến thăm châu Âu mang theo ý tưởng boa từ văn hóa Mỹ đến đây.

Ngày nay, ở Mĩ boa người phục vụ thì không bắt buộc. Nếu bạn nhận được sự phục vụ ở mức trung bình, hầu hết mọi người boa khoảng 15% và có khi lên tới 20% nếu họ hưởng một dịch vụ tốt. Còn nếu được phục vụ kém, họ có thể giảm tiền boa xuống 10%. Một vài khách hàng không hài lòng có thể không boa chút nào, nhưng đó là cách cư xử cực kì thô lỗ và bạn thậm chí có thể bị bắt trong một số trường hợp hiếm hoi.

Tiền boa có phụ thuộc vào mức độ bạn tận hưởng dịch vụ của mình không? Một vài thứ thì hoàn toàn vượt ra khỏi sự kiểm soát của những bồi bàn. Có thể là vì bận rộn, hay món ăn của bạn bị nguội. Hoặc đó là ngày nghỉ của bếp trưởng, và thức ăn của bạn chưa chín, nhưng dù thế nào thì đó cũng là lỗi của người phục vụ và khách hàng ở Mĩ sẽ bắt họ nhận khoản boa thấp hơn nếu họ không hài lòng.

Điều đó có thể ổn nếu khoản tiền boa chỉ là tiền thưởng phụ mà bồi bàn nhận được nhưng nó lại không phải chỉ là tiền thưởng, nó là cách họ giúp đỡ gia đình họ. Tiền công tối thiểu theo luật pháp Mĩ là 7.25 đô/ giờ nhưng những người phục vụ có thể chỉ được trả thấp tới mức 2 đô một cách hợp pháp, vì họ được dự tính sẽ nhận được tiền boa. Một vài người cho rằng văn hóa boa ở Mĩ chỉ là một hình thức trốn thuế hợp pháp, nó cho pháp những chủ nhà hàng trả công thấp và làm giảm giá thành món ăn của họ.

Gần đây, một nhà hàng ở thành phố New York được gọi với tên Sushi Yasuda đưa ra thông tin không cho phép boa ở nhà hàng của họ. Họ nói với khách hàng rằng hãy học theo văn hóa không boa của Nhật Bản vì họ đã trả công xứng đáng cho những người phục vụ.

Theo như nghiên cứu của trường kinh doanh Harvard, mức boa ở một quốc gia tương quan mạnh với mức tham nhũng ở quốc gia đó. Trong khi một vài người có thể nói rằng tiền boa là một phần thưởng cho dịch vụ tốt, số khác nghĩ đó là sự hối lộ để nhận dịch vụ tốt trong tương lai. Bạn nghĩ gì về tiền boa? Nó có công bằng không? Người ta boa bao nhiêu ở nước bạn? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận.

 

Dịch bởi: nhi47