Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Việt Nam tụt hậu nghiêm trọng trong việc sử dụng phương tiện công cộng

Việt Nam tụt hậu nghiêm trọng trong việc sử dụng phương tiện công cộng

07/02/2017
Mức căn bản

Vietnam severely behind on public transport usage

A report by property consultants Savills Vietnam said that the rate of people that use public transport in urban is the lowest in Southeast Asia.

According to the report, which assesses the impacts of transport infrastructure on real estate markets, the rate of Hanoi and HCM City land allocated for transport infrastructure development is lower than that for other cities in the region. 

Traffic jam on a street in Hanoi (Photo by VietnamNet) 

Car sales in Vietnam have experienced an annual rise of 35% over the past five years and the rate is forecasted to be much higher by 2025 in Hanoi and HCM City. This is attributed to the country's economic growth and higher per capita income. Meanwhile, more people continue flocking to Hanoi and HCM City to live, while the transport infrastructure development remains limited, which has added more pressure to traffic problems in the two cities.

Savills also indicated that parking fees in many central areas in Hanoi and HCM City Mức surpass regional cities like Bangkok, Manila or Jakarta. The overly-high costs are because of the limited parking spaces available in Hanoi and HCM City in contrast to the development of high-rise buildings.

The rate of people who use means of public transport in Hanoi and HCM City is the lowest in the region as these two cities are now only in the first stages developing their urban metro rail links, a similar situation to which Bangkok went through in the 1990s.

Savills also suggested that Vietnam should learn from Bangkok’s experiences in dealing with traffic problems, particularly metro development and air pollution. 

The company added that public transport development, especially urban railway systems, would have positive impacts on the real estate market in cities.

Source: dtinews.vn

 

Việt Nam tụt hậu nghiêm trọng trong việc sử dụng phương tiện công cộng.

Một báo cáo của những chuyên gia tư vấn bất động sản của tập đoàn Savills tại Việt Nam cho biết: tỷ lệ người sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong đô thị ở mức thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Thông qua bản báo cáo này, nó đánh giá tác động của cơ sở hạ tầng giao thông trên thị trường bất động sản, giá đất Hà Nội và TP HCM được phân bổ cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thấp hơn so với các thành phố khác trong khu vực.

Ách tắc giao thông trên một đường phố ở Hà Nội (Ảnh: VietnamNet)

Doanh số bán se hơi tại Việt Nam đã trải qua một sự gia tăng hàng năm với tỉ lệ 35% trong vòng năm năm qua và tỷ lệ được dự báo sẽ cao hơn nhiều vào năm 2025 tại Hà Nội và TP HCM. Điều này là do tăng trưởng kinh tế của đất nước và thu nhập bình quân đầu người cao hơn.Trong khi đó, nhiều người tiếp tục đổ về Hà Nội và TP HCM để sinh sống đã làm tăng thêm nhiều áp lực cho vấn đề giao thông ở hai thành phố này, trong khi sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vẫn còn hạn chế.

Tập đoàn Savills cũng chỉ ra rằng chi phí đậu xe tại nhiều khu vực trung tâm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh Mức vượt qua các thành phố trong khu vực như Bangkok, Manila hay Jakarta. Các chi phí quá cao là do sự thiếu bãi đỗ xe ở Hà Nội và TP HCM trai ngược với sự phát triển của các tòa nhà cao tầng.

Tỷ lệ những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là thấp nhất trong khu vực vì hai thành phố này bây giờ chỉ đang trong giai đoạn đầu phát triển về các liên kết đường sắt đô thị, một tình huống tương tự mà Bangkok đã trải qua trong năm 1990.

Tập đoàn Savills cũng cho rằng Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm của Bangkok trong việc đối phó với các vấn đề giao thông, đặc biệt là sự phát triển của tàu điện ngầm và ô nhiễm không khí.

Tập đoàn này nói thêm rằng phát triển giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, sẽ có tác động tích cực đến thị trường bất động sản ở các thành phố.

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục