Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Xuất khẩu của Việt Nam đạt 96.83 tỷ USD trong bảy tháng

Xuất khẩu của Việt Nam đạt 96.83 tỷ USD trong bảy tháng

18/08/2016
Mức trung cấp

Vietnam’s exports reach $96.83 billion in seven months

Vietnam’s total export turnover in the first seven months of the year was 96.83 billion USD, representing an annual increase of 5.3 percent, said Duong Duy Hung, Director of the Ministry of Industry and Trade’s Planning Department.

However, the growth of total export turnover in this period was much lower than that of 9.2 percent in the same period last year, meeting only half the target.

Hung told a meeting in Hanoi on August 8 that the total export turnover in July was 14.7 billion USD, 0.2 percent less than the previous month. July exports by the agro-forestry and fishery sector rose only 0.1 percent from June. In addition, the processing industry has not maintained its high growth rate of previous years, with a turnover drop of 0.9 percent compared to June.

“The declining export prices have been the main reason for the decrease of the manufacturing sector,” he said.

The country’s import turnover last month was also 1 percent lower than June’s. In the January-June period, the total import turnover reached 95.03 billion USD, posting a 0.9 percent year-on-year decrease.

Vietnam saw a trade surplus of 1.8 billion USD in the first seven months of 2016, equal to 1.9 percent of the total export turnover.

Deputy Minister Hoang Quoc Vuong said the country would be hard pressed to meet the targeted export growth rate of 10 percent for the whole year barring breakthrough solutions.

Vuong asked the industry and trade sector to focus on providing solutions to ease difficulties for business, thus promoting exports.

“The industry and trade sector has contributed 60 percent of GDP for the country. The sector should make great efforts in the year-end months,” he added.

Minister Tran Tuan Anh also asked departments to review regulations relating to export procedures to facilitate exports. He urged relevant agencies to enhance trade promotion in order to find new markets.

Source: VIETNAMNET

 

 

Xuất khẩu của Việt Nam đạt 96.83 tỷ USD trong bảy tháng

Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Dương Duy Hùng cho biết: 'Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong bảy tháng đầu năm là 96,83 tỷ USD, tăng hàng năm là 5,3 phần trăm'

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của tổng kim ngạch xuất khẩu trong thời kỳ này thấp hơn 9,2 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đáp ứng được một nửa mục tiêu.

Ông Hùng phát biểu tại một cuộc họp ở Hà Nội vào ngày 08 tháng 8 rằng tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng Bảy là 14,7 tỷ USD, thấp hơn so với tháng trước đó 0,2 phần trăm. Xuất khẩu trong tháng Bảy của các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng chỉ có 0,1 phần trăm từ tháng Sáu. Ngoài ra, ngành công nghiệp chế biến đã không duy trì được tốc độ tăng trưởng cao từ những năm trước, với sự sụt giảm doanh thu là 0,9 phần trăm so với tháng 7.

Ông nói: "Giá xuất khẩu giảm là lý do chính của sự sụt giảm trong lĩnh vực sản xuất"

Kim ngạch nhập khẩu của nước này hồi tháng trước cũng đã thấp hơn so với tháng 6 1 phần trăm. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng sáu, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 95,03 tỷ USD, cho thấy sự sụt giảm 0,9 phần trăm so với cùng kì năm ngoái.

Việt Nam đã xuất siêu 1,8 tỷ USD trong bảy tháng đầu năm 2016, tương đương với 1,9 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết sẽ khó thúc đẩy để đáp ứng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mục tiêu là 10 phần trăm cho cả năm.

Ông Vượng đề nghị ngành công nghiệp và thương mại tập trung vào việc cung cấp các giải pháp để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy xuất khẩu.

Ông nói thêm: "Ngành công nghiệp và thương mại đã đóng góp 60 phần trăm GDP cho đất nước. Lĩnh vực này cần phải nỗ lực hơn nữa trong những tháng cuối năm" 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu các phòng ban xem xét lại các quy định liên quan đến thủ tục xuất khẩu nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Ông kêu gọi các cơ quan có liên quan tăng cường xúc tiến thương mại để tìm kiếm thị trường mới.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục