Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Việt Nam đã chính thức cho phép chuyển IP từ nước ngoài

Việt Nam đã chính thức cho phép chuyển IP từ nước ngoài

27/09/2016
Mức trung cấp

Vietnam officially allows IP transfer from abroad

In order to assist address members in the depletion of IPv4 addresses, Vietnam has officially allowed IP/ASN transfer from abroad.

The news was released by Tran Minh Tan, director of VNNIC (the Vietnam Internet Network Information Center) at a conference of address members held in Hanoi several days ago.

This year’s annual event witnessed the participation of Paul Wilson, director of APNIC (Asia-Pacific Network Information Centre), Joyce Chen, the representative of ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) and more than 260 IP address members in Vietnam.

“This is a valuable resource for some IP address members as a part of the system still cannot be supportive to IPv6,” the representative from VNNIC said.

However, he emphasized that receiving IP/ANS from abroad is just a temporary solution, while in the long term, the members need to set up the roadmap to switch to use both IPv4/IPv6 at the same time before completely shifting to IPv6.

The receiving of IP addresses from international organizations must observe regulations set by international address management organizations and the Ministry of Information and Communication’s Circular 24 dated August 2015.

The international IP address zones, after the transfer procedures were completed, will be considered internet resources and covered by the legal documents on internet resource management.

Runsystem has become the first address member to receive IPv4 from abroad under the transfer mode.

According to Pham The Hung, a senior executive of Runsystem, there are requirements to be followed when receiving the IP/ANS transfer. Two members to transfer/receive IPs are the members of APNIC. 

The IP receivers have the obligation of proving their demand and operation systems. After the transfer deals are completed, IP receivers have to pay feescand use IP in accordance with the laws of the host countries.

In principle, IP addresses, after they are transferred, will belong to the receiving countries and they must not be claimed back. The time for involved parties to follow the procedures for transfer is 30 days.

According to VNNIC, since July 2015, the center has granted 123,904 addresses, raising the total number of IPv4 addresses in Vietnam to 15,823,616 by July 17, 2016, with which Vietnam ranks second in ASEAN, the eighth in Asia Pacific and the 28th in the globe.

From July 2015 to July 2016, Vietnam had 60 new address members, raising the total number of members to 276.

Most of the members have the IPv4 usage at level 1 (/22) and level 2 (/22). The three members which have the IPv4 usage at above level 10 are VNPT, Viettel and FPT (7.7 million, 5.4 million and 1.4 million, respectively). 

Of 276 address members, 50 have been granted IPv6 addresses (18 percent).

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam đã chính thức cho phép chuyển IP từ nước ngoài

Nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm địa chỉ thành viên trong sự cạn kiệt nguồn tài nguyên IPv4, Việt Nam đã chính thức cho phép chuyển giao IP / ASN từ nước ngoài.

Các tin tức được đưa ra bởi ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC (Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam) tại một cuộc họp tìm kiếm địa chỉ các thành viên, được tổ chức tại Hà Nội cách đây vài ngày.

Sự kiện thường niên năm nay chứng kiến sự tham gia của Paul Wilson, giám đốc APNIC (Trung tâm thông tin mạng châu Á-Thái Bình Dương), Joyce Chen, người đại diện của ICANN (Tổ chức liên kết mạng theo tên và số) và hơn 260 thành viên có địa chỉ IP tại Việt Nam.

Đại diện của VNNIC cho biết: Đây là một nguồn tài nguyên quý giá cho một số thành viên có địa chỉ IP như là một phần của hệ thống vẫn không thể hỗ trợ cho IPv6 ",

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc nhận IP / ANS từ nước ngoài chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, các thành viên cần phải thiết lập lộ trình để chuyển sang sử dụng cả IPv4 / IPv6 cùng một lúc trước khi hoàn toàn chuyển sang IPv6.

Việc tiếp nhận các địa chỉ IP của các tổ chức quốc tế phải tuân thủ các quy định của tổ chức quản lý địa chỉ quốc tế và Bộ Thông tin và Truyền Thông, theo thông tư 24 ngày tháng Tám 2015.

Sau khi được hoàn thành, các vùng địa chỉ IP quốc tế, sẽ được xem như là tài nguyên Internet và được bảo đảm bởi các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên Internet.

Hệ thống Runsystem đã trở thành địa chỉ đầu tiên nhận IPv4 từ nước ngoài theo phương thức chuyển giao.

Theo ông Phạm Thế Hùng, một nhà điều hành cấp cao của Runsystem, sau khi nhận chuyển nhượng IP / ANS, có nhiều yêu cầu cần được tuân thủ.Thành viên để chuyển nhượng / nhận IP là những thành viên của APNIC.

Người nhận IP có nghĩa vụ chứng minh hệ thống nhu cầu và hoạt động của họ. Sau khi việc chuyển giao được hoàn tất, người nhận IP phải trả phí để sử dụng IP cho phù hợp với pháp luật của nước sở tại.

Về nguyên tắc, các địa chỉ IP, sau khi được chuyển giao, sẽ thuộc về các nước tiếp nhận và họ không được tuyên bố trở lại. Thời gian để các bên thực hiện theo các thủ tục chuyển nhượng là 30 ngày.

Theo VNNIC, từ tháng năm 2015, trung tâm đã cấp 123.904 địa chỉ, nâng tổng số địa chỉ IPv4 ở Việt Nam đến 15.823.616 tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2016, Việt Nam là nước đứng thứ hai trong khu vực ASEAN, thứ tám trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và thứ 28 toàn cầu.

Từ tháng Bảy năm 2015 đến tháng 7 năm 2016, Việt Nam đã có 60 thành viên có địa chỉ mới, nâng tổng số người sử dụng lên 276.

Hầu hết các thành viên đều có sử dụng IPv4 ở mức 1 (/ 22) và mức 2 (/ 22). Ba thành viên sử dụng IPv4 ở mức trên 10 là VNPT, Viettel và FPT (7,7 triệu, 5,4 triệu và 1,4 triệu, tương ứng).

Trong số 276 thành viên được xác định, 50 thành viên đã được cấp địa chỉ IPv6 (18 phần trăm).

 

Dịch bởi: thuthao

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục