10 thông điệp song ngữ Anh-Việt cho một buổi sáng ý nghĩa và một ngày hoàn hảo

10 thông điệp hay cho một buổi sáng ý nghĩa và một ngày hoàn hảo

Dưới đây là 10 câu nói hay từ những người nổi tiếng trên khắp thế giới. Khi bạn sẵn sàng cho một ngày mới thì bạn cũng biết cách bắt đầu cho buổi sáng của bạn như thế nào. Một người thành công thường biết nhân cơ hội từ những điều đơn giản vào những buổi sáng và biến nó thành nền tảng cho cả một ngày. Vì thế, bạn có thể sẽ học hỏi được một điều gì đó từ những trải nghiệm này:

10 thông điệp song ngữ anh việt cho một buổi sáng ý nghĩa

1. “Khi bạn thức giấc vào buổi sáng, hãy nghĩ đó là một đặc ân quý giá – đó là được sống: được thở, được suy nghĩ và được yêu thương”- Marcus Aurelius

2. “Cơ hội giống như lúc bình minh. Nếu bạn chờ đợi lâu quá, bạn sẽ mất nó” – William Arthur Ward

3. “Tôi suy nghĩ vào buổi sáng. Hành động vào buổi trưa. Ăn vào chiều tối. Ngủ vào ban đêm” – William Blake

4. “Mỗi người đều có tâm trạng lúc hưng phấn lúc buồn chán và họ phải biết dựa vào đó, nhưng mỗi buổi sáng tôi bắt đầu với một cái đầu tốt trên đôi vai của tôi và nói với chính tôi rằng ;tôi sẽ có một ngày tốt lành'” – Lindsay Lohan

5. “Những người bạn cũ mất đi, những người bạn mới xuất hiện. Đó cũng giống như những ngày. Một ngày cũ qua đi, một ngày mới lại đến. Điều quan trọng là hãy làm cho điều đó có ý nghĩa: một người bạn có ý nghĩa hoặc một ngày có ý nghĩa” – Dalai Lama

6. Tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng và đó đều sẽ là một ngày tuyệt vời. Bạn không bao giờ biết rằng cho tới khi nào điều đó sẽ kết thúc vì thế tôi từ chối một ngày tồi tệ đến với tôi” – Paul Henderson

7. “Tôi thức dậy vào những buổi sáng và ngồi uống cafe và ngắm khu vườn xinh đẹp của tôi và tôi mới đi ra ngoài, ‘Hãy nhớ rằng điều tốt nhất là đây, bởi vì bạn có thể sẽ đánh mất nó'” – Jim Carrey

8. “Mất một giờ vào buổi sáng và bạn phải dành ra cả ngày dài để bù đắp lại khoảng thời gian đó” – Richard Whately

9. “Luôn luôn là niềm vui khi bạn thức dậy vào buổi sáng và có việc gì đó để làm” – Jerome Lawrence

10. “Một ngày với 4 buổi: sáng, trưa, chiều, tối giống như giáo trình mà tôi biên soạn cho học viên của tôi. Buổi sáng tôi soạn bài cho những bạn mới học, buổi trưa dành cho các bạn ở trình độ trung cấp, buổi chiều dành cho những bạn ở trình độ nâng cao và buổi tối thì dành cho tôi. Tôi đã giữ lịch trình này trong khoảng 10 năm nay” – Ce Phan

Dịch bởi: CEP

10 good messages for an meaningful morning and perfect day

Here are 10 expected sayings from famous people in all over the world. When you get ready for a new day then you know how to start with your morning. A successfull person often take advantage simple things on mornings and set them up as a foundation for a day. So, you might learn something from these experiences:

1. “When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive – to breathe, to think, to enjoy, to love.” – Marcus Aurelius

2. “Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them.” – William Arthur Ward

3. “Think in the morning. Act in the noon. Eat in the evening. Sleep in the night.” – William Blake

4. “Everyone has highs and lows that they have to learn from, but every morning I start off with a good head on my shoulders, saying to myself, ‘It’s going to be a good day!’.” – Lindsay Lohan

5. “Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful: a meaningful friend – or a meaningful day.” – Dalai Lama

6. “I get up every morning and it’s going to be a great day. You never know when it’s going to be over so I refuse to have a bad day.” – Paul Henderson

7. “I wake up some mornings and sit and have my coffee and look out at my beautiful garden, and I go, ‘Remember how good this is. Because you can lose it.'” – Jim Carrey

8. “Lose an hour in the morning, and you will spend all day looking for it.” – Richard Whately

9. “It’s always such a joy that you wake up in the morning and there’s work to do”.- Jerome Lawrence

10. “A day with morning, afternoon, evening and night just likes the lesson plan that I design for students. Morning is for beginners, afternoon is intermediate learners, evening is for advanced students and night is for me. I have kept this schedule for almost 10 years” – Ce Phan

Source: Internet