Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tiết lộ bí quyết đạt điểm 9 trong bài thi IELTS Reading

Tiết lộ bí quyết đạt điểm 9 trong bài thi IELTS Reading

19/06/2017
Mức trung cấp

Secret to Getting a 9 on the IELTS Reading Test

Let me tell you a secret. The IELTS reading test is not really a reading test. Sure you need to use reading skills like skimming and scanning but, lots of people have done really well on the IELTS test without practicing these skills. What separates students who get band 9 and everyone else is one thing. Vocabulary. The reading test is not really a test of your reading skills it is a VOCABULARY test!

You not only have to know lots of vocabulary but you have to know lots of synonyms (words that have the same or very similar meanings). Don’t believe me? Let’s look at some past exam papers.

IELTS 8

This question looks simple enough. All we have to do is use our reading skills to locate the information in the paragraphs, right? Not really! The answer to number one is in the paragraph below:

IELTS 8 1

So you would have to know that ‘affected by cold temperatures’ had been paraphrased as ‘could not always be depended on in…freezing weather’. Let’s look at the answer to number 2:

IELTS 8 2

To answer this question correctly we would have to know that ‘farming communities’ means the same thing as ‘where seasonal agriculture was practiced’. In the same paper there were several more examples of synonyms and paraphrasing:

ielts synonyms

Why are there so many synonyms?

To answer this we have to understand how the IELTS reading paper is made. The people at IELTS find a piece of writing. They then take that writing and make questions. If they simply copied the words and phrases it would be too easy, so they use synonyms to paraphrase. The result is lots of questions that have the same meaning as parts of the text, but written in a different way.

When you understand this and start to look for these synonyms the reading test becomes much easier. Should I practice lots of tests and find all the synonyms?

It is always a good idea to practice IELTS reading tests, however, there are just far too many synonyms in the English language and it is extremely unlikely that the same ones will come up again. So how do I improve my vocabulary?

Students ask me this all the time and I always tell them that reading is the single most effective way to improve your vocabulary. However, there are two very important things you should keep in mind.

First, don’t read IELTS past papers. As I said above, it is important to practice these, but not all the time. It is much better if you read about something you are interested in. If you do this, you are more likely to learn something and not get bored. If you love football, read a football magazine. If you love clothes, read a fashion blog. Interested in world affairs? Read the international news.

Secondly, you must record and review new words. When you see a new word, underline it. At the end you can go back and try to guess the meaning. You will have to do this in the reading test, so it’s a good skill to practice. You can then confirm the meaning in a dictionary or online.

You must then write these words down in a special notebook. Beside each word write the meaning, synonyms and example sentences. Here is an example;

vocab

By keeping a book you can then go back and review new words every week or so. If you do this every day you will have increased your vocabulary significantly.

Source: ieltsadvantage.com/

 

 

Tiết lộ bí quyết đạt điểm 9 trong bài thi IELTS Reading

Tôi sẽ nói cho bạn một bí mật. Bài thi IELTS Reading không thực sự là bài thi Reading thông thường. Chắc chắn bạn sẽ cần sử dụng những kỹ năng như Skimming (đọc lướt) và Scanning (đọc dò tìm), nhưng đã có rất nhiều người đã làm tốt bài thi Reading mà không cần những kỹ năng này. Giữa những sinh viên đạt điểm 9 và một người không đạt mức điểm đó có một khác biệt. Đó là TỪ VỰNG. Bài thi Reading không chắc là bài thi kiểm tra bạn về KỸ NĂNG ĐỌC của bạn, mà là một bài thi kiểm tra TỪ VỰNG.

Bạn không chỉ biết nhiều từ vựng mà còn phải biết nhiều từ đồng nghĩa (từ có nghĩa gần giống hoặc tương đồng). Không tin ư? Hãy nhìn vài ví dụ phía dưới.

