Giới thiệu khóa học tiếng anh giao tiếp trung cấp

Khóa học dành cho các bạn đã học xong khóa học dự bị 6 tháng (khóa học tiếng Anh giao tiếp căn bản), hoặc các học viên khác ở trình độ tương đương (giao tiếp ở mức sơ trung cấp, có khả năng phản xạ với 1000 cấu trúc từ tiếng Anh thông dụng). Tất cả những gì bạn cần để tham gia khóa học giao tiếp tiếng Anh trung cấp đó là trải qua bài kiểm tra đầu vào với 2 phần:

Phần 1: phản xạ với 12 câu nói thông dụng trong tiếng Anh (đạt 8/12).

Phần 2: có thể giới thiệu bản thân trong 3 phút và trả lời 2-3 câu hỏi từ giáo viên.
Với khóa học tiếng Anh giao tiếp ở mức trung cấp học viên sẽ tiếp tục học thêm 1000 cấu trúc từ thông dụng, 800 thành ngữ thông dụng và 500 từ vựng học thuật. Các cấu trúc từ và từ vựng sẽ được phân bổ vào các bài học Nghe-Nói-Đọc-Viết và sẽ được đánh dấu (highlight) và biên soạn kèm theo ở dạng flash cards để học viên dễ dàng tự kiểm tra vốn từ vựng của mình trong suốt quá trình học.

Khóa học giao tiếp tiếng Anh ở mức trung cấp cũng là khóa học chuyển tiếp để học viên có thể hướng đến 2 kỳ thi quốc tế nổi tiếng là TOEIC (bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) và IELTS (bài kiểm tra tiếng Anh học thuật). Mức điểm đầu ra cho 2 chương trình này là: TOEIC 700+ và IELTS 6.5+.

Phương pháp

Luyện tập tiếng Anh giao tiếp đúng phương pháp là một việc vô cùng quan trọng. Các thầy cô tại trung tâm Anh ngữ CEP đã dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu phương pháp giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho phù hợp nhất với người Việt. Người Việt khi học tiếng Anh có cái khó riêng của người Việt mà không phải thầy cô nước ngoài nào cũng hiểu được. Người thầy giáo bản xứ thì không phải bàn về trình độ tiếng Anh của ông ấy nữa, nhưng vấn đề là ông ấy có dạy được cho người Việt trở nên giỏi giống như ông ấy hay không mới là điều quan trọng!

Nội dung bài học khóa học tiếng anh giao tiếp trung cấp

Giáo trình của khóa học tiếng Anh giao tiếp trung cấp bao gồm 4 loại bài học:

  • Bài học từ vựng
  • Bài học chức năng ngôn ngữ
  • Bài học nghe
  • Bài học đọc hiểu và giao tiếp theo chủ đề

Mời bạn tham khảo video học tiếng anh giao tiếp trung cấp của CEP Edu tại đây: