Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Tình hình các chuỗi thức ăn nhanh của Mỹ ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Tình hình các chuỗi thức ăn nhanh của Mỹ ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

05/07/2016
Mức trung cấp

How are US fast-food chains doing in Vietnam?

The Vietnamese market with its limited number of consumers accustomed to western food, has still been able to attract fast food giants from the US.

Having been present in Vietnam since 2000s, the companies have been expanding their networks in the country.

Subway has been selling sandwiches and salads to Vietnam since 2010 and has opened five shops in HCMC, the country’s commercial hub, over the last six years.

Mark McGrath, general director of Subway Vietnam, said Subway hopes to have 20 shops in Vietnam in the next three years through both franchise contracts and opening shops itself. A franchisee would have to pay $110,000 in initial fee. 

Subway Vietnam has to import most of the materials needed to make sandwiches, except some vegetables from Da Lat City, Vietnam.

Mc Donald’s officially opened its first shop in Vietnam in 2014. The country is one of its 65 franchise markets in the world.

While the fast food chain said it would open 100 shops after 10 years in Vietnam, McDonald’s has only eight shops in HCMC after two years.

There are eight Starbucks shops in HCMC and four in Hanoi which all employ 220 workers.

It plans to open many more shops in the two largest cities of Hanoi and HCMC in the time to come and then in Da Nang, Hai Phong, Nha Trang, Vinh and Vung Tau.

Unlike McDonald’s, KFC is the ‘early bird’ in the Vietnamese market: it first appeared in Vietnam in 1997.

Though facing big challenges in Vietnam, incurring losses the first seven years  loss in the first seven years of operation, KFC, with its market strategy, has opened more than 140 shops in 19 cities and provinces.

Burger King joined the Vietnamese market in 2011 through BKV, a subsidiary of IPP Group, as a franchise partner.

The chain now has 20 shops in Hanoi and HCMC.

Another subsidiary of Yum!Brands - Pizza Hut – appeared in Vietnam in 2007 and has developed 50 Pizza Hut restaurants in the country since then.

Dunkin’ Donuts opened in Vietnam in November 2013, joining hands with VFBS, a subsidiary of IPP Group.

Another subsidiary of IPP Group has been cooperating with Domino Pizza to develop the fast-food retail chain in Vietnam since 2010. Over 20 Domino Pizza shops have opened in Vietnam.

Dairy Queen and The Coffee Bean & Tea Leaf, the ice cream and coffee chains, have been thriving in Vietnam since they arrived here.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tình hình các chuỗi thức ăn nhanh của Mỹ ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Thị trường Việt Nam với số lượng người tiêu dùng đã quen với thức ăn phương Tây hạn chế, vẫn có thể thu hút những thương hiệu thức ăn nhanh khổng lồ từ Mỹ.

Có mặt tại Việt Nam từ những năm 2000, nhiều công ty đã mở rộng mạng lưới của mình trong nước.

Subway đã bán bánh mì sandwich và salad ở Việt Nam từ năm 2010 và đã mở ra năm cửa hàng tại TP HCM, trung tâm thương mại của nước này, trong sáu năm qua.

Mark McGrath, Tổng giám đốc của Subway Việt Nam, cho biết Subway hy vọng sẽ có 20 cửa hàng tại Việt Nam trong ba năm tới thông qua cả hai loại hình là hợp đồng nhượng quyền thương mại và các cửa hàng mà chính nó mở ra. Một nhà nhận nhượng quyền sẽ phải trả 110,000 USD phí ban đầu.

Subway Việt Nam phải nhập khẩu hầu hết các loại nguyên liệu cần thiết để làm bánh mì, ngoại trừ một số loại rau từ Đà Lạt, Việt Nam.

Mcdonald đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2014. Việt Nam là một trong số 65 thị trường nhượng quyền thương mại của nó trên thế giới.

Trong khi chuỗi thức ăn nhanh này cho biết sẽ mở 100 cửa hàng sau 10 năm tại Việt Nam, McDonald hiện chỉ có tám cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh sau hai năm.

Có tám cửa hàng Starbucks tại TP.HCM và bốn ở Hà Nội tất cả những cửa hàng này sử dụng tổng cộng 220 công nhân viên.

Nó có kế hoạch mở thêm hiều cửa hàng ở hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới và sau đó là tại Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Vinh, Vũng Tàu.

Không giống như McDonalds, KFC là một trong những thương hiệu có mặt sớm nhất tại thị trường Việt Nam: nó lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 1997.

Mặc dù phải đối mặt với những thách thức lớn ở Việt Nam, chịu thua lỗ trong bảy năm đầu tiên hoạt động, KFC, với chiến lược thị trường của nó, đã mở hơn 140 cửa hàng tại 19 thành phố và các tỉnh.

Burger King đã gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2011 thông qua BKV, một chi nhánh của IPP Group, là một đối tác nhượng quyền thương mại.

Chuỗi cửa hàng này hiện có 20 chi nhánh ở Hà Nội và TP. HCM

Một công ty con của thương hiệu Yum!Brands - Pizza Hut - xuất hiện ở Việt Nam vào năm 2007 và đã phát triển 50 nhà hàng Pizza Hut trong nước kể từ sau đó.

Dunkin 'Donuts được mở tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2013, thông qua VFBS, một công ty con của Tập đoàn IPP.

Một công ty con khác của Tập đoàn IPP đã hợp tác với Domino Pizza để phát triển chuỗi bán lẻ thức ăn nhanh tại Việt Nam kể từ năm 2010. Hơn 20 cửa hàng Domino Pizza đã được mở ở Việt Nam.

Dairy Queen và The Coffee Bean & Tea Leaf, các chuỗi cửa hàng kem và cà phê, đã phát triển mạnh ở Việt Nam kể từ khi họ đến đây.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục