Có phải học sinh Việt Nam không còn háo hức với giáo dục đại học?

có phải nhiều học sinh việt namkhoong còn háo hức với giáo đục đại học

Mời bạn tham khảo thêm:

Có phải học sinh Việt Nam không còn háo hức với giáo dục đại học?

Đi học đại học không còn là điều ‘nhất thiết’ đối với nhiều học sinh Việt Nam, những người thà đi học nghề và làm việc tại các nhà máy hơn là học đại học và thất nghiệp.

Một báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy, có 76.046 học sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2016 vào ngày 1-4 tháng 7.

Trong số này, 16.390 học sinh sẽ tham dự kỳ thi để có được bẳng tốt nghiệp trung học.

Theo ông Ngô Văn Chất, một quan chức cấp cao của Sở, số lượng sinh viên có kế hoạch không thi đại học năm nay cao hơn năm ngoái (16.390 so với 11.000).

According to Ngo Van Chat, a senior official of the department, the number of students planning not to go to university this year is higher than last year (16,390 vs 11,000).

Một báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho thấy, trong 8.100 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học, có 5.600 học sinh hay 70% chỉ có mục đích tốt nghiệp trung học và sẽ không thi vào các trường đại học.

Tại tỉnh Nghệ An, có 31.698 học sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 12.113 học sinh hay 40% trong số đó chỉ nhằm mục đích tốt nghiệp trung học.

Các tỉnh khác cũng đã thông báo số lượng các thí sinh giảm mạnh.

Số lượng đăng ký ở tỉnh Thanh Hóa, cũng giảm 16.000 học sinh so với năm ngoái, trong khi tỉnh Nam Định giảm 9.000 và Bắc Giang giảm 6.000 học sinh.

Số liệu cho thấy có ít học sinh Việt Nam nghĩ rằng việc học đại học là cần thiết.

Trong quá khứ, đại học luôn là sự lựa chọn của đa số học sinh, trong khi chỉ có học sinh yếu mới chấp nhận vào học các trường dạy nghề hoặc đi làm.

Tuy nhiên, học sinh dường như đã trở nên thực tế hơn. Thực tế là hàng trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp đã khiến họ thay đổi cách nghĩ.

Họ đã nhận ra rằng giáo dục đại học không phải là một sự đảm bảo cho tương lai của họ.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học phải cất tấm bằng trình độ cử nhân và quay trở lại trường dạy nghề vì các khu công nghiệp và nhà máy chỉ cần công nhân có tay nghề cao, chứ không phải sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân.

Lê Viết Khuyến từ Hiệp hội các trường trung học và đại học Việt Nam cho biết đây là một sự lãng phí lớn nguồn lực của xã hội.

Nguyễn Cao, một giáo viên, đã viết trong báo Giáo dục Việt Nam rằng học sinh bây giờ đang thực tế hơn.

Họ chỉ cần dành ra một hoặc hai năm để đi học nghề rồi trở thành lao động có tay nghề cao và có thể tự lo cho bản thân mình.

Ông cho biết sự sụt giảm về số lượng học sinh dự định tiếp tục theo học tại các trường đại học nên được hoan nghênh.

Khi ngày càng nhiều học sinh tốt nghiệp trường trung học và đi học nghề, Việt Nam sẽ có nhiều nhân công tay nghề cao hơn đối với nhiều loại công việc.

Are Vietnamese students no longer eager for higher education?

Going to university is no longer ‘a must’ for many Vietnamese students, who would rather go to vocational schools and work at factories than attend university and remain unemployed.

A report of the Hanoi Education and Training Department shows that 76,046 students have registered to attend the 2016 national high school finals on July 1-4.

Of these, 16,390 students would attend finals to obtain high school graduation certificates.

According to Ngo Van Chat, a senior official of the department, the number of students planning not to go to university this year is higher than last year (16,390 vs 11,000).

A report of the Hoa Binh provincial Education and Training Department shows that of 8,100 students to attend the high school finals, 5,600 students, or 70 percent, only aim for high school graduation, and will not apply to study at universities.

In Nghe An province, 31,698 students have registered to attend the high school finals and 12,113 students, or 40 percent, only aim for high school graduation.

Other provinces have also reported sharp decreases in the number of examinees.

The number of registrations in Thanh Hoa province, for example, decreased by 16,000 compared to last year, while Nam Dinh fell 9,000 and Bac Giang fell by 6,000.

The ps show that fewer Vietnamese students think that going to university is a must.

In the past, university was the choice of the majority of students, while only weak students accepted to go to vocational schools or work.

However, students seem to have become more practical. The fact that hundreds of thousands of university graduates are unemployed has opened their eyes.

They have realized that higher education is not a guarantee for their future.

Many university graduates have to ‘put bachelor’s degree into a drawer’ and go back to vocational school because industrial zones and factories only need skilled workers, not bachelor degree graduates.

Le Viet Khuyen from the Vietnam Association of Junior Colleges and Universities said this was a big waste of society’s resources.

Nguyen Cao, a teacher, wrote in Giao Duc Viet Nam newspaper that students now we’re more pragmatic.

They just need to spend one or two years to go to vocational school to become skilled workers and be able to fend for themselves.

He said the decrease in the number of students who plan to continue studying at university should be welcomed.

As more high school graduates go to vocational school, Vietnam will have more skilled workers for those kind of jobs.