Bài viết liên quan:

Nghe tiếng Anh bài giới thiệu về: Văn hóa uống cà phê và sự sáng tạo

Coffee Culture and Creativity

Coffee and the caffeine inside it is one of the world’s most popular drugs. The scientific opinion about whether it is healthy or not, is always changing. Some researchers say that coffee creates inflammation in your body and can cause high blood pressure as well as other problems. Other researchers say coffee can lower your risk for some types of cancer and other diseases.

This may be true, but nobody is drinking coffee because it’s good for you. We drink it because it tastes good and for the mental boost that it gives us. Coffee has been famous for perking us up for over a thousand years. According to one story, a 9th century goat herder in Ethiopia discovered the effects of coffee when he saw his goats perk up and jump around after eating coffee berries.

Coffee spread to the Arab world in the 15th century. In the 16th century, the first coffee shop was opened in Istanbul, Turkey. Coffee shops were not just a place to drink, but also were places for conversation and learning. The Turks called these coffee shops ‘Schools of the Wise.’

In the 17th century, coffee and more importantly coffee shop culture spread to Europe. Under the influence of coffee, businessmen, artists, writers and philosophers created some of their best work. Beethoven and Bach wrote much of their music in coffee shops.

While many people say that coffee helps them feel more awake, think more clearly and speak more clearly too, maybe these effects are not all caused by coffee. According to new research from the University of Illinois, the background noise of a coffee shop can make you think more creatively.

They tested people using different levels of background noise and found that 70 decibels, which is the average level of noise in a busy coffee shop is ideal for improving creativity. Background noise below this level is so quiet that your focus becomes to narrow. And background noise above this level is too distracting. The mid-level of background noise in a coffee shop allows us to think in a more creative far-reaching way. Dr. Mehta says that it allows us “to think outside of the box.”

Coffitivity.com is a new free website that lets you listen to coffee shop background sounds with the hope that it will make you more creative. Give a listen while you work or study and let us know what you think in the comments.

Source: Deep English

 

 

Văn hóa cà phê và sự sáng tạo

Cà phê và cafein chứa trong nó là một trong những chất phổ biến nhất trên thế giới. Quan điểm của các nhà khoa học về việc liệu nó có tốt cho sức khỏe hay không thì không nhất quán. Một vài nhà nghiên cứu cho rằng cà phê tạo ra sự kích thích lên cơ thể và có thể là nguyên nhân gây ra chứng huyết áp cao cũng như một số vấn đề khác. Các nhà nghiên cứu khác thì nói cà phê làm giảm nguy cơ hình thành một số loại ung thư và những bệnh khác.

Điều đó có thể đúng nhưng chẳng ai uống cà phê vì nó tốt cho sức khỏe. Chúng ta uống vì nó có hương vị thơm ngon và giúp kích thích tinh thần. Cà phê đã nổi tiếng hàng ngàn năm vì giúp chúng ta tươi tỉnh. Theo như một câu chuyện thì vào thế kỷ thứ 9, một người chăn dê ở Etiopia đã khám phá ra những tác động của cà phê khi thấy những con dê của mình tỉnh táo và nhảy xung quanh sau khi ăn những trái cà phê.

Cà phê được truyền bá tới thế giới Ả rập vào thế kỉ 15. Ở thế kỉ 16, tiệm cà phê đầu tiên được mở ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Những quán cà phê không chỉ là nơi để uống mà còn là nơi dành cho các buổi trò chuyện và học tập. Người Thổ Nhĩ Kỳ gọi những tiệm cà phê này là trường học của sự thông thái.

Vào thế kỉ 17, cà phê và văn hóa quán cá phê ngày càng quan trọng hơn mở rộng tới châu Âu. Dưới ảnh hưởng của cà phê, những thương nhân, họa sĩ, nhà văn và những nhà triết học đã tạo nên những thành quả tốt nhất trong công việc của họ. Beethoven và Bach đã viết rất nhiều những bản nhạc tại tiệm cà phê.

Trong khi đó, nhiều người nói rằng cà phê giúp họ cảm thấy tỉnh táo hơn, suy nghĩ thông suốt hơn và lời nói cũng rõ ràng hơn và có lẽ những tác động đó không hoàn toàn gây ra bởi cà phê. Theo như nghiên cứu mới nhất của Đại học Illinois , tạp âm ở quán cà phê có thể làm bạn suy nghĩ sáng tạo hơn.

Họ đã thử nghiệm trên những người bằng cách sử dụng tạp âm ở các mức độ khác nhau và phát hiện ra rằng ở 70 deciben, mức trung bình của tiếng ồn ở một quán cà phê bận rộn thì lí tưởng cho việc nâng cao sức sáng tạo. Tạp âm dưới mức này thì quá yên tĩnh dẫn đến sự tập trung của bạn bị giảm đi. Còn tạp âm cao hơn mức này thì gây nên sự sao lãng. Mức tạp âm ở giữa trong quán cà phê cho phép chúng ta suy nghĩ sáng tạo theo cách sâu rộng hơn. Tiến sĩ Mehta nói rằng nó cho phép chúng ta tư duy vượt giới hạn.

Coffitivity.com là một trang web miễn phí mới cho bạn nghe những âm thanh hỗn tạp ở quán cà phê với hi vọng nó sẽ giúp bạn sáng tạo hơn. Hãy nghe trong khi bạn làm việc hoặc học tập và cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì trong phần bình luận.

 

Dịch bởi: nhi