IELTS 8

Đây là câu hỏi nhìn rất đơn giản. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng sẽ sử dụng kỹ năng đọc để xác định vị trí của thông tin trong đoạn văn đúng không? KHÔNG CHẮC NHÉ! Câu trả lời cho câu số 1 nằm trong đoạn văn phía dưới.

IELTS 8 1

Vì vậy bạn phải biết rằng "affected by cold temperatures" thì được chuyển chữ (paraphrase) thành "không thể luôn phụ thuộc vào...thời tiết lạnh". Hãy nhìn câu trả lời số 2.

IELTS 8 2

Để trả lời đúng câu hỏi này bạn sẽ biết nghĩa cụm từ "farming communities" có nghĩa tương tự "where seasonal agriculture was practiced". Trong cùng một trang bài đọc còn có nhiều ví dụ khác về từ đồng nghĩa và dạng praraphrasing khác.

ielts synonyms

Tại sao có nhiều từ đồng nghĩa

Để trả lời nó chúng ta phải hiểu bài thi phần đọc của IELTS được tạo ra thế nào. Người soạn bài IELTS họ thực hiện một bài viết, họ dùng bài viết đó và tạo ra các câu hỏi. Nếu họ đơn giản copy từ vựng và viết lại sẽ quá dễ, vì vậy họ sử dụng từ đồng nghĩa để viết lại. Kết quả là có nhiều câu hỏi chứa những phần có nghĩa tương đương với các phần trong đoạn văn trong bài viết, nhưng chúng được viết theo cách khác.

Khi bạn hiểu được điều đó và bắt đầu học cách tìm kiếm những từ đồng nghĩa thì bài thi Reading trở nên quá đơn giản. Tôi sẽ luyện tập nhiều bài test và tìm tất cả các từ đồng nghĩa.

Đó luôn là một ý tưởng tốt để luyện tập bài thi Reading, tuy nhiên, có rất nhiều từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và cực kỳ khó để nhận ra chúng có nghĩa giống nhau khi ta gặp lại. Vì vậy làm thế nào để cải thiện vốn từ vựng của tôi?

Các sinh viên lúc nào cũng hỏi tôi như vậy và tôi luôn nói với họ rằng đọc là cách tốt nhất mà đơn giản nhất để cải thiện từ vựng của họ. Tuy nhiên, có hai điều quan trọng mà bạn phải ghi nhớ.

Đầu tiên, không đọc những bài IELTS cũ. Như tôi đã nói ở trên, thực hành đọc rất quan trọng, nhưng không phải đọc mọi thứ. Sẽ tốt hơn cho bạn nếu bạn đọc những thứ gì đó mà bạn thấy thú vị. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ thích thú hơn để học những thứ khác mà không thấy nhàm chán. Nếu bạn thích đá bóng, bạn đọc một tạp chí bóng đá. Nếu bạn thích quần áo hãy đọc nhật ký thời trang. Nếu quan tâm đến thế giới, hãy đọc những tin tức quốc tế.

Thứ hai, bạn phải ghi nhớ và xem lại từ mới. Khi bạn thấy một từ mới, hãy gạch chân nó. Đến đọc xong bạn có thể quay lại và thử đoán nghĩa của nó. Bạn sẽ làm như vậy trong bài đọc, vì nó là kỹ năng tốt để thực hành. Bạn có thể kiểm chứng lại nghĩa trong từ điển hoặc trực tuyến.

Bạn phải viết những từ đó vào trong một cuốn sổ đặc biệt. Bên cạnh mỗi từ hãy viết nghĩa, từ đồng nghĩa và câu ví dụ, đây là một ví dụ.

vocab

Hãy giữ cuốn sách đó, bạn có thể quay lại và xem lại từ mới mỗi tuần hoặc nhiều hơn. Nếu bạn làm việc đó mỗi ngày bạn sẽ tăng vốn từ vựng lên khá nhiều.

 

Dịch bởi: Jasonle

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục