Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Tình trạng hỗn loạn như hàng trăm trận chiến để lấy được 'đồ cúng cô hồn' tại TP.HCM

Tình trạng hỗn loạn như hàng trăm trận chiến để lấy được 'đồ cúng cô hồn' tại TP.HCM

06/09/2017
Mức căn bản

Chaos as hundreds battle to get "gifts for the dead" in HCM City

Hundreds of people gathered on Tuesday around the Cho Lon area in Ho Chi Minh City's District 5 to collect money thrown out by local families and companies during the Amnesty of Unquiet Spirits Festival.

Hundreds of people try to catch the money thrown out by local families and companies after the Amnesty of Unquiet Spirits Festival in District 5 in Ho Chi Minh City on September 5.

Amnesty of Unquiet Spirits Festival is widely-celebrated in Vietnam but more popular in the southern region on the 15th day of the seventh lunar month, which fell on September 5 this year. On this day, souls are believed to return to their former homes while those homeless often wander around, so local people usually prepare offerings to their ancestors at home and then throw out money, rice, and salt to offer to the wandering souls.

On the afternoon of September 5, many families and companies on the two streets of Tran Hung Dao and Phung Hung in District 5 held the festival and threw money out, which caused a large chaos when hundred of people gathered to take the money.


Some more photos of the incident:


As anticipated of the event, many people prepared nets and boxes attached to long canes to collect the small notes thrown down from the balconies.

Others used hats or tried to jump up high to catch the money.

Some fell down to the ground.

 

The streets were in chaos for about 15 minutes.

 

Some families had to hire guards to protect their houses from breaking-ins by the crowd to get the money.

War booty collected after a 10-minute battle

Two women who failed to get the money in the battle with stronger men, were given rice by local families.

Source: DTiNews

 

Tình trạng hỗn loạn như hàng trăm trận chiến để lấy được "đồ cúng cô hồn" tại TP.HCM

Hôm thứ ba, hàng trăm người đã tụ tập xung quanh khu Chợ Lớn ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh để thu lượm tiền do các gia đình và công ty địa phương ném ra trong Lễ Xá tội vong nhân.

Hàng trăm người cố gắng để bắt được tiền do các gia đình và công ty địa phương ném ra sau Lễ Xá tội vong nhân tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng chín.

Lễ Xá tội vong nhân được tổ chức rộng rãi tại Việt Nam nhưng phổ biến hơn ở miền Nam vào ngày 15 của tháng 7 âm lịch, rơi vào ngày 5 tháng 9 năm nay. Vào ngày này, linh hồn được tin là sẽ trở về nhà cũ của họ trong khi những người vô gia cư thường lang thang xung quanh, vì vậy người dân địa phương thường chuẩn bị cúng dường cho tổ tiên của họ ở nhà và sau đó ném tiền, gạo, và muối để cúng cho những cô hồn.

Vào chiều ngày 5 tháng 9, nhiều gia đình và công ty trên hai phố Trần Hưng Đạo và Phùng Hưng ở Quận 5 đã tổ chức lễ và ném tiền ra ngoài, gây ra một sự hỗn loạn lớn khi hàng trăm người tụ tập để lấy tiền.

Một số hình ảnh của vụ việc:

Đoán trước được sự kiện này, nhiều người chuẩn bị lưới và hộp gắn trên sào dài để thu lượm những tờ tiền nhỏ bị ném xuống từ ban công.

Những người khác đã sử dụng mũ hoặc cố gắng nhảy lên cao để chụp được tiền.

Một số người bị té xuống đất.

Các đường phố rơi vào tình trạng hỗn loạn trong khoảng 15 phút.

Một số gia đình đã phải thuê vệ sĩ để bảo vệ nhà của họ khỏi bị đám đông chen phá để lấy tiền.

Chiến lợi phẩm thu thập được sau trận chiến 10 phút

Hai người này thất bại khi giành tiền trong trận chiến với những người đàn ông khỏe hơn, được các gia đình địa phương cho gạo.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục