Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị chiếm dưới 4 phần trăm, năm 2016

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị chiếm dưới 4 phần trăm, năm 2016

18/10/2016
Mức căn bản

Urban unemployment rate below 4 percent in 2016

Unemployment rate in urban areas would be below 4 percent and the proportion of poor households would be reduced to 8.62-8.42 percent this year as according to the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs.

The Ministry presented the ps to members of the National Assembly (NA) Committee for Social Affairs at their second plenary sitting in Hanoi on October 7, in which they also discussed the areas under the management of the ministry and the Ministry of Health in 2017.

The ministry representative said over the past nine months, the tasks of developing the labour market, generating jobs, vocational training, improving human resources, as well as reducing poverty and ensuring social security were carried out efficiently.

In 2017, the ministry defines orientations of making the labour market more flexible with the needs of employers and employees easily met.

It will also improve the quality of labour maket information and anticipation and promote the role of job services centers, while increasing consultancy and occupational orientations and implementing effectively policies to create jobs for workers, especially students, people with disabilities, and those from ethnic minority groups.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đô thị dưới 4% trong năm 2016

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4% và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,62-8,42% trong năm nay theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Bộ đã trình bày cho các thành viên của Quốc hội (QH) Ủy ban về Các vấn đề xã hội ở buổi họp toàn thể thứ hai tại Hà Nội vào ngày 07 tháng 10, trong đó họ cũng thảo luận về các lĩnh vực thuộc quyền quản lý của bộ và bộ Y tế trong năm 2017.

Đại diện bộ cho biết trong 9 tháng qua, các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, tạo việc làm, đào tạo nghề, nâng cao nguồn nhân lực cũng như giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội đã được thực hiện rất hiệu quả.

Trong năm 2017, bộ xác định các hướng giúp cho thị trường lao động linh hoạt hơn với nhu cầu của các nhà tuyển dụng và người lao động dễ dàng đáp ứng.

Điều này cũng sẽ cải thiện chất lượng thông tin và dự đoán thị trường lao động và phát huy vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm.Trong khi đó sẽ tăng cường tư vấn và định hướng nghề nghiệp cũng như thực hiện các chính sách một cách hiệu quả để tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là sinh viên, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số .

 

Dịch bởi: hongnhung

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục