Bài viết liên quan:

A glass of Milk, paid in Full

One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school, found he had only one thin dime left, and he was hungry. He decided he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door.

Instead of a meal he asked for a drink of water. She thought he looked hungry so brought him a large glass of milk.

He drank it slowly, and then asked, “How much do I owe you?”

“You don’t owe me anything,” she replied. “Mother has taught us never to accept pay for a kindness.”

He said, “Then I thank you from my heart.”

As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and man was strong also. He had been ready to give up and quit.

Year’s later that young woman became critically ill. The local doctors were baffled. They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease.

Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. When he heard the name of the town she came from, a strange light filled his eyes. Immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room.

Dressed in his doctor’s gown he went in to see her. He recognized her at once. He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. From that day he gave special attention to the case.

After a long struggle, the battle was won. Dr. Kelly requested the business office to pass the final bill to him for approval. He looked at it, then wrote something on the edge and the bill was sent to her room.

She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally she looked, and something caught her attention on the side of the bill. She began to read the following words:

“Paid in full with one glass of milk.

Signed, Dr. Howard Kelly.”

 

Source: Author Unknown

 

 

Trả toàn bộ mọi thứ nhờ ơn một ly sữa

Vào một ngày nọ, một cậu bé nghèo - người phải gõ cừa từng nhà để bán hàng trên đoạn đường từ nhà đến trường để trả tiền đi học, lúc này cậu bé chỉ còn duy nhất một đồng xu và cảm thấy đói. Cậu bé đã quyết định hỏi xin một bữa ăn tại ngôi nhà kế tiếp. Tuy nhiên cậu bé đã giật mình khi có một cô bé đáng yêu mở cửa.

Thay vì hỏi một bữa ăn, cậu bé đã hỏi xin một cốc nước. Cô bé nghĩ rằng cậu bé trông đói bụng nên đã đưa cho cậu bé một cốc to đầy sữa.

Cậu bé uống nó một cách chậm rãi, và hỏi : "Tôi nợ bạn bao nhiêu?"

"Bạn không nợ tôi cái gì cả," Cô bé đáp. " Mẹ tôi đã dạy chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt."

Cậu bé nói," Tôi thật lòng biết ơn bạn"

Khi Howard Kelly rời ngôi nhà đó, cậu bé không chỉ cảm thấy thể chất mạnh mẽ hơn, mà cậu ấy còn có niềm tin vào Chúa. Cậu bé đã sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ để vươn lên.

Nhiều năm sau đó một người phụ nữ trẻ bị bệnh nghiêm trọng. Những bác sĩ địa phương đã bó tay. Họ cuối cùng đã gửi cô đến một thành phố lớn, nơi mà họ có thể trông cậy vào các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh hiếm gặp của cô.

Tiến sĩ Howard Kelly đã được gọi để khám. Khi ông nghe thấy tên địa chỉ của nơi mà cô đến, một tia sáng đã lóe lên trong mắt của ông. Ngay lập tức ông ấy đã đứng lên và đi đến đại sảnh của bệnh viện để đến phòng của cô ấy.

Mặc áo choàng bác sĩ của ông, ông đã đi vào để nhìn thấy cô ấy. Ông đã nhận ra cô ấy ngay tức thì. Ông đã trở lại phòng khám để quyết định để làm tốt nhất để có thể cứu sống cô ấy. Từ ngày hôm đó ông đã đặc biệt quan tâm đến trường hợp này.

Sau một cuộc đấu tranh lâu dài, cuộc tranh đấu cũng đã thắng, Tiến sĩ Kelly đã yêu cầu các văn phòng kinh doanh để anh ấy thanh toán tiền cho ca này. Anh nhìn vào tờ giấy, sau đó đã viết một cái gì đó trên một góc của hóa đơn và sau đó nó được gửi đến phòng của cô.

Cô ấy sợ để mở tờ hóa đơn, vì cô chắc chắn rằng cho phần còn lại của đời mình là mình phải thanh toán số tiền này. Cuối cùng cô nhìn, và cô chú ý đến một bên của tờ hóa đơn. Cô bắt đầu đọc những lời sau đây:

"Đã thanh toán đầy đủ bằng một ly sữa.

Kí, Tiến sĩ Howard Kelly."

 

Dịch bởi: NguyetNguyen