Bài viết liên quan:

Cùng học tiếng Anh qua những tình huống hài hước nói về một nửa đầy phức tạp của thế giới.

Question: Why are hurricanes sometimes named after women?
Answer: When they come they’re wild and wet, but when they go they take your house and car with them.

Hỏi: Vì sao những cơn bão thường được đặt tên phụ nữ?
Đáp: Vì họ đến một cách hoang dã và đầy nước/ ủy mị nhưng lúc đi lại lấy theo cả nhà cửa, ô tô

Question: If your wife is shouting at the front door and your dog is barking at the back door, who do you let in first?
Answer: The dog, of course. At least he'll shut up after you let him in.

Hỏi: Nếu vợ anh đứng mắng mỏ ở cửa trước và chó sủa ở cửa sau, anh sẽ mở cửa cho ai vào trước 
Đáp: Tất nhiên là con chó rồi. Ít nhất nó cũng im lặng sau khi tôi cho nó vào nhà

An alien walked into a shop and told the owner that he came from Mars and wanted to buy a brain for research.
''How much is this one?'' he asked.
''That one is a monkey brain, and it's $20,'' the owner explained.
''How much is that one?'' the alien asked.
"That one is a female brain, and it's $100,'' the owner replied.
''And how much is that one?'' the alien asked.
''That one is a male's brain and it is $500'' the owner explained.
'Why so expensive?'' the alien asked. The owner answered,
''Well, it's hardly been used!''

Một người ngoài hành tinh bước vào cửa hàng, nói với chủ quán là anh ta đến từ sao Hỏa, muốn mua não người để nghiên cứu. Hai người đối đáp:
- Cái này bao nhiêu
- Đó là não khỉ, giá 20 đôla
- Thế còn cái kia?
- Đấy là não một phụ nữ, giá 100 đôla
- Vậy còn cái này?
- Đấy là não một người đàn ông, giá 500 đôla
- Sao đắt vậy?
- Ồ, vì nó hầu như chưa được sử dụng đến bao giờ

Question: What does a blonde do when it gets cold?
Answer: She sits by a candle. 
Question: What does she do when it gets really cold? 
Answer: She lights it.

Hỏi: Tóc vàng hoe làm gì khi trời lạnh?
Đáp: Cô ấy ngồi cạnh một cây nến?
Hỏi: Thế cô ấy làm gì khi trời rất lạnh
Đáp: Cô ấy thắp ngọn nến lên

A woman is driving for 1st time on the highway. Her husband calls says: "Be careful love. It's just been on the radio, that someone is driving opposite to the traffic on the highway.."
She replies: "Someone...? These rascals are in hundreds!"

Một người phụ nữ lần đầu tiên lái xe trên đường cao tốc. Chồng cô ấy gọi điện: "Em cẩn thận nhé. Đài vừa thông báo rằng có ai đó đang lái xe ngược đường trên đường cao tốc".
Người vợ trả lời: "Ai đó ư? Có cả trăm đứa nhãi ranh đang lái ngược đường ấy!"

 

Sưu tầm và tổng hợp bởi Ce Phan

 

(Nhân ngày Phụ nữ 8/3, trung tâm Anh ngữ CEP tặng bộ Flashcard 1000 cụm từ tiếng Anh thông dụng trị giá 500.000 VNĐ cho các bạn đăng ký bất kỳ khóa học nào từ này 7/3/2016 đến ngày 14/3/2016)