Bài kiểm tra tình yêu

The Love Test

One day, two colleagues Henry and Peter were having their lunch. Just then Henry started having hiccups. When Peter asked him the reason, he replied that it was due to his wife’s love. When his wife missed him a lot, he had loud hiccups.

Peter thought how lucky Henry was to have such a loving wife. He hurried back to his house and started scolding his wife for not missing him. Then he narrated to her the whole matter. His wife understood where the problem was.

Next day, she mixed a lot of chilli powder in the lunch. When Peter sat down to eat, he had hiccups. He thought, “Oh dear! Don’t miss me so much.” Henry laughed seeing Peter’s condition.

Bài kiểm tra tình yêu

Một ngày nọ, hai đồng nghiệp là Henry và Peter đang ăn trưa. Sau đó Henry bắt đầu có triệu chứng nấc cụt. Khi Peter hỏi Henry tại sao lại bị như vậy, anh ấy nói đó là bởi vì tình yêu của vợ anh ấy dành cho anh ấy. Khi vợ anh ấy bắt đầu nhớ nhiều về anh ấy, anh ấy càng nấc nhiều hơn.

Peter thấy Henry thật là may mắn khi có một người vợ rất mực yêu quý chồng như vậy. Anh ấy vội trở về nhà và trách móc vợ mình tại sao không nhớ anh ấy. Sau đó anh ấy kể lại cho cô vợ nghe toàn bộ câu chuyện. Vợ anh ấy đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Hôm sau, cô vợ cho nhiều bột ớt vào đồ ăn khi ăn trưa. Sau khi Peter ăn, anh ấy bắt đầu bị nấc cụt. Anh ấy chợt nghĩ rằng “Ôi vợ yêu! Đừng nhớ anh nhiều như thế chứ!” Henry chỉ biết cười khi thấy Peter như vậy.