Các chuỗi cửa hàng thức ăn bị sa lầy ở Việt Nam

Các chuỗi cửa hàng thức ăn bị sa lầy ở Việt Nam

các chuỗi cửa hàng thức ăn bị sa lầy ở việt nam

Mặc dù được hỗ trợ bởi các nguồn lực tài chính mạnh mẽ, nhiều chuỗi nhà hàng không thể không thể trở nên khá khẩm ở Việt Nam.

Thị trường trong nước đã chứng kiến việc đóng cửa của một số nhà hàng Burger King kể từ cuối năm 2015.

Bốn năm trước, khi mang thương hiệu Burger King vào Việt Nam, BKV, bên nhận quyền, nói rằng 40 triệu USD sẽ được dành để phát triển chuỗi nhà hàng này tại Việt Nam, và các con số có thể còn cao hơn nếu có nhiều mặt bằng bán lẻ phù hợp được tìm thấy.

Golden Gate đã từng được mô tả như là một “đế chế hùng mạnh tại Việt Nam sẽ thu hút những khoản đầu tư lớn chỉ trong bốn năm đầu hoạt động.

Sau khi Mekong Capital rút vốn đầu tư trong chuỗi nhà hàng vào năm 2014, Golden Gate đã nhận được 35 triệu USD từ quỹ Standard Chartered. Nguồn tài chính sau đó đã cho phép nó mở rộng mạng lưới một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, chuỗi nhà hàng này gần đây đã phải đóng cửa một loạt các chi nhánh. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Golden Gate đã đóng cửa bảy chi nhánh vào cuối năm 2015.

Bao gồm một beer club tại Pandora đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP HCM, hai nhà hàng ở Hà Nội và TP HCM, nhà hàng lẩu một và một nhà hàng khác tại Aeon Mall Long Biên. Gần đây nhất, nhà hàng tại Megamall Thảo Điền cũng đóng cửa.

Việt Nam không phải là một “miền đất hứa” cho các thương hiệu khác.

Công ty Dịch vụ thực phẩm và đồ uống Việt Nam, một chi nhánh của tập đoàn IPP, đã được báo cáo là đóng cửa một cửa hàng gà rán ở quận 1, TP HCM và một cửa hàng bánh mì ở quận Phú Nhuận.

Vào cuối tháng 12 năm 2015 Tổng công ty, Red Sun-ITI công bố việc đóng cửa King BBQ Deli tại tòa nhà Vincom Center A trên đường Đồng Khởi.

Trong khi đó, vào cuối tháng 1 năm 2016, Tập đoàn Mesa đã đóng cửa MK Suki, một nhà hàng lẩu tại Pico Plaza ở quận Tân Bình.

Hậu quả của sự thiếu kiên nhẫn

Có nhiều lý do đằng sau kết quả kinh doanh không đạt yêu cầu các chuỗi nhà hàng. Chuỗi nhượng quyền thương mại có những vấn đề của họ khi phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc được thiết lập bởi các thương hiệu toàn cầu. Trong khi đó, những chuỗi tự phát triển lại gặp khó khăn để kêu gọi vốn đầu tư.

Tuy nhiên, một chuyên gia về xây dựng thương hiệu cho biết vấn đề lớn nhất của các chuỗi nhà hàng là sự thiếu kiên nhẫn của nhà đầu tư.

Ví dụ Burger King muốn phát triển chuỗi cửa hàng của nó một cách nhanh chóng và chấp nhận trả tiền thuê cao cho các cơ sở bán lẻ.

Trong khi đó, ông nói, Golden Gate đã mở rộng quá nhanh so với khả năng của nó, khiến chính mình gặp khó khăn trong việc quản lý.

Đối với các chuỗi nhà hàng khác,họ chi ra các khoản đầu tư để ‘theo đám đông ” và sự phát triển của họ là không bền vững. Khi tranh giành khách hàng, họ phải tham gia vào cuộc chiến giá cả.

Food chains get bogged down in Vietnam

Despite being backed by powerful financial resources, many food chains cannot achieve satisfactory business in Vietnam.

The domestic market has witnessed the closure of some of Burger King’s restaurants since late 2015.

Four years ago, when bringing Burger King brand to Vietnam, BKV, the franchisee, stated that $40 million would be spent to develop the chain in Vietnam, and the figure could be even higher if more suitable retail premises could be found.

The Golden Gate was once described as a ‘powerful empire’ in Vietnam which could attract large investments just in the first four years of operation.

After Mekong Capital withdrew its investment in the chain in 2014, the Golden Gate received $35 million from Standard Chartered fund. The financing then allowed it to expand the network rapidly.

However, the chain has recently had to shut down a series of branches. According to the Hanoi and HCM City Planning and Investment Departments, the Golden Gate closed seven branches by the end of 2015.

These included one beer club at Pandora City Truong Chinh in Tan Binh district, HCM City, two restaurants in Hanoi and HCM City, one hotpot restaurant and another one at Aeon Mall Long Bien. Most recently, the restaurant at Megamall ThaoDien also shut down.

Vietnam has not been a ‘promising land’ for other brands.

The Vietnam Food and Beverage Service Company, a subsidiary of IPP Group, has been reported as closing a fried chicken shop in district 1, HCM City, and a bakery shop in PhuNhuan district.

In late December 2015, Red Sun-ITI Corporation announced the closure of King BBQ Deli at Vincom Center A building on Dong Khoi Street.

Meanwhile, in late January 2016, Mesa Group closed MK SUKI, a hotpot restaurant located at Pico Plaza in Tan Binh district.

The consequences of impatience

There are many reasons behind the food chains’ unsatisfactory business result. Franchised chains have their problems as they have to strictly follow the principles set by the global brands. Meanwhile, self-developed chains find it hard to call for investment capital.

However, a branding expert said the biggest problem of the food chains was the investors’ impatience.

Burger King, for example, wants to develop its chain quickly, and accepts to pay high rent for advantageous retail premises.

Meanwhile, he said, the Golden Gate has been expanding too rapidly compared with its capability, which makes it difficult to manage the chain.

As for the other chains, they make investments to ‘follow the crowd’, and their development is unsustainable. As they scramble for customers, they have to join the price wars.