Bài viết liên quan:

WHO IS POOR

Once upon a time, there was a renowned saint. Many people used to visit him to get his blessings.

Once a rich and greedy merchant went to him and offered him a bag full of gold coins. The saint refused to accept the offerings and said, "I don't accept money from people who are very poor."

The merchant said, "But I'm very rich."

"Don't you wish to earn more money?" asked the saint.

"Yes", said the merchant.

"Those who wish for money always run after it. They can do anything to acquire it. No one is as poor as these people" said the saint. 

The merchant felt ashamed and went back to his home. 

Source: Kids Front

 

 

Vậy ai nghèo đây?

Ngày xửa ngày xưa, có một vị thánh nổi tiếng. Nhiều người đến để viếng ông để có được phước lành.

Một gã thương gia giàu có và tham lam đã đến và hối lộ vị thần bằng một cái túi đầy đồng tiền vàng để được điều mình muốn. Vị thần đã từ chối đề nghị và nói,"tôi không cần tiền từ những người nghèo kiếp xác".

Tên thương gia nói: "Nhưng tôi rất giàu có"

Thần hỏi: "Mày không muốn kiếm nhiều tiền nhiều hơn à?"

Tên thương gia trả lời: "Có chứ"

Thần nói: "Những ai mong rằng túi tiền luôn luôn đầy. Họ có thể làm bất cứ điều gì để đạt được. Không ai nghèo hơn họ nữa cả"

Tên thương gia rời khỏi đó một cách hổ thẹn và trở về nhà.

 

Dịch bởi: HuyenNguyen