Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Tiểu thuyết với kiểu mẫu của truyện tranh: Tiểu thuyết đồ họa

Tiểu thuyết với kiểu mẫu của truyện tranh: Tiểu thuyết đồ họa

29/10/2016
Mức trung cấp

Graphic novels

People who think graphic novels are just comics with a different name should think again.

Graphic novels, as the name suggests, are books written and illustrated in the style of a comic book. The term graphic novel was first used in 1978 by author and artist Will Eisner to distinguish a comic novel he had written and illustrated from newspaper comic trips. He described graphic novel as consisting of “sequential art” – a series of illustrations which, when viewed in order, tell a story.

Although today’s graphic novels are a recent phenomenon, this basic way of telling stories has been used in various forms for centuries. Early cave drawings, hieroglyphics and medieval tapestries are examples of this. The term graphic novel is now generally used to describe any book in a comic format that resembles a novel in length and narrative development.

Many adults feel that graphic novels are not the type of reading material that will help young people become good readers. They believe that graphic novels are somehow a bad influence that prevent “real” reading. In other words, they think that they are not “real” books.

However, many quality graphic novels are now being seen as a method of storytelling on the same level as novels, films or audio books. From originally appealing to small following of enthusiasts, they are now being accepted by librarians and teacher as proper literature for children and young adults. The main advantages are that they promote literacy, and attract and motivate young people to read.

How do we know this? In the past few years, teachers and school libraries have reported outstanding success getting children to read with graphics novels. Many have mentioned the motivational factor of the graphic novel. This has been especially true with children who are usually reluctant to read, especially boys. The colourful pictures attract them, and then encourage them to find out what story is about. Providing young people of all abilities with a wide range of reading materials, including graphic novels, can help them become lifelong readers.

Furthermore, one of the main benefits of graphic novel is that it can help students who are learning a foreign language, and who are having problems improving their reading skills. This is because the pictures provide clues to the meaning of the words. Language learners are therefore more motivated by graphic novels, and will acquire new vocabulary more quickly.

Many teachers have reported great success when they have used graphic novels with their students, especially in the areas of English, social study and arts. They have discovered that, just like traditional.

Source: Complete IELTS

 

 

Tiểu thuyết đồ họa

Những người nghĩ rằng những tiểu thuyết đồ họa chỉ là một cái tên khác của truyện tranh thì nên nghĩ lại.

Tiểu thuyết đồ họa, một cái tên được gợi ý, là những cuốn sách được viết và được minh họa với kiểu dáng của một cuốn truyện tranh. Thuật ngữ tiểu thuyết đồ họa đã được sử dụng đầu tiên vào năm 1978 bởi nhà văn và nhà thơ Will Eisner để phân biệt với một cuốn truyện tranh mà ông ấy đã viết và minh họa ở góc truyện tranh trong một tờ báo. Ông ấy đã mô tả tiểu thuyết đồ họa bao gồm các "nghệ thuật tuần tự" - một loạt các hình ảnh minh họa mà khi xem theo thứ tự sẽ hiểu ra một câu chuyện.

Mặc dù tiểu thuyết đồ họa ngày nay được xem như một hiện tượng, cách cơ bản này của câu chuyện kể đã được sử dụng trong các hình thức khác nhau trong nhiều thế kỷ. Các bản vẽ hang động, chữ tượng hình và thảm trang trí thời Trung Cổ là những ví dụ. Thuật ngữ tiểu thuyết đồ họa hiện nay thường được dùng để miêu tả bất kỳ cuốn sách nào trong một định dạng truyện tranh tương tự như một cuốn tiểu thuyết dài và tường thuật tuần tự.

Nhiều người lớn cảm thấy những tiểu thuyết đồ họa không phải là một dạng tài liệu đọc sẽ giúp những người trẻ tuổi trở thành những người độc giả tốt. Họ tin rằng những tiểu thuyết đồ họa bằng cách nào đó ảnh hưởng xấu là ngăn cản việc đọc thực sự. Hay nói cách khác họ nghĩ rằng đó không phải là những cuốn sách thật.

Tuy nhiên, nhiều tiểu thuyết đồ họa chất lượng cao ngày nay được xem là phương pháp kể chuyện với cấp độ tương tự như là tiểu thuyết thông thường, phim ảnh hoặc các sách dạng audio. Sự hấp dẫn một lượng những người đam mê, họ hiện đang được chấp nhận bởi một số thư viện và giáo viên và xem như một văn học thích hợp cho trẻ em và thanh thiếu niên. Hầu hết lợi ích của nó là thúc đẩy văn học, thu hút và khuyến khích những người trẻ tuổi đọc.

Làm sao để họ biết được điều này? Vài năm về trước, những giáo viên và những thư viện trường học đã thông báo kết quả thành công về những đứa trẻ đọc những tiểu thuyết đồ họa. Nhiều người đã đề cập đến yếu tố tình cảm trong tiểu thuyết đồ họa. Điều này đặc biệt đúng với những đứa trẻ- những em mà thường không muốn đọc, đặc biệt là những bé trai. Những bức tranh đầy màu sắc thu hút chúng, và sau đó là khuyến khích chúng tìm hiểu câu chuyện nói về cái gì. Cung cấp cho những người trẻ tuổi tất cả những kĩ năng của một loạt tài liệu đọc, bao gồm tiểu thuyết đồ họa có thể giúp chúng trở thành những người độc giả gắn bó.

Hơn nữa, một trong những lợi ích chính của cuốn tiểu thuyết đồ họa là nó có thể giúp đỡ những sinh viên đang học một ngôn ngữ nước ngoài, và những người đang gặp vấn đề nâng cao kỹ năng đọc của mình. Điều này là do những hình ảnh cung cấp manh mối về ý nghĩa của các từ. do đó ngôn ngữ học được thôi thúc bởi các tiểu thuyết đồ họa, và sẽ có được vốn từ vựng mới một cách nhanh chóng hơn.

Rất nhiều giáo viên đã cho biết sự thành công khi họ sử dụng những tiểu thuyết đồ họa với những học sinh của họ, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiếng Anh, nghiên cứu xã hội và nghệ thuật. Họ đã phát hiện ra rằng hiệu quả đạt được cũng giống như tiểu thuyết truyền thống.

 

Dịch bởi: NguyetNguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục