Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việt Nam sẽ trả 12 tỷ USD nợ vào năm 2016

Việt Nam sẽ trả 12 tỷ USD nợ vào năm 2016

29/08/2016
Mức căn bản

Vietnam to repay $12 billion in national debts in 2016

Vietnam will set aside VND273.3 trillion ($12 billion) to pay off maturing bonds and loans this year, according to the Prime Minister on Tuesday, of which VND95 trillion ($4 billion) will be used to roll over principal loans to stay afloat.

This year, the Vietnamese government plans to borrow an additional VND452 trillion ($20 billion) to offset the state budget and raise funds for government spending.

Vietnam will raise the funds from various sources including government bonds and loans in official development assistance. Vietnam might also offer $758 million of government-guaranteed bonds on the foreign market.

According to the Ministry of Planning and Investment, the government has approved an investment plan for development projects, which accounts for 17 percent of state budget spending, down from 30 percent.

Vietnam’s budget deficit has extended to $3 billion so far this year. The 2016 budget deficit is forecast to increase to 6.5 percent of gross domestic product.

After Vietnam's transition to a lower middle income status, the concession level for loans in official development assistance has remarkably decreased.

The World Bank announced earlier this year it would stop offering preferential loans to Vietnam from July 2017.

Source: VnExpress International

 

 

Việt Nam sẽ trả 12 tỷ đôla tiền nợ các chính phủ trong năm 2016

Theo lời của Thủ tướng: Việt Nam sẽ chi ra 273,3 nghìn tỷ đồng (tương được 12 tỷ đôla) để trả các khoản vay và trái phiếu đến hạn trong năm nay và Việt Nam sẽ dùng thêm 95 nghìn tỷ đồng (tương đương 4 tỷ đôla) để trả các khoản nợ trả gấp.

Năm nay, Chính phủ Việt Nam có kế hoạch để mượn thêm 20 tỷ usd để bù đắp ngân sách quốc gia và tăng thêm quỹ cho chi phí công.

Vietnam sẽ gia tăng quỹ từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm trái phiếu chính phủ và các khoản vay hỗ trợ phát triển chính phủ. Việt Nam cũng có thể phát hành 758 triệu usd trái tín phiếu chính phủ cho thị trường nước ngoài.

Theo bộ trưởng kế hoạch và đầu tư. chính phủ đã chấp nhấn kế hoạch đầu tư cho vài dự án phát triển trong đó ngân sách của chính phủ sẽ bỏ ra 17%, giảm 30%.

Ngân sách thiếu hụt của Việt Nam đã tăng lên tới hơn 31 tỷ USD trong năm nay. Sự thâm hụt ngân sách của năm 2016 dự kiến sẽ tăng tới 6.5% sản lượng thu nhập quốc gia.

Sau quá trình chuyển tiếp mà Việt Nam ở vào tình trạng thu nhập trung bình thấp, mức độ cho vay hỗ trợ phát triển đã giảm đáng kể.

Ngân hàng Thế giới đã thông báo vào đầu năm nay là sẽ dừng việc cho Việt Nam vay từ tháng 7 năm 2017.

 

Dịch bởi: duyan

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục