Bài viết liên quan:

Donald Jump

An airplane was about to crash. There were 4 passengers on board, but only 3 parachutes.

The 1st passenger said, "I am Steph Curry, the best NBA basketball player. The Warriors and my millions of fans need me, and I can't afford to die." So he took the 1st pack and left the plane.

The 2nd passenger, Donald Trump, said, "I am the newly-elected U.S. President, and I am the smartest President in American history, so my people don't want me to die." He took the 2nd pack and jumped out of the plane.

The 3rd passenger, the Pope, said to the 4th passenger, a 10 year old schoolboy, "My son, I am old and don't have many years left, you have more years ahead so I will sacrifice my life and let you have the last parachute."

The little boy said, "That's okay, Your Holiness, there's a parachute left for you. America 's smartest President took my schoolbag."

 

Source: Facebook

 

Donald Jump (1)

Một chiếc máy bay sắp rơi. Có 4 hành khách trên chuyến bay nhưng chỉ có 3 chiếc dù cứu hộ.

Hành khách thứ nhất nói: "Tôi là Steph Curry, tôi là cầu thủ bóng rổ tốt nhất giải NBA. Các thành viên của câu lạc bộ và hàng triệu người hâm mô của tôi cần có tôi, và tôi không thể chết" Vì thế anh ấy đã lấy một chiếc túi thứ nhất và lời khỏi máy bay.

Hành khách thứ hai là Donald Trump nói rằng: "Tôi là tân tổng thống của nước Mỹ, và tôi là tổng thống thông minh nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, vì thế mọi người không muốn tôi chết". Ông ấy lấy chiếc túi thứ hai và nhảy ra khỏi máy bay.

Hành khác thứ 3 là Đức Giáo Hoàng nói với hành khách thứ 4 là một cậu bé 10 tuổi, "Con trai, ta già rồi và không còn sống bao lâu nữa, con còn nhiều thời gian phía trước, vì thế ta sẽ hy sinh cuộc sống và để cho con chiếc túi cuối cùng"

Cậu bé đã nói: "Vâng ạ, thật biết ơn người, nhưng vẫn còn một chiếc dù nữa đó ah. Vị tổng thổng thông minh nhất của nước Mỹ đã cầm nhầm cái túi xách học sinh của con rồi"

 

Dịch bởi: cephan

Chú thích:

(1) Donald Jump (Tên câu chuyện do Ce Phan đặt; Donald- tên của vị tân tổng thống Hoa Kỳ, Jump- đọc đồng âm với Trump- có nghĩa là nhảy